ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

facilities

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -facilities-, *facilities*, facilitie, facility
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
facilitiesสิ่งอำนวยความสะดวก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Facilitiesความสะดวก, ความสามารถ, เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ, อุปกรณ์และเครื่องมือ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is he or not satisfy with the facilities here?เขาไม่พอใจกับสิ่งอำนวยความสะดวกของที่นี่เหรอ? Sweet Spy (2005)
In America, they have rehabilitation facilities that specialize in sports injuries.ในอเมริกามีเครื่องมือบำบัดเฉพาะทาง มีสถานที่ที่เชี่ยวชาญการรักษาทางด้านนี้ Sex Is Zero 2 (2007)
Could I use the facilities first? Being pregnant makes me pee like Seabiscuit.อ่า ฉันขอใช้ห้องน้ำหน่อยได้มั๊ย ตอนท้องอยู่นี่ทำให้ฉันฉี่เหมือนกับม้าแข่งเลย Juno (2007)
The incident resulted in the safe transport of suspects to special regional holding facilities within their states, where the individuals will meet with federally provided attorneys to discuss their legal options.คุณรู้ไช่ไหม ชายที่น่าขยะแขยงพร้อมแว่นตา กลับมาแล้ว นั่งในส่วนของคุณอีกครั้ง There we go. Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
Well, our facilities have a zero tolerance policy.ที่นี่มีกฏ เราไม่ใจกว้างพอหรอก Catching Out (2008)
plus, most mental facilities are very rigid about the amount of phone ?แถม สถาบันทางจิตส่วนใหญ่จำกัดสิทธิการโทรวันละครั้ง The Instincts (2008)
If the droids get past this station, they can surprise-attack the facilities where we were born on our home world of Kamino.ถ้าพวกดรอยด์ผ่านสถานีนี้ไปได้ พวกมันก็จะโจมตีที่มั่น บนดาวคามิโน่ มาตุภูมิของเรา ได้โดยไม่ทันตั้งตัว Rookies (2008)
Now, these rumors have been fuelled by the statements of a confidential informant who claims that the CIA has facilities in the Northeast, where they are testing drugs with some similar psychotropic properties as a defense against chemical weapons.ที่เกิดขึ้นในตะวันออกเฉียงเหนือ ข่าวลือนี้ได้ถูกกระตุ้น โดยคำแถลงการณ์ ของบุคคลที่เป็นความลับ ซึ่งกล่าวว่าซีไอเอ มีโรงงานในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ The Happening (2008)
And there are fine and residential care facilities ...งั้นก็มีบ้านพักที่ดีๆให้เลือกเยอะแยะ Drag Me to Hell (2009)
Scores of top-notch hotels and entertainment facilities will make it Asia's star resort area.รีสอร์ทระดับสากลซึ่งได้รับการก่อสร้างอย่างสมบูรณ์แบบ \ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกสูงสุดในเอเชีย Episode #1.14 (2009)
To perform, because we're lucky enough To have better facilities than they do.เพราะเราโชคดีที่มี สิ่งอำนวยความสะดวกดีกว่า Hairography (2009)
That makes three cryogenic facilities in a week, same M.O. as Chicago and New York.ศพถูกแช่แข็ง 3 ราย เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ มีกรรมวิธีเหมือนกัน ทั้งที่ชิคาโกและนิวยอร์ค Momentum Deferred (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
facilitiesAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
facilitiesAny member can make use of these facilities.
facilitiesCareer opportunities, flex-time, satellite offices, and more childcare facilities are required to make women at home join the work force.
facilitiesIf you join this club, you will be entitled to use all of its facilities.
facilitiesIt is regrettable that few people should walk today because of the development of traffic facilities.
facilitiesOne town has excellent sports facilities.
facilitiesOnly members of the company are entitled to use the facilities.
facilitiesOur school facilities are inadequate for foreign students.
facilitiesOur university has excellent sports facilities.
facilitiesThe best way for adjusting the gap between the internal and the external price and securing economic growth is to promote the non-manufacturing industry's productivity by aggressive investing in facilities.
facilitiesThe explosion reduced the facilities to ruins.
facilitiesThe lack of modern port facilities caused trouble for many shippers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องอำนวยความสะดวก(n) facilities, Syn. อุปกรณ์อำนวยความสะดวก, Example: ปัจจุบันมีคนจำนวนมากเป็นหนี้ที่เกิดจากการซื้อหาจับจ่ายเครื่องอำนวยความสะดวก
สิ่งอำนวยความสะดวก(n) facilities, Syn. เครื่องอำนวยความสะดวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องอำนวยความสะดวก[khreūang amnūay khwām sadūak] (n, exp) EN: facilities ; amenities
เครื่องกีฬา[khreūang kīlā] (n, exp) EN: sport facilities
สิ่งอำนวยความสะดวก[sing amnūay khwām sadūak] (n, prop) EN: facilities

