Search result for

dynamics

(57 entries)
(0.0325 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dynamics-, *dynamics*, dynamic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dynamics[N] การศึกษาเกี่ยวกับพลังงานและการเคลื่อนที่, See also: วิชากลศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dynamics(ไดแนม'มิคซฺ) n. สาขาวิชากลศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนที่และความสมดุลของระบบการเคลื่อนที่,แรงผลักดัน,พลศาสตร์,ลักษณะหรือประวัติการเปลี่ยนแปลง,การเจริญเติบโตและการพัฒนา,การแปรผันและระดับสูงต่ำของเสียงดนตรี
aerodynamics(แอโรไดแนม' มิค') n. กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศและแก๊สและผลของมัน. -aerodynamical adj., -aerodynamicist n.
aferothermodynamics(แอโรเธอไมไดแนม' มิคซฺ) aerodynamics ที่เกี่ยวกับสถานะการณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนในแก๊ส. -aerothermodynamic adj. (aerothermodynamics)
thermodynamics(เธอโมไดแนม'มิคซฺ) n. ความร้อนกับพลังงานกลวิทยา, See also: thermodynamist n. thermodynamic adj. thermodynamical adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dynamicsพลศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dynamics, groupพลวัตกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dynamicsพลศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dynamicsพลศาสตร์ [TU Subject Heading]
Dynamicsขบวนการพลวัต,ความเคลื่อนไหว,พลวัต,การเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้าย [การแพทย์]
dynamicsพลศาสตร์, กลศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุและแรงที่กระทำต่อวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dynamics Steady Stateสมดุลย์ทางไดแนมิคส์ [การแพทย์]
Dynamics, Internalพลวัตภายใน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Dynamics AX (n) (n) Axapta เป็นโปรแกมทางด้าน บัญชีระดับสูงและ ERP หลายคนยังอาจไมรู้ว่า Axapta ได้เปลี่ยนเจ้าของมากี่ครั้ง Axapta มีชื่อเดิมคือ Damgaard Axapta เดิมที Axapta ถูกสร้างโดย 2 พี่น้องตะกูล Damgaard ที่ชื่อ Erik และ Preben ชาว เดนมาร์ ณ. Copenhagen (เมืองหลวงเดนมาร์ ) Axapta ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1983 เพื่อ ส้รางตลาดระดับสากล มีความยืดหยุ่น มีเพียง CD 1 แผ่นที่บรรจุโปรแกรม Axapta สามารถทำการตลาด ได้ทุกประเภท มันคือนวัตกรรมใหม่และ สนับสนุนความต้องการของตลาด นี้คือมุมมองของ Erik และ IBM ได้ซื้อ Axapta ในปี 1996 เพื่อมาทำตลาดที่ อาเมริกา Axapta สร้างขึ้นมาเพื่อเป็น ERP มีระบบ Manufacturing และ CRM อยู่ในตัวและ สามารถทำการ Customization โดยมี ภาษาในการพัฒนาโครงสร้างคล้ายกับ JAVA ได้เติบโต จากยุโรปและในปี 1996 IBM ได้ซื้อ Axapta มาทำตลาดที่อาเมริกา IBM ได้ตั้งทีม เพื่อทำการปรับปรุงใหม่อีกครั้ง แต่ลูกค้าส่วนมาก ไม่ต้องการสัมนา เรื่อง Hardware Database และโคร้งสร้าง IBM มีประวัติความนิยมที่ยาวนาน และมี Software หลากหลายที่น่าสนใจ ตัวอย่าง Software Business Management Series ในปี 1988 , Platinum Software ในปี 1990, Lotus Notes ในปี 1994, Axapta ในปี 1996 ,ACCPAC ในปี 1999 นี่คือแผนการตลาดของ IBM แต่ IBM ไม่ได้มุ่งเป้าหลายหลักไปที่ Axapta หลังจากที่ Axapta อยูกับ IBM ถึงปี 2000 Axapta (Damgaard Software) ได้ถูกหล่อหล่อมพัฒนาโดยทีมพัฒนา Danish rival Navision Software ในปี 2001 ในปี 2002 Microsoft ได้ Navision Axapta และ Navision Attain โดยซื้อในราคา $US 1.4 พันล้าน (ประมาณ 57.4 พันล้านบาท) เป็นมูลค่าที่มากที่สุดที่ Microsoft มากที่สุดที่เคยได้มา (นี่เป็นราคาที่สูงมากที่ซื้อมา ถ้าเทียบกับ ACCPAC ซึ่งเป็น Software accounting ที่ดีทีสุดในอเมริกาขณะนั้น และมีฐานลูกค้าที่มากกว่า (41,000 ถึง 1.2 ล้านราย) มีมูลค่าเพียง $US 120 ล้าน เท่านั้น (ประมาณ 4.92 พันล้าน) ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Dynamics AX (Axapta version 4.0) ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thaiaxapta.com

