ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elucidations

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elucidations-, *elucidations*, elucidation
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elucidations
elucidation

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elucidation(n) คำชี้แจง, See also: คำอธิบาย

English-Thai: Nontri Dictionary
elucidation(n) การทำให้แจ่มแจ้ง, การอธิบาย, การชี้แจง, การชี้ให้เห็น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อรรถาธิบาย(n) explanation, See also: elucidation, Syn. คำอธิบาย, Example: พระภิกษุกำลังให้อรรถาธิบายแก่ศิษย์, Thai Definition: การอธิบายขยายความ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คำอธิบาย(n) explanation, See also: caption, exposition, explication, elucidation, Syn. คำชี้แจง, Example: คำอธิบายนี้ถ้าจะให้เข้าใจชัดเจนต้องนำไปลองปฏิบัติจริงๆ, Count Unit: เรื่อง, ข้อ, ประการ
คำชี้แจง(n) explanation, See also: elucidation, exposition, reason, explication, clarification, commentary, Syn. คำอธิบาย, Example: อาจารย์ต้องการคำชี้แจงจากนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการประท้วง, Count Unit: คำ
วิสัชนา(n) answer, See also: reply, explanation, elucidation, Syn. คำตอบ, การตอบ, Ant. คำถาม, การถาม, ปุจฉา, Example: ผมไม่ทราบว่า ท่านอาจารย์จะกรุณาประทานวิสัชนามาให้
การแปลความหมาย(n) interpretation, See also: explication, elucidation, translation, Syn. การตีความหมาย, การให้ความหมาย, การถ่ายทอดความหมาย
การขยายความ(n) explanation, See also: elucidation, Syn. การอธิบาย, Example: การขยายความจะทำให้คนฟังเข้าใจง่ายขึ้น
การชี้แจง(n) explanation, See also: exposition, elucidation, clarification, Syn. การบอกกล่าว, การอธิบาย, Example: ได้มีการชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงกฎการเลือกตั้งใหม่, Thai Definition: การพูดขยายความให้เข้าใจชัดเจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขยายความ[kān khayāi khwām] (n, exp) EN: explanation ; elucidation  FR: amplification [ f ]
การแปลความหมาย[kān plaē khwāmmāi] (n, exp) EN: interpretation ; explication ; elucidation ; translation  FR: interprétation [ f ] ; élucidation [ f ]
คำอธิบาย[kham athibāi] (n, exp) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark  FR: explication [ f ] ; éclaircissement [ m ]
คำชี้แจง[khamchījaēng] (n, exp) EN: explanation ; elucidation ; exposition ; reason ; explication ; clarification ; commentary  FR: explication [ f ] ; raison [ f ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阐释[chǎn shì, ㄔㄢˇ ㄕˋ,   /  ] to explain; to expound; to interpret; elucidation #19,128 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erläuterung { f } | Erläuterungen { pl }elucidation | elucidations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解説[かいせつ, kaisetsu] (n, vs, adj-no) explanation; commentary; exposition; elucidation; (P) #813 [Add to Longdo]
解明[かいめい, kaimei] (n, vs) clarification; elucidation; explication; (P) #9,447 [Add to Longdo]
難解文の釈[なんかいぶんのしゃく, nankaibunnoshaku] (n) elucidation of a difficult passage [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top