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FACILITIES
FACILITIES

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
facilities

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
设施[shè shī, ㄕㄜˋ ㄕ,   /  ] facilities; installation #1,444 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einrichtung { f }; Ausstattung { f } | Einrichtungen { pl }; Ausstattung { f } | Einrichtungen für Behindertefacilities | facilities | facilities for the disabled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
機関[きかん, kikan] (n) (1) engine; (2) agency; organisation; organization; institution; organ; body; (3) system; facility; facilities; (P) #400 [Add to Longdo]
設備[せつび, setsubi] (n, vs) equipment; device; facilities; installation; (P) #2,440 [Add to Longdo]
アスレチック[asurechikku] (n) (1) athletic; (2) leisure facilities; (P) [Add to Longdo]
オンライン銀行業務設備[オンラインぎんこうぎょうむせつび, onrain ginkougyoumusetsubi] (n) { comp } online banking facilities [Add to Longdo]
ケア付き住宅[ケアつきじゅうたく, kea tsukijuutaku] (exp) accommodation facilities for disabled and aged people, with care provided [Add to Longdo]
サニタリー[sanitari-] (n) (1) sanitary; (2) utility area in a kitchen, etc. where there are laundry facilities; (P) [Add to Longdo]
マンガ喫茶;漫画喫茶[マンガきっさ(マンガ喫茶);まんがきっさ(漫画喫茶), manga kissa ( manga kissa ); mangakissa ( manga kissa )] (n) (abbr) (See 漫喫) coffee shop or cafe where one can read manga, often has Internet facilities [Add to Longdo]
医療施設[いりょうしせつ, iryoushisetsu] (n) medical facilities [Add to Longdo]
育児施設[いくじしせつ, ikujishisetsu] (n) child care facilities [Add to Longdo]
運用委託[うんよういたく, unyouitaku] (n) mandate (e.g. to use resources); lease (e.g. to use facilities) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
任意選択利用者ファシリティ[にんいせんたくりようしゃファシリティ, nin'isentakuriyousha fashiritei] optional user facilities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Facility \Fa*cil"i*ty\ (f[.a]*s[i^]l"[i^]*t[y^]), n.; pl.
   {Facilities} (f[.a]*s[i^]l"[i^]*t[i^]z). [L. facilitas, fr.
   facilis easy: cf. F. facilit['e]. See {Facile}.]
   1. The quality of being easily performed; freedom from
    difficulty; ease; as, the facility of an operation.
    [1913 Webster]
 
       The facility with which government has been
       overturned in France.         --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. Ease in performance; readiness proceeding from skill or
    use; dexterity; as, practice gives a wonderful facility in
    executing works of art.
    [1913 Webster]
 
   3. Easiness to be persuaded; readiness or compliance; --
    usually in a bad sense; pliancy.
    [1913 Webster]
 
       It is a great error to take facility for good
       nature.                --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   4. Easiness of access; complaisance; affability.
    [1913 Webster]
 
       Offers himself to the visits of a friend with
       facility.               --South.
    [1913 Webster]
 
   5. That which promotes the ease of any action or course of
    conduct; advantage; aid; assistance; -- usually in the
    plural; as, special facilities for study.
 
   Syn: Ease; expertness; readiness; dexterity; complaisance;
     condescension; affability.
 
   Usage: {Facility}, {Expertness}, {Readiness}. These words
      have in common the idea of performing any act with
      ease and promptitude. Facility supposes a natural or
      acquired power of dispatching a task with lightness
      and ease. Expertness is the kind of facility acquired
      by long practice. Readiness marks the promptitude with
      which anything is done. A merchant needs great
      facility in dispatching business; a banker, great
      expertness in casting accounts; both need great
      readiness in passing from one employment to another.
      "The facility which we get of doing things by a custom
      of doing, makes them often pass in us without our
      notice." --Locke. "The army was celebrated for the
      expertness and valor of the soldiers." "A readiness to
      obey the known will of God is the surest means to
      enlighten the mind in respect to duty."
      [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top