ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enchante

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enchante-, *enchante*
Possible hiragana form: えんちゃんて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enchanted(adj) รู้สึกเคลิบเคลิ้ม, See also: เคลิ้ม, หลงใหล, Syn. captivated, charmed, delighted

English-Thai: Nontri Dictionary
enchanter(n) ผู้วิเศษ, หมอเสน่ห์

WordNet (3.0)
enchanter(n) a sorcerer or magician

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Enchanted

a. Under the power of enchantment; possessed or exercised by enchanters; as, an enchanted castle. [ 1913 Webster ]

Enchanter

n. [ Cf. F. enchanteur. ] One who enchants; a sorcerer or magician; also, one who delights as by an enchantment. [ 1913 Webster ]

Like ghosts from an enchanter fleeing. Shelley. [ 1913 Webster ]


Enchanter's nightshade (Bot.), a genus (Circæa) of low inconspicuous, perennial plants, found in damp, shady places.
[ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enchanteHe is enchanted by the girl's beauty.
enchanteI was enchanted by the performance of the group.
enchanteI was enchanted with the music.
enchanteThe movie director was enchanted by Kate at first sight.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
enchanted
enchanted
enchanter
enchanters
enchanters
enchanters
enchanter's
enchanter's
enchanter's
enchanters(4)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enchanted
enchanter
enchanters

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心醉[xīn zuì, ㄒㄧㄣ ㄗㄨㄟˋ,  ] enchanted; fascinated; charmed #37,754 [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
enchanté(adj) |-e| ยินดีที่ได้รู้จัก

Japanese-English: EDICT Dictionary
化け物屋敷;化物屋敷[ばけものやしき, bakemonoyashiki] (n) haunted mansion; haunted house; enchanted house [Add to Longdo]
仙境;仙郷[せんきょう, senkyou] (n) fairyland; enchanted land [Add to Longdo]
仙窟[せんくつ, senkutsu] (n) enchanted cave [Add to Longdo]
蕩ける;盪ける[とろける, torokeru] (v1, vi) (1) (uk) to melt (to a liquid); (2) to be enchanted with; to be charmed; to be bewitched [Add to Longdo]
蓬莱[ほうらい, hourai] (n) (1) Mount Penglai; Penglai Island; enchanted land of perpetual youth from Chinese mythology; (2) (See 三蓬莱) sacred mountain (e.g. Mount Fuji, Mount Kumano, etc.) [Add to Longdo]
魅せられる[みせられる, miserareru] (v1) to be enchanted; to be charmed [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top