ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

etymology

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -etymology-, *etymology*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
etymology(n) นิรุกติศาสตร์, See also: วิชาที่ว่าด้วยกำเนิดและการพัฒนาของคำ
etymology(n) ประวัติของคำ, See also: แหล่งกำเนิดคำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
etymology(เอททะมอล'โลจี) n. นิรุกติศาสตร์, เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคำ., See also: etymological adj. ดูetymology

English-Thai: Nontri Dictionary
etymology(n) นิรุกติศาสตร์, วิชาว่าด้วยประวัติที่มาของคำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Etymologyนิรุกติศาสตร์ [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
etymology
etymology

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
etymology

WordNet (3.0)
etymology(n) a history of a word
etymology(n) the study of the sources and development of words

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Etymology

n.; pl. Etymologies [ L.etymologia, Gr. 'etymologi`a; 'e`tymon etymon + lo`gos discourse, description: cf. F. étymologie. See Etymon, and -logy. ] 1. That branch of philological science which treats of the history of words, tracing out their origin, primitive significance, and changes of form and meaning. [ 1913 Webster ]

2. That part of grammar which relates to the changes in the form of the words in a language; inflection. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
词源[cí yuán, ㄘˊ ㄩㄢˊ,   /  ] etymology; root of a word #79,540 [Add to Longdo]
语源[yǔ yuán, ㄩˇ ㄩㄢˊ,   /  ] etymology [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
語源(P);語原(iK)[ごげん, gogen] (n) word root; word derivation; etymology; (P) #7,826 [Add to Longdo]
エチモロジー[echimoroji-] (n) etymology [Add to Longdo]
エティモロジー[eteimoroji-] (n) etymology [Add to Longdo]
語源学[ごげんがく, gogengaku] (n) etymology [Add to Longdo]
語源説[ごげんせつ, gogensetsu] (n) etymological theory; etymology [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top