ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exceptional

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exceptional-, *exceptional*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exceptional(adj) ยอดเยี่ยม, See also: ดีเป็นพิเศษ, พิเศษ, ดีเด่น, Syn. outstanding, uncommon

English-Thai: Nontri Dictionary
exceptional(adj) ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, เป็นพิเศษ, เป็นข้อยกเว้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exceptional circumstanceพฤติการณ์พิเศษ [ ดู extraordinary circumstance ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exceptional circumstances clauseข้อกำหนดสภาวะพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exceptional childrenเด็กพิเศษ [TU Subject Heading]
Exceptional visibilityทัศนวัสัยนอกเกณฑ์ [อุตุนิยมวิทยา]

WordNet (3.0)
exceptional(adj) deviating widely from a norm of physical or mental ability; used especially of children below normal in intelligence
exceptionally(adv) to an exceptional degree
especial(adj) surpassing what is common or usual or expected, Syn. particular, special, exceptional

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Exceptional

a. [ Cf. F. exceptionnel. ] Forming an exception; not ordinary; uncommon; rare; hence, better than the average; superior. Lyell. [ 1913 Webster ]

This particular spot had exceptional advantages. Jowett (Th. )

-- Ex*cep"tion*al*lyadv. [1913 Webster]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can see that you're only interested in the exceptionally rare.ข้ารู้แล้วละว่าท่านสนใจแต่ ของหายากมากๆ Aladdin (1992)
I'd blame parents, except he hasn't got 'em!ฉันคงตำหนิ ครอบครัวเขา เว้นแต่ว่า เขาไม่มีครอบครัว Aladdin (1992)
Except you, Rajah.ยกเว้นเจ้านะ ราชา Aladdin (1992)
Release him! Well, I would, princess, except my orders come from Jafar.ข้าจะทำ เจ้าหญิง เว้นแต่ข้าได้รับคำสั่งจากท่าน จาฟา Aladdin (1992)
Except maybe sex sometimes.ยกเว้นแต่เซ็กซ์ในบางครั้ง Basic Instinct (1992)
Except it wouldn 't be if he didn 't trust her.เว้นแต่ มันจะไม่ดี... ...ถ้าเขาไม่ใว้ใจเธอ Basic Instinct (1992)
Except somewhere inside you, in your stomach somewhere?โดยที่คุณคิดว่าคุณทำถูกเลยรึ The Bodyguard (1992)
That's how he wants it to look, except he isn't crazy. He's very clever.นั่นล่ะ ที่มันอยากให้คิด มันไม่บ้า ฉลาดมากด้วย The Bodyguard (1992)
And no horrid ones for anyone else in the whole universe, except for bad people.ที่ย่างกราย ให้ใครในโลกนี้ ยกเว้น พวกผู้ร้าย The Cement Garden (1993)
She never tells me anything these days except what to do.ช่วงนี้เธอไม่ค่อยบอกอะไรผมหรอก นอกจากบอกให้ทำนู่นทำนี่ The Cement Garden (1993)
Jack has not changed his clothes since you died, except for his jeans when he wet the bed.แจ็คยังใส่ชุดเดิมตั้งแต่แม่ตาย ยกเว้นกางเกง ที่บางครั้งเขาทำเปียกบนเตียง The Cement Garden (1993)
And no horrid ones for anyone in the whole universe, except for bad people.ไม่มีฝันร้ายให้ใครๆ ยกเว้นพวกคนไม่ดี The Cement Garden (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exceptionalA very handsome prince met an exceptionally beautiful princess.
exceptionalHe showed exceptional ability in mathematics.
exceptionalIt was exceptionally cold last summer, and the rice crop was the worst in 10 years.
exceptionalThis is an exceptional case.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยะ[atchariya] (adj) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted  FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
เจ๋ง[jeng] (x) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic  FR: fantastique ; remarquable ; excellent
พิเศษ[phisēt] (adj) EN: special ; particular ; peculiar ; extraordinary ; distinctive ; extra ; exceptional ; unusual ; singular  FR: spécial ; particulier ; exceptionnel ; remarquable ; inhabituel ; singulier ; extra (inv.)
ผิดธรรมดา[phitthammadā] (adj) EN: unusual ; exceptional ; abnormal ; extraordinary ; out of the ordinary ; strange ; offbeat ; uncommon ; irregular ; preposterous  FR: inhabituel ; exceptionnel ; unique ; hors du commun ; peu commun ; anormal

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
exceptional
exceptionally
exceptionally

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exceptional
exceptionally

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异常[yì cháng, ㄧˋ ㄔㄤˊ,   /  ] exceptional; abnormal; an anomaly #2,267 [Add to Longdo]
优异[yōu yì, ㄧㄡ ㄧˋ,   /  ] exceptional; outstandingly good #9,107 [Add to Longdo]
特异[tè yì, ㄊㄜˋ ㄧˋ,   /  ] exceptionally good; excellent; clearly outstanding; distinctive; peculiar; unique #15,000 [Add to Longdo]
分外[fèn wài, ㄈㄣˋ ㄨㄞˋ,   /  ] exceptionally; not one's responsibility or job #17,861 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sonderstellung { f }exceptional position [Add to Longdo]
außergewöhnlich; ungewöhnlich; bemerkenswert; ungemein { adj } | außergewöhnlicher; ungewöhnlicher; bemerkenswerter | am außergewöhnlichsten; am ungewöhnlichsten; am bemerkenswertestenexceptional | more exceptional | most exceptional [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
抜群[ばつぐん, batsugun] (n) (1) preeminence; distinction; extraordinariness; (adj-no, adj-na) (2) outstanding; excellent; exceptional; surpassing; extraordinary; distinguished; (P) #8,907 [Add to Longdo]
異例[いれい, irei] (adj-na, n, adj-no) exception; illness; singular; exceptional; unprecedented; (P) #9,754 [Add to Longdo]
異な;殊な[けな, kena] (adj-pn) (arch) exceptional; praiseworthy; laudable [Add to Longdo]
異に[けに, keni] (adv) (arch) outstandingly; extraordinarily; exceptionally [Add to Longdo]
異数[いすう, isuu] (n, adj-no) unusual; exceptional; phenomenal [Add to Longdo]
臥龍;臥竜[がりゅう;がりょう, garyuu ; garyou] (n) (1) great man; exceptional person hidden among the masses; (2) reclining dragon [Add to Longdo]
格段[かくだん, kakudan] (adj-na, adv, n) special; exceptional; remarkable; (P) [Add to Longdo]
格別[かくべつ, kakubetsu] (adj-no, adj-na, n, n-adv) exceptional; (P) [Add to Longdo]
看板大関[かんばんおおぜき, kanban'oozeki] (n) physically exceptional sumo wrestler promoted straight to champion rank during Edo period [Add to Longdo]
企業戦士[きぎょうせんし, kigyousenshi] (n) corporate warrior (exceptionally dedicated and hard-working employee) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top