ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exaggerat

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exaggerat-, *exaggerat*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exaggerate(vt) กล่าวเกินจริง, See also: พูดขยายเกินกว่าความจริง, Syn. overstate
exaggerate(vi) กล่าวเกินจริง, See also: พูดขยายเกินกว่าความจริง, Syn. overstate
exaggeration(n) การกล่าวเกินจริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exaggerate(อิกแซจ'จะเรท) vt., vi. พูดเกินความจริง, อวดโต, เพิ่มหรือขยายเกินกว่าปกติ., See also: exaggeration n. ดูexaggerate exaggerator n. ดูexaggerate exaggerated adj. ดูexaggerate

English-Thai: Nontri Dictionary
exaggerate(vi) พูดเกินจริง, พูดโอ้อวด, พูดเลยเถิด
exaggerate(vt) ทำให้เกินจริง, ขยายเกินปกติ, โอ้อวด
exaggeration(n) การคุยโว, การพูดเกินจริง, การพูดโอ้อวด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exaggerateเพิ่มขึ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exaggerat"A passionate kiss scene in a school corridor ... I've heard all about it!" "It wasn't passionate! There's exaggeration in that tale ..."
exaggeratDon't take it literally. He is inclined to exaggerate.
exaggeratFear often exaggerates danger.
exaggeratHe exaggerated his experience.
exaggeratHe exaggerates the harm done.
exaggeratHe has a tendency toward exaggeration.
exaggeratIt is impossible to exaggerate the importance of education.
exaggeratIt is impossible to exaggerate the importance of the habit of early rising.
exaggeratIt is no exaggeration to call him a genius.
exaggeratIt is no exaggeration to say that, as far as he was concerned, his wife was life itself to him.
exaggeratIt is no exaggeration to say that he is a first-rate writer.
exaggeratIt is no exaggeration to say that he is a genius.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล่าวเกินจริง(v) exaggerate, Syn. พูดเกินจริง, Ant. กล่าวตามจริง, Example: ฉันไม่ได้กล่าวเกินจริงแต่อย่างใด
ปากมาก(adj) loquacious, See also: exaggerated, Example: การจะทวงหนี้ให้ถูกคนต้องรู้รูปพรรณของลูกหนี้ เช่น เป็นคนปากมาก พุงยื่น หัวล้าน ขาเป๋ เป็นต้น, Thai Definition: พูดขยายเรื่องเล็กน้อยให้มากออกไป
ฝอย(v) brag, See also: exaggerate, boast, Syn. พูดมาก, คุยโม้, Example: สุโขมัวแต่ฝอยกับเพื่อนในงานเลี้ยง จนลืมเข้าไปทักทายเจ้าภาพ, Thai Definition: พูดมาก, Notes: (ปาก)
ประโลมโลก(adj) melodramatic, See also: exaggerated, over-sensationalized, Syn. บันเทิงเริงรมย์, บันเทิง, Example: สาวๆ ชอบอ่านนวนิยายประโลมโลก, Thai Definition: เกี่ยวกับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ
อวดตัว(adj) boastful, See also: exaggerated, Syn. คุยโต, คุยโว, โอ้อวด, คุยเขื่อง, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: เพื่อนของเธอเป็นคนอวดตัว ฉันไม่ค่อยอยากจะคุยด้วย, Thai Definition: ที่สำแดงตัวว่าดีว่าเด่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝอย[føi] (v) EN: exaggerate ; boast ; brag  FR: exagérer ; se vanter
ขี้โม้[khīmō] (adj) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration  FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur
โอ่[ō] (v) EN: brag ; boast ; talk big ; exaggerate ; be fond of showing off  FR: se vanter ; fanfaronner ; cabotiner
พูดเกินจริง[phūt koēn jing] (v, exp) EN: exaggerate  FR: exagérer
พูดเกินความจริง[phūt koēn khwāmjing] (v, exp) EN: exaggerate ; exaggerate a lot  FR: exagérer
ประโลมโลก[pralōmlōk] (adj) EN: melodramatic ; exaggerated ; over-sensationalized
สตอร์เบอรี[satøboērī] (v) EN: exagggerate in a funny and teasing way ; exaggerate without being serious ; criticize jokingly  FR: faire le matamore
ตอแหล[tølaē] (v) EN: lie ; tell a lie ; fib ; exaggerate a lot ; talk nonsense  FR: mentir ; affabuler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
exaggerate
exaggerated
exaggerated
exaggerates
exaggerating
exaggeration
exaggerations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exaggerate
exaggerated
exaggerates
exaggerating
exaggeration
exaggerations

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夸大[kuā dà, ㄎㄨㄚ ㄉㄚˋ,   /  ] exaggerate #14,109 [Add to Longdo]
过头话[guò tóu huà, ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄚˋ,    /   ] exaggeration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバー(P);オーバ(P)[o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na, n, vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P) #5,317 [Add to Longdo]
おどろおどろしい[odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious [Add to Longdo]
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n, vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
と言っても過言ではない;といっても過言ではない[といってもかごんではない, toittemokagondehanai] (exp, adj-i) it is no exaggeration to say; it is not too much to say [Add to Longdo]
フカシ[fukashi] (n) (sl) fib; exaggeration (of the truth); snow job [Add to Longdo]
過言[かごん, kagon] (n) exaggeration; saying too much; (P) [Add to Longdo]
掛け値;掛値[かけね, kakene] (n) (1) (See 正札) inflated price (assigned in anticipation of being haggled down); overcharging; (2) exaggeration [Add to Longdo]
虚誕[きょたん, kyotan] (n) exaggerated talk [Add to Longdo]
仰々しい;仰仰しい[ぎょうぎょうしい, gyougyoushii] (adj-i) exaggerated; bombastic; highly colored; highly coloured [Add to Longdo]
仰山[ぎょうさん, gyousan] (adj-na, adv, n) (1) large quantity; plenty; abundance; great many; (2) exaggeration [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top