ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

executioner

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -executioner-, *executioner*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
executioner(n) เพชฌฆาต, See also: ผู้ประหารชีวิต, Syn. hangman, headsman, killer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
executioner(เอคซะคิว'เชินเนอะ) n. เพชฌฆาต, ผู้ประหารชีวิต, ผู้ดำเนินการให้สำเร็จ

English-Thai: Nontri Dictionary
executioner(n) เพชฌฆาต, ผู้ประหาร, ผู้ดำเนินการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
executionerเพชฌฆาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your friend will know the libertine's refinement is being executioner and victimเพื่อนของคุณ .จะรู้ความสุภาพเรียบร้อยของ the libertine ... ...คือเพชฌฆาตกำลังและเหยื่อ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
In the cellar, a masked executioner with the devil's emblems presides gravely over the horrible machinesในหลุมใต้ดิน, executioner with สวมหน้ากาก สัญลักษณ์ของภูต... ...นำการประชุมกรวดเครื่องลอยเหนือ the horrible Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I wanna do the Executioner tonight.ฉันอยากจะเล่นกลแขวนคอคืนนี้ นี่นายกำลังพยายามจะฆ่าตัวตายหรือยังไงกัน Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Well the executioner attached it to a harness.คาราสโก้ติดมันไว้บนเชือกไนล่อน Sherlock Holmes (2009)
When the hour came, the executioner put the King's head on the block, the blade was released, there was ice on his face.เพชฌฆาตจัดพระเศียรพาดบนแท่น ใบมีดถูกปล่อยลงมา พระพักตร์ของพระองค์มีน้ำแข็งจับ 1911 (2011)
We have no executioner in the Eyrie.เราไม่มีเพชฌฆาต ที่เอียรี่ A Golden Crown (2011)
Mira tells you were just upon its sands, standing as executioner for the Romans.Mira บอกคุณ เดียวบนหาดทรายของตน ยืนเป็นเพชฌฆาต สำหรับชาวโรมัน Chosen Path (2012)
Ned Stark had many admirers, and how many stepped forward when the executioner came for his head?เน็ด สตาร์ก มีคนศรัทธามากมาย แล้วมีผู้ใดกล้า ที่จะยืนหยัดช่วยเขาบ้าง ตอนโดนตัดหัว And Now His Watch Is Ended (2013)
If that executioner had been 6 inches taller, you would have been.ภ้าเพชรฆาตนั่นสูงกว่านี้ซัก 6 นิ้ว เจ้าก็คง.. The Serpent (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
executionerThe mouth is the executioner and the doctor of the body.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สำเร็จโทษ(n) executioner, Syn. ผู้ประหารชีวิต, Ant. คน
เพชฌฆาต(n) executioner, See also: hangman, Example: เพชฌฆาตถือดาบร่ายรำกลางลานประหาร รอเวลาฟันดาบลงไปที่คอนักโทษ, Count Unit: คน, Thai Definition: เจ้าหน้าที่ประหารชีวิตนักโทษที่ต้องโทษถึงตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพชฌฆาต[phetchakhāt] (n) EN: executioner ; hangman ; slaughterer  FR: bourreau [ m ] ; exécuteur [ m ] (vx) ; tueur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
executioner
executioners
executioner's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
executioner
executioners

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刽子手[guì zi shǒu, ㄍㄨㄟˋ ㄗ˙ ㄕㄡˇ,    /   ] executioner; headsman; slaughterer; fig. indiscriminate murderer #35,198 [Add to Longdo]
执行人[zhí xíng rén, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ,    /   ] executioner (hangman); business executor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスキューショナー[ekusukyu-shona-] (n) executioner [Add to Longdo]
刑吏[けいり, keiri] (n) executioner [Add to Longdo]
首切り台[くびきりだい, kubikiridai] (n) executioner's block [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Executioner \Ex`e*cu"tion*er\, n.
   1. One who executes; an executer. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. One who puts to death in conformity to legal warrant, as a
    hangman.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 executioner
   n 1: an official who inflicts capital punishment in pursuit of a
      warrant [syn: {executioner}, {public executioner}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top