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A degree in applied dynamics.ปริญญาเอกไดนามิคส์ก้าวหน้า Dragonball: Evolution (2009)
Two unsubs change the dynamics.ผู้ต้องสงสัยเปลี่นแปลงแปลผัน Bloodline (2009)
What do you mean, dynamics?หมายความว่าอย่างไง เปลี่ยนแปลงแปลผัน ? Bloodline (2009)
My interpretation of your working relationship is based on the unfolding, interpersonal dynamics of that first case.การตีความของผม เรื่องความสัมพันธ์ในการทำงาน มาจากปฏิกิริยาของพวกคุณ ที่เห็นได้ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Like, the couple dynamics have changed, and there's been a little awkwardness between you, Matt and me, and I just think it's important that we get over it.กับการเป็นแฟน เปลี่ยนคู่กันไป ซึ่งมันออกจะ กระอักกระอ่วนใจอยู่บ้าง ระหว่างคุณ แมตต์ และฉัน There Goes the Neighborhood (2010)
It's fluid dynamics for the gas that collapses.ดังนั้นจำลองการล่มสลาย ของดาวฤกษ์ซูเปอร์โนวา The Riddle of Black Holes (2010)
Based on her life experience, we were hoping that agent Seaver might recognize something in the family dynamics inside the community that could be helpful.จากประสบการณ์ชีวิตเธอ เราหวังว่าจนท.ซีเวอร์ อาจจดจำบางอย่างของความเป็นไปในครอบครัว What Happens at Home... (2010)
You know anything about load-bearing dynamics, gauging structural integrity?นายรู้เรื่องระบบการรับน้ำหนัก หรือการวัดความสมบูรณ์ ของโครงสร้างมั้ย? What Hides Beneath (2011)
He monitored the families on the Internet and picked them because their dynamics mirror his own, yet they project the appearance of perfection that he fantasizes about.เขาตามดูครอบครัวพวกนี้ ในอินเทอร์เน็ต และเลือกพวกเขาเพราะ มันทำให้เขานึกถึงตัวเอง แต่พวกเขาก็ยังทำให้ตัวเอง ดูสมบูรณ์แบบตามที่เขาใฝ่ฝันเอาไว้ Through the Looking Glass (2012)
Based on victim type and kill zone dynamics, we believe that we're looking for two white males, one significantly older than the other.ดูจากประเภทของเหยื่อ และโซนการฆ่าแล้ว เราเชื่อว่าเรากำลังตามหาชายผิวขาว 2 คน คนนึงแก่กว่าอีกคนนึงมาก The Apprenticeship (2012)
I know you consider yourself an expert in brotherly dynamics, but you don't know my brothers half as well as you think you do.ฉันรู้เธอพิจารณาตัวเอง เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องความสัมพันธ์พี่ชายน้องชาย แต่เธอไม่ได้รู้จักพี่ชายของฉัน แม้แต่ครึ่งนึงที่เธอคิดว่าเธอรู้ดี The Originals (2013)
The ship aside, prolonged cohabitation has... definitely had affects on interpersonal dynamics.เรือกันเป็นเวลานานมีการอยู่ ร่วมกัน แน่นอนมีผลกระทบต่อการ เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล Star Trek Beyond (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลศาสตร์[N] dynamics, Syn. วิชาพลศาสตร์, Example: คอมพิวเตอร์จะทำการทดลองพฤติกรรมของพลศาสตร์, Thai definition: วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่ง ซึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของเทหวัตถุที่เป็นของแข็ง แบ่งเป็นสาขาย่อยๆ คือ จลนพลศาสตร์ และจลนศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศพลศาสตร์[n.] (ākātphonlasāt) EN: aerodynamics   FR: aérodynamique [f]
การเคลื่อนไหว[n.] (kān khleūoenwai) EN: motion ; movement ; dynamics   
การเคลื่อนไหวของกลุ่ม[n. exp.] (kān khleūoenwai khøng klum) EN: group dynamics   
กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ [n. exp.] (kot khøng thoēmōdaināmik) EN: law of thermodynamics   FR: principe de la thermodynamqiue [m]
พลศาสตร์[n.] (phonlasāt) EN: dynamics   FR: dynamique [f]
พลวัตทางสังคม[n. exp.] (phonlawat thāng sangkhom) EN: social dynamics   FR: dynamique sociale [f]
เทอร์โมไดนามิกส์ [n.] (thoēmōdaināmik) EN: thermodynamics   FR: thermodynamique [f]
อุณหพลศาสตร์ [n.] (unhaphonlasāt) EN: thermodynamics   FR: thermodynamique [f]
อุณหพลศาสตร์ เบื้องต้น[n. exp.] (unhaphonlasāt beūangton) EN: basic thermodynamics   
อุณหพลศาสตร์ เคมี[n. exp.] (unhaphonlasāt khēmī) EN: chemical thermodynamics   

