ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ein prominenter

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ein prominenter-, *ein prominenter*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dr. Morillon, the eminent psychiatrist, Vosier... a celebrated bon viver... you, a prominent man of business... my own modest self, a publisher of some... repute.Dr. Morillon, der berühmte Psychiater? Rosier, der beliebte Lebemann? Sie, ein prominenter Geschäftsmann? House of Cards (1968)
Gentlemen, you will forgive me, but with El Kebir a prisoner here, Ich bitte um Ihr Verständnis. Ein Prominenter ist da: El Kebir. Terror (1970)
We got Maria. We could use her to bait a trap.Ich darf zurzeit nichts Genaues sagen, aber ein prominenter Anwalt ist darin verstrickt, in das Schmugglerunternehmen und in die drei Morde. Baby Blues (1986)
He's an important individual, but no more important than any other member.Ein Prominenter, aber nicht wichtiger als andere. Roger & Me (1989)
You afraid you'll get recognized?Bist du ein Prominenter? Look Who's Talking Too (1990)
As one prominent local politician said to meEin prominenter Lokalpolitiker sagte eben zu mir: King of New York (1990)
I'm a celebrity in an emergency.Ein Prominenter in einer Notlage. Groundhog Day (1993)
A Washington VIP selling highly classified information.Ja, ein Prominenter aus Washington verkauft streng geheime Informationen. Honeymoon in Metropolis (1993)
- But you are a prominent Hawaiian.Aber du bist ein prominenter Hawaiianer. Futuresport (1998)
- Sam Wellman ? - Shh ! Will you please ?Er ist ein prominenter Geschäftsmann. Forces of Nature (1999)
Her father's a big doctor at Provident Hospital.Ihr Vater ist ein prominenter Arzt am Provident hospital. Liberty Heights (1999)
Mr. Neema, a prominent community leader on the city's east side, was at one time involved in the Black Panthers.Mr. Neema, ein prominenterAnführer der East Side Gemeinde war einst mit den Black Panther in Verbindung. A Failure to Communicate (2003)
You're like a celebrity.Du bist wie ein Prominenter. Muffin Buffalo (2004)
You're a celebrity in L.A.Du bist ein Prominenter in L.A. The Cannes Kids (2007)
Because I'm a celebrity out here.Dass ich hier draußen ein Prominenter bin. The Cannes Kids (2007)
It doesn't bother you that she wants to fuck you because you're a celebrity?Stört es dich nicht, dass sie dich ficken will, weil du ein Prominenter bist? The Cannes Kids (2007)
Nobody's ever wanted to sleep with me just 'cause I'm a celebrity.Niemand wollte je mit mir schlafen, nur weil ich ein Prominenter bin. The Cannes Kids (2007)
If you were a celebrity.Wenn du ein Prominenter wärst. Manic Monday (2007)
My attorney told me I should join a church pre-emptively... 'cause juries are suspicious of celebrities who find religion after getting into trouble.Mein Anwalt hat mir geraten präventiv einer Kirche beizutreten... Denn Geschworene finden es verdächtig wenn ein Prominenter erst zum Glauben findet nachdem er in Schwierigkeiten geraten ist. The Fighting Irish (2007)
I wasn't running away from anyone. If you think I care that you're a celebrity, you crashed your camaro in the wrong neighborhood.- Wenn Sie glauben, ich interessiere mich dafür, daß Sie ein Prominenter sind, haben Sie Ihren Camaro am falschen Ort zu Schrott gefahren. The Beginning of the End (2008)
I'm not a celebrity.Ich bin kein Prominenter. The Beginning of the End (2008)
"If the person looks like a celebrity, example, Jack Nicholson,"Wenn diese Person wie ein Prominenter aussieht...z.B. Jack Nickelson... Canvassing (2009)
I am a prominent business leader and a highly sought after dinner guest... and I will not take courting advice from some teenage boy.Ich bin ein prominenter Geschäftsführer und ein sehr gefragter Tischgast.. und ich werde keinen turtelnden Rat von irgendeinem Teenager annehmen. Pilot (2009)
When a prominent Russian oilmanWenn ein prominenter, russischer Ölmagnat ermordet... in meinem Botschaftsgarten gefunden wird. Embassy Row (2010)
Oh, come on.Er ist ein prominenter Patient. Blink (2010)
It's a high-profile patient.Er ist ein prominenter Patient. Blink (2010)
He was a prominent jeweler during Saddam Hussein's regime, serving the president's family himself on occasion.Er war ein prominenter Juwelier während Saddam Husseins Regime... und hat des Öfteren der Königsfamilie persönlich gedient. Special Delivery (2010)
Robert Lindus is a prominent citizen.Robert Lindus ist ein prominenter Einwohner. Pilot (2010)
I mean, a high-profile case like this could boost his career.Ich meine, ein prominenter Fall wie dieser könnte seine Karriere antreiben... Was? Mana'o (2010)
Dad you aren't ever going to be a celebrity chef!Du wirst niemals ein prominenter Meisterkoch werden. Crème Fraîche (2010)
You aren't ever going to become a celebrity chef, dad!Du wirst niemals ein prominenter Chefkoch werden, Dad! Crème Fraîche (2010)
Like when a celebrity walks their dog, or buys groceries, or something like that.Als würde ein Prominenter seinen Hund ausführen oder Lebensmittel einkaufen. The Future (2011)
- I'll be when you stop to take photos.Ich werde ein prominenter Mörder! My Brother the Devil (2012)
He's a prominent city official.Ein prominenter Stadt-Vertreter. Firewall (2012)
A very prominent client had just fired their nanny and needed an immediate replacement.Ein prominenter Kunde hatte gerade seine Nanny gefeuert und benötigte umgehend Ersatz. Throwing Down the Gauntlet (2012)
I mean, look, Robert's a prominent guy.Äußerst unwahrscheinlich. Robert ist ein prominenter Mann. Anna (2013)
A CELEBRITY FASHION DESIGNEREin prominenter Fashion-Designer wurde beschuldigt, Brave Miss World (2013)
Brandon Boyd, a trader at VAC Capital, a prominent hedge fund.Brandon Boyd, ein Kaufmann bei VAC Capital, ein prominenter Hedge-Fond. In Extremis (2013)
I can't believe I dress like a celebrity.Ich kann nicht glauben, dass ich mich wie ein Prominenter anziehe. The Proton Displacement (2013)
"A case in point, last night, a man identified as a prominent New York doctor"Ein Beispiel: Letzte Nacht wurde ein prominenter New Yorker Arzt nach dem Einbruch in eine Apotheke in Greenwich Village verhaftet." The Golden Lotus (2014)
Arthur Strauss, a prominent Long Island doctor has been taken into custody.Arthur Strauss, ein Prominenter Doktor aus Long Island wurde in Gewahrsam genommen. Teacher's Pet (2014)
I thought that bringing a famous basketball player would help with Walter.Ich dachte, ein prominenter Basketballspieler könnte uns bei Walter helfen. Office Christmas Party (2016)
Not just any blogger, a celebrity blogger, and one who claims to have proof.Es ist ein Blogger. Nicht einfach irgendeiner, ein prominenter Blogger, und er behauptet, Beweise zu haben. Monsieur et Madame Bete (2016)
He was very well-regarded in the community.Hoch angesehen in der Gemeinde, wie ein prominenter... Check a Box (2016)
Very high-profile client.Ein prominenter Kunde. Winter (2016)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top