ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exertion

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exertion-, *exertion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exertion(n) การทุ่มเท, See also: การลงแรง, ความพยายาม, Syn. attempt, effort, endeavor
exertion(n) กิจกรรมที่ต้องลงแรงมาก, See also: กิจกรรมที่ต้องใช้กำลังมาก, Syn. effort

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exertion(เอคเซอ'เชิน) n. การออกแรง, การสำแดง, การออกกำลังกาย, ความพยายาม

English-Thai: Nontri Dictionary
exertion(n) การใช้, ความพยายาม, การใช้อำนาจหน้าที่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exertionกายบริหาร, การออกกำลังกาย, ออกแรง [การแพทย์]

WordNet (3.0)
effort(n) use of physical or mental energy; hard work, Syn. travail, elbow grease, exertion, sweat

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Exertion

n. The act of exerting, or putting into motion or action; the active exercise of any power or faculty; an effort, esp. a laborious or perceptible effort; as, an exertion of strength or power; an exertion of the limbs or of the mind; it is an exertion for him to move, to-day.

Syn. -- Attempt; endeavor; effort; essay; trial. See Attempt. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd hate for you to have to exert yourself a little bit.คุณน่าจะพยายามมากกว่านี้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
you'll not be required to exert yourself at all, only to survive aggravated body temperature measurement. whoa! hot!พวกคุณไม่ต้องทำอะไรเลย แค่ยืนเฉยๆก็พอ ร้อน! Spies Like Us (1985)
I had to exert pressure just to keep you in this thing. Don't give me heat about my word.ฉันบีบให้เขาใส่ชื่อคุณ ดังนั้นอย่ามีปัญหากับฉัน Punchline (1988)
Your exertions below decks were, no doubt, exhausting.หมดแรงล่ะสิ ไปออกกำลังที่ชั้นล่าง Titanic (1997)
Don't believe Walter planned on exerting himself.ผมไม่คิดว่าวอลเตอร์จะฮึดสู้ The Legend of Bagger Vance (2000)
Nothing that would require the intense concentration you're exerting to look at her.ก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะทำให้ต้องไป จ้องมองหล่อนตาเขม็งเหมือนนายทำแบบนั้นนี่ X-Ray (2001)
Doctor Ferreiro prefers that you don't exert yourself.ด็อกเตอร์เฟอร์เรโร่ แนะนำว่า ไม่ควรให้คุณกระเทือน. Pan's Labyrinth (2006)
We must exert our rights.เราต้องใช้สิทธิของพวกเรา Episode #1.41 (2006)
"to exert its power and influence."จะแสดงพลังอำนาจที่มีอยู่ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I don't want her exerting that kind of influence over Max.ฉันไม่อยากให้เธอสอนพฤติกรรมแบบนั้นกับแม็กซ์ Orphan (2009)
...the frontal lobe, an area associated with emotions, issues orders and exerts perfect control over some 50 or so muscles in the face a natural smile is formed.สมองส่วนหน้านั้นะถ้ามีบางอย่างเข้ามาในใจเธอ ก็จะส่งคำสั่งออกมา ควบคุมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ บนใบหน้าประมาณ 50 มัด ให้เกิดรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติขึ้นมา Episode #1.7 (2009)
You shouldn't have exerted yourself so much.คุณยายไม่น่าฝืนตัวเองมากไปนะครับ Summer Wars (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exertionSuccess depends on your own exertions.
exertionWhether you will succeed or not depends upon your own exertions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การออกกำลังกาย(n) exercise, See also: exertion, Syn. การออกกำลัง, การบริหารร่างกาย, Example: การเต้นแอโรบิคเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างกายใช้ออกซิเจนมากขึ้นถึงประมาณร้อยละ 70 ขึ้นไป, Thai Definition: การบริหารร่างกายเพื่อให้แข็งแรง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
exertion
exertions

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exertion
exertions

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstrengung { f }; Strapaze { f } | Anstrengungen { pl }; Strapazen { pl }exertion | exertions [Add to Longdo]
Ausübung { f } | Ausübung von Druck auf etw.exertion | exertion of pressure on sth. [Add to Longdo]
Einflussnahme { f }exertion of influence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) #489 [Add to Longdo]
努力[どりょく, doryoku] (n, vs) great effort; exertion; endeavour; endeavor; effort; (P) #4,591 [Add to Longdo]
勤労[きんろう, kinrou] (n, vs) labor; labour; exertion; diligent service; (P) #14,357 [Add to Longdo]
[mu] (int) (1) (arch) unh (sound of physical exertion); oof; (2) wow; whoa; (3) (See うむ) yes; yeah; uh-huh; (aux-v) (4) (after a -nai stem) probably; (5) will; intend to; (6) would like to have done (for me) [Add to Longdo]
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius) [Add to Longdo]
骨折り[ほねおり, honeori] (n) travail; exertion; service; labour (labor); ado [Add to Longdo]
出し過ぎる[だしすぎる, dashisugiru] (v1) to overdo something (speed, exertion, etc.) [Add to Longdo]
煩労[はんろう, hanrou] (n) trouble; pains; backbreaking exertions [Add to Longdo]
奮発[ふんぱつ, funpatsu] (n, vs) (1) strenuous exertion; spurt; (2) splurge; (P) [Add to Longdo]
粉骨砕身;紛骨砕身(iK)[ふんこつさいしん, funkotsusaishin] (n, vs) making one's best exertions [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top