CMU English Pronouncing Dictionary
DYNAMICS    D AY0 N AE1 M IH0 K S
DYNAMICS'    D AY0 N AE1 M IH0 K S
DYNAMICS'S    D AY0 N AE1 M IH0 K S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dynamics    (n) (d ai1 n a1 m i k s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動力学[どうりきがく, dourikigaku] Thai: วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของของแข็ง English: dynamics

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maschinendynamik {f}dynamics of machines [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアロダイナミックス[, earodainamikkusu] (n) aerodynamics [Add to Longdo]
カラーダイナミックス[, kara-dainamikkusu] (n) color dynamics; colour dynamics [Add to Longdo]
グループダイナミックス[, guru-pudainamikkusu] (n) group dynamics [Add to Longdo]
ダイナミクス[, dainamikusu] (n) dynamics; (P) [Add to Longdo]
ダイナミックス[, dainamikkusu] (n) dynamics [Add to Longdo]
化学熱力学[かがくねつりきがく, kagakunetsurikigaku] (n) chemical thermodynamics [Add to Longdo]
解析力学[かいせきりきがく, kaisekirikigaku] (n) analytical dynamics; analytical mechanics [Add to Longdo]
楽語[がくご, gakugo] (n) words used to describe tempo, dynamics, etc. in music; musical terminology [Add to Longdo]
気体力学[きたいりきがく, kitairikigaku] (n) gas dynamics [Add to Longdo]
強弱記号[きょうじゃくきごう, kyoujakukigou] (n) dynamics mark (music); dynamics marking [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动力学[dòng lì xué, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] dynamics (math.); kinetics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mechanics \Me*chan"ics\, n. [Cf. F. m['e]canique.]
   That science, or branch of applied mathematics, which treats
   of the action of forces on bodies.
   [1913 Webster]
 
   Note: That part of mechanics which considers the action of
      forces in producing rest or equilibrium is called
      {statics}; that which relates to such action in
      producing motion is called {dynamics}. The term
      mechanics includes the action of forces on all bodies,
      whether solid, liquid, or gaseous. It is sometimes,
      however, and formerly was often, used distinctively of
      solid bodies only: The mechanics of liquid bodies is
      called also {hydrostatics}, or {hydrodynamics},
      according as the laws of rest or of motion are
      considered. The mechanics of gaseous bodies is called
      also {pneumatics}. The mechanics of fluids in motion,
      with special reference to the methods of obtaining from
      them useful results, constitutes {hydraulics}.
      [1913 Webster]
 
   {Animal mechanics} (Physiol.), that portion of physiology
    which has for its object the investigation of the laws of
    equilibrium and motion in the animal body. The most
    important mechanical principle is that of the lever, the
    bones forming the arms of the levers, the contractile
    muscles the power, the joints the fulcra or points of
    support, while the weight of the body or of the individual
    limbs constitutes the weight or resistance.
 
   {Applied mechanics}, the principles of abstract mechanics
    applied to human art; also, the practical application of
    the laws of matter and motion to the construction of
    machines and structures of all kinds.
 
   {orbital mechanics}, the principles governing the motion of
    bodies in orbit around other bodies under gravitational
    influence, such as artificial Earth satellites.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dynamics \Dy*nam"ics\, n.
   1. That branch of mechanics which treats of the motion of
    bodies (Kinematics) and the action of forces in producing
    or changing their motion (kinetics). Dynamics is held by
    some recent writers to include statics and not kinematics.
    [1913 Webster]
 
   2. The moving moral, as well as physical, forces of any kind,
    or the laws which relate to them.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) That department of musical science which relates
    to, or treats of, the power of tones.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dynamics
   n 1: the branch of mechanics concerned with the forces that
      cause motions of bodies [syn: {dynamics}, {kinetics}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top