ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dysmenorrhea

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dysmenorrhea-, *dysmenorrhea*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dysmenorrhea(n) อาการปวดประจำเดือน, See also: ปวดระดู, Syn. menorrhagia

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dysmenorrhea(ดิสเมนนะเรีย') n. อาการปวดระดู., See also: dysmenorrheal, dysmenoerrheal adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dysmenorrhea; colic, menstrual; dysmenorrhoea; menalgia; menorrhalgiaอาการปวดระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dysmenorrheaอาการปวดระดู [TU Subject Heading]
Dysmenorrheaปวดประจำเดือน, อาการปวดระดู, ทำให้เจ็บปวด, ปวดระดู, การปวดประจำเดือน, ปวดประจำเดือน, การปวดระดู, ปวดประจำเดือน [การแพทย์]
Dysmenorrhea, Membranousเมมเบรนัสดิสเมนนอร์เรีย, เม็มเบรนนัสดิสเมนนอร์เรีย [การแพทย์]
Dysmenorrhea, Primaryการปวดระดูชนิดปฐมภูมิ [การแพทย์]
Dysmenorrhea, Secondaryการปวดระดูชนิดสืบเนื่องหรือชนิดทุติยภูมิ [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
月経困難症[げっけいこんなんしょう, gekkeikonnanshou] (n) dysmenorrhea [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dysmenorrhea \Dys*men`or*rhe"a\, n. [Gr. dys- ill, hard + ?
   month + ? to flow.] (Med.)
   Difficult and painful menstruation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dysmenorrhea
   n 1: painful menstruation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top