ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effects

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effects-, *effects*, effect
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
effectsทรัพย์สิ่งของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Effects of drought onผลกระทบของสภาพแล้ง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
effects(n) สินค้า, สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินส่วนตัว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And now we'll go to the Special Effects Department.ต่อไปจะไปชมฝ่ายทำเทคนิคพิเศษ Blazing Saddles (1974)
I'd like to see the effects when I reconnect your systems.แล้วฉันอยากจะเห็นผล กับคุณเมื่อฉันเชื่อมต่อระบบ ของคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
In testing the drug on chimpanzees with a history of miscarriages... I found conclusively that in every instance the side effects observed... were consistent with the behavioral and metabolic changes in subjects... with normal unmedicated pregnancies:จากผลการทดลองกับลิงชิมแปนซีที่มีประวัติแท้งลูก ผมสังเกตพบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ของพฤติกรรมและการทานอาหารของตัวอย่างทดลอง Junior (1994)
I've noticed that the side effects of pregnancy are greatly amplified... with the dosage of Expectane that I've required.ฉันรู้สึกได้ว่าผลข้างเคียงของการตั้งท้องมันเริ่มรุนแรงแล้ว ปริมาณเอ็กซ์เพกเทนที่ฉันต้องทาน Junior (1994)
No, Kitty, I have at last learnt to be cautious, and you will feel the effects of it.ไม่เลยคิตตี้ พ่อเพิ่งมีบทเรียนให้ต้องระมัดระวัง และลูกจะต้องได้รับผลกระทบจากมัน Episode #1.5 (1995)
We'll be able to monitor the stresses and effects using the robot passenger who we lovingly call Elmer.เราจะสามารถที่จะตรวจสอบ ความเครียด และผลกระทบโดย ใช้หุ่นยนต์ผู้โดยสาร คนที่เรารักเรียกเอลเมอ Contact (1997)
We'll be able to monitor the stresses and effects using our robot passenger, who we lovingly call Elmer.เราจะสามารถที่จะตรวจสอบ ความเครียดและผลกระทบ ผู้โดยสารใช้หุ่นยนต์ของเราที่เรา ด้วยความรักเรียกเอลเมอ Contact (1997)
You're gonna be in here regurgitatin' Gordon Wood, talkin' about, you know, the prerevolutionary utopia... and the capital-forming effects of military mobilization.ถ้าจะพูดไปแล้ว ก่อนการปฎิวัติยูโทเปีย พวกนายทุน ก็มีผลต่อการระดมกองทัพ Good Will Hunting (1997)
Secondary effects are varied, but can include acute memory loss.ส่วนผลข้างเคียงยังไม่แน่ชัด แต่อาจส่งผลกระทบต่อความจำส่วนอื่นด้วย Resident Evil (2002)
The files described areas of chronic inflammation in the heart lungs kidneys spleen also reproductive effects also a whole series of other problems.เอกสารเหล่านี้บรรยายถึงการอักเสบเรื้อรัง ในหัวใจ ปอด ไต ม้าม รวมทั้งผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์ The Corporation (2003)
One of the first stories that Jane came up with was the revelation that most of the milk in the state of Florida and throughout much of the country was adulterated with the effects of bovine growth hormone with Monsanto I didn't realize how effectively a corporationข่าวเรื่องแรก ๆ ที่เจนขุดคุ้ย คือการเปิดโปงว่านมส่วนใหญ่ ในรัฐฟลอริดา The Corporation (2003)
Side effects may include:โอ้, อย่าดื่มยาอีกเลย Shrek 2 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
effects67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
effectsFirst, they should have right ideas of things, ideas that are based on careful observation, and understand causes of effects and their significance correctly.
effectsFirst they think that they will escape (although no smoker escapes at least the short-term effects).
effectsHe's suffering from the effects of overwork.
effectsI like the Terminator films because the special effects are fantastic.
effectsIndeed, in some parts of the world we can see the effects already.
effectsIt has been shown in most studies on this subject that intervention of the legislature had adverse effects.
effectsIt produced strange visual effects.
effectsShe seems to devote all her effects to her career.
effectsShort-term effects of smoking include unfitness, wheezing, a general vulnerability to illness, bad breath, bad skin and so on.
effectsSome find it easier to grasp the short-term effects of smoking, which include unfitness, wheezing, a general vulnerability to illness (smokers take twice as many days off sick as non-smokers), bad breath, bad skin and so on.
effectsSome people argue that technology has negative effects.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
effects
effects

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effects

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kriegseinwirkung { f }effects of war; aftermath of war [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
特撮[とくさつ, tokusatsu] (n) (abbr) (See 特殊撮影) special effects; SFX #3,453 [Add to Longdo]
現れる(P);現われる(P);表れる(P);表われる;顕われる[あらわれる, arawareru] (v1, vi) (1) to appear; to come in sight; to become visible; to come out; to embody; to materialize; to materialise; (2) to be expressed (e.g. emotions); to become apparent (e.g. trends, effects); (P) #4,801 [Add to Longdo]
エフェクツ[efekutsu] (n) effects [Add to Longdo]
クオリア[kuoria] (n) quale; qualia (qualities or feelings considered independently of their effects on behavior) [Add to Longdo]
サウンドエフェクト[saundoefekuto] (n) sound effects [Add to Longdo]
プレスコ[puresuko] (n) (abbr) prescoring (recording the music or sound effects before filming a scene) [Add to Longdo]
飲酒の害[いんしゅのがい, inshunogai] (n) ill effects of drinking [Add to Longdo]
音響効果[おんきょうこうか, onkyoukouka] (n) (1) sound effects; (2) acoustics [Add to Longdo]
業果[ごうか, gouka] (n) effects of karma [Add to Longdo]
業報[ごうほう, gouhou] (n) karma effects; fate; inevitable retribution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effects
   n 1: property of a personal character that is portable but not
      used in business; "she left some of her personal effects in
      the house"; "I watched over their effects until they
      returned" [syn: {effects}, {personal effects}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top