ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

estrangement

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -estrangement-, *estrangement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Nontri Dictionary
estrangement(n) ความเหินห่าง, ความบาดหมาง, ความหมางเมิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Estrangementความเหินห่าง [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความห่างเหิน(n) estrangement, See also: distantness, alienation, Example: ครอบครัวเดี่ยวที่ต่างคนต่างอยู่พ่อแม่กับลูกจะมีความห่างเหินกันมากขึ้น และความผูกพันกันจะลดลง, Thai Definition: สภาวะที่ไม่สนิทสนมคุ้ยเคยเหมือนดังเก่า, ภาวะที่ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่ติดต่อกันเหมือนเดิม

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
estrangement

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
estrangement
estrangements

WordNet (3.0)
alienation(n) the feeling of being alienated from other people, Syn. disaffection, estrangement
alienation(n) separation resulting from hostility, Syn. estrangement

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Estrangement

n. [ Cf. OF. estrangement. ] The act of estranging, or the state of being estranged; alienation. [ 1913 Webster ]

An estrangement from God. J. C. Shairp. [ 1913 Webster ]

A long estrangement from better things. South. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隔阂[gé hé, ㄍㄜˊ ㄏㄜˊ,   /  ] estrangement #23,967 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entfremdung { f } | Entfremdungen { pl }estrangement | estrangements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
離反[りはん, rihan] (n, vs) estrangement; alienation; disaffection; (P) #18,295 [Add to Longdo]
隔たり[へだたり, hedatari] (n) distance; interval; gap; difference; estrangement; (P) [Add to Longdo]
行き違い(P);行違い[いきちがい(P);ゆきちがい, ikichigai (P); yukichigai] (n) (1) crossing without meeting (e.g. letters in the post, people on the road); going astray; (2) difference of opinion; misunderstanding; estrangement; disagreement; (P) [Add to Longdo]
疎遠[そえん, soen] (adj-na, n, adj-no) estrangement; neglect; silence; (P) [Add to Longdo]
疎外[そがい, sogai] (n, vs) estrangement; neglect; alienation; casting out; (P) [Add to Longdo]
阻隔[そかく, sokaku] (n, vs) separation; estrangement [Add to Longdo]
離間[りかん, rikan] (n, vs) estrangement; alienation [Add to Longdo]
乖離[かいり, kairi] (n, vs) divergence; alienation; deviation; estrangement; separation; detachment [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top