ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endorsement

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endorsement-, *endorsement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Nontri Dictionary
endorsement(n) การสลักหลังเช็ค, การลงนามรับรอง, การอนุมัติ, การเซ็นชื่อกำกับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endorsementการสนับสนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
endorsementการสลักหลัง, ใบสลักหลัง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
endorsementการสลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ ดู backing ความหมาย ที่ ๑ และ indorsement ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
endorsement(n) officially approved ได้รับการอนุญาต ในที่นี้หมายถึง ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี

WordNet (3.0)
endorsement(n) a promotional statement (as found on the dust jackets of books), Syn. blurb, indorsement
endorsement(n) a signature that validates something, Syn. indorsement
endorsement(n) the act of endorsing, Syn. indorsement
sanction(n) formal and explicit approval, Syn. indorsement, warrant, imprimatur, countenance, endorsement
second(n) a speech seconding a motion, Syn. secondment, endorsement, indorsement

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Endorsement

n. [ Cf. F. endossement. ] Same as Indorsement. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I fully endorse it Let's try it at onceฉันเห็นด้วยอย่างเต็มที่ว่าน่าจะลองทำดูสักครั้ง The Nightmare Before Christmas (1993)
Mr. Harris, the so-called novels of Terence Mann ... endorse promiscuity, godlessness, the mongrelization of the races, and disrespect to high-ranking officers of the United States Army.คุณแฮร์ริส นวนิยาย ของเทอเรนซ์ แมนน์... สนับสนุนความสำส่อน ความไม่เชื่อในพระเจ้า การผสมข้ามเผ่าพันธุ์... Field of Dreams (1989)
This isn't a cause. I don't need money or an endorsement.มันไม่ใช่เรื่องนั้น ผมไม่อยากได้เงินหรือมีผู้รับรอง Field of Dreams (1989)
- I see 'em. We're going to line up Maddox's support and get Grey's endorsement.We're going to line up Maddox's support and get Grey's endorsement. Maid in Manhattan (2002)
What does he know about endorsements?ไหนจะเรื่องพรีเซนเตอร์สินค้าอีก Goal! The Dream Begins (2005)
Boy, I hate to arrest a public figure like yourself, but, hell, I don't think you got too many endorsement deals to worry about, now, do you?จริงๆผมก็ไม่อยาก จับคนมีชื่อเสียงอย่างคุณ แต่อย่างว่าคุณก็ ไม่มีชื่อไว้หากินเท่าไหร่แล้วนี่ The Longest Yard (2005)
- Endorse them.- เซ็นชื่อหลังเช็คให้ด้วยสิ 200 Pounds Beauty (2006)
Just a reminder, this station does not endorse vigilante justice.ต้องขอเรียนว่า สถานีของเรา ไม่สนับสนุนความรุนแรงในทุกรูปแบบ The Simpsons Movie (2007)
What if we get an endorsement from an airline?เป็นยังไงถ้าเราทำข้อตกลง กับสายการบิน? Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
I think we have enough endorsement deals.ฉันคิดว่าเราควรจะพอใจแล้วนะ ตกลงแบบนี้ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Endorse our bid, and we promise to return this placeยอมรับการประมูลของเรา และผมสัญญาว่าจะเปลี่ยนที่นี่ Chuck in Real Life (2008)
And you endorsed him.และคุณรับรองให้เขา. Last Man Standing (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสลักหลัง[kān salaklang] (n) EN: endorsement
การสลักหลังตั๋วแลกเงิน[kān salaklang tūa laēk ngoen] (n, exp) EN: endorsement
การเซ็นชื่อสลักหลัง[kān sen cheū salaklang] (n, exp) EN: endorsement
การเซ็นสลักหลัง[kān sen salaklang] (n, exp) EN: endorsement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
endorsement
endorsements

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endorsement
endorsements

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vermerk { m }; Zusatz { m } | siehe Vermerkendorsement | see endorsement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
推薦[すいせん, suisen] (n, vs, adj-no) (See 推奨) recommendation; referral; endorsement; (P) #2,554 [Add to Longdo]
推奨[すいしょう, suishou] (n, vs) recommendation; endorsement; (P) #3,660 [Add to Longdo]
賛同[さんどう, sandou] (n, vs) approval; endorsement; (P) #5,434 [Add to Longdo]
裏付け(P);裏づけ;裏付[うらづけ, uraduke] (n, adj-no) backing; support; endorsement; collateral; security; guarantee; proof; substantiation; foundation; lining (something); something lined; (P) #13,115 [Add to Longdo]
太鼓判[たいこばん, taikoban] (n) (1) large seal; large stamp; (2) seal of approval; guarantee; endorsement [Add to Longdo]
売上手数料[うりあげてすうりょう, uriagetesuuryou] (n) endorsement commission; commission earned; sales commission [Add to Longdo]
裏書;裏書き[うらがき, uragaki] (n, vs) endorsement; proof; note on back of the scroll [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top