ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drove

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drove-, *drove*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drove(vi) กิริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา drive
drove(vt) กิริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา drive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drove(โดรฟว) v. อดีตกาลของdrive n. ฝูงสัตว์, ฝูงชน, ที่เจียร์หิน. vt., vi. ต้อนสัตว์เป็นฝูง, เจียร์หิน
drover(โดร'เวอะ) n. ผู้ต้อนฝูงสัตว์ไปขาย

English-Thai: Nontri Dictionary
drove(n) ฝูงสัตว์, ฝูงคน, ที่เจียหิน
drove(vt pt ของ) drive
drover(n) คนต้อนสัตว์

WordNet (3.0)
drove(n) a group of animals (a herd or flock) moving together
drove(n) a moving crowd, Syn. horde, swarm
drove(n) a stonemason's chisel with a broad edge for dressing stone, Syn. drove chisel

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Drove

v. t. & i. [ imp. & p. p. Droved p. pr. & vb. n. Droving ] [ Cf. Drove, n., and Drover. ] 1. To drive, as cattle or sheep, esp. on long journeys; to follow the occupation of a drover.

He's droving now with Conroy's sheep along the Castlereagh. Paterson. [ Webster 1913 Suppl. ]

2. To finish, as stone, with a drove or drove chisel. [ Webster 1913 Suppl. ]

Drove

imp. of Drive. [ 1913 Webster ]

Drove

n. [ AS. drāf, fr. drīfan to drive. See Drive. ] 1. A collection of cattle driven, or cattle collected for driving; a number of animals, as oxen, sheep, or swine, driven in a body. [ 1913 Webster ]

2. Any collection of irrational animals, moving or driving forward; as, a finny drove. Milton. [ 1913 Webster ]

3. A crowd of people in motion. [ 1913 Webster ]

Where droves, as at a city gate, may pass. Dryden. [ 1913 Webster ]

4. A road for driving cattle; a driftway. [ Eng. ] [ 1913 Webster ]

5. (Agric.) A narrow drain or channel used in the irrigation of land. Simmonds. [ 1913 Webster ]

6. (Masonry) (a) A broad chisel used to bring stone to a nearly smooth surface; -- called also drove chisel. (b) The grooved surface of stone finished by the drove chisel; -- called also drove work. [ 1913 Webster ]

Droven

p. p. of Drive. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Drover

n. 1. One who drives cattle or sheep to market; one who makes it his business to purchase cattle, and drive them to market. [ 1913 Webster ]

Why, that's spoken like an honest drover; so they sell bullocks. Shak. [ 1913 Webster ]

2. A boat driven by the tide. [ Obs. ] Spenser. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He had already stopped breathing by the time you drove off the road.เขาได้หยุดหายใจไปก่อนแล้ว ตอนที่คุณขับรถออกมา Basic Instinct (1992)
Yeah. Bald-headed guy, drove a cultivator.ใช่ หัวล้าน ขับรถไถนา Of Mice and Men (1992)
Armstrong drove the car. Who was the woman in the back?อาร์มสตรองขับรถ ใครเป็นหญิงในด้านหลัง? In the Name of the Father (1993)
Despite al the flowers, the smell of rotting flesh drove people away.แม้จะกลบด้วยดอกไม้ก็ยังได้กลิ่น เนื้อที่เน่าเปื่อย ทำคนไม่เข้าใกล้ Wild Reeds (1994)
Later, I drove to his house to confront them.ต่อมาผมขับรถไปที่บ้านของเขาเพื่อเผชิญหน้ากับพวกเขา The Shawshank Redemption (1994)
I got back in the car, and I drove home to sleep it off.ผมได้กลับอยู่ในรถและผมขับรถกลับบ้านไปนอนมันออก The Shawshank Redemption (1994)
But I drove her away.แต่ผมขับรถไปส่งเธอออกไป The Shawshank Redemption (1994)
Drove the poor bugger half mad.ทำให้หมอนี่แทบบ้าเลย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
When the boat seemed a safe distance from the shore, I took a spike, and drove it again and again through the planking of the hull.เมื่อเรือออกจากฝั่งไปได้ไกลพอ... ผมตอกลิ่มเข้าไปที่แผ่นกระดานของตัวเรือ Rebecca (1940)
Well, since she went sailing alone, are we to believe that she drove those holes herself?เนื่องจากคุณนายเดอ วินเทอร์ออกเรือไปคนเดียว เราจะเชื่อได้หรือว่าหล่อนเป็นคนเจาะรูนั่นเอง Rebecca (1940)
Instead of the people leaving, they're staying in droves!แทนที่คนจะหนีไป ดันพาอยู่กันต่อ Blazing Saddles (1974)
"From the Bronx cabbie who claims he drove Mary Magdalene...เมื่อคริสต์มาสก่อนคนขับรถแท๊กซี่ ที่บร๊องซ์บอกว่า Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
droveA big tree had fallen across the road and was in my way as I drove.
droveAmbition drove him to murder.
droveAnd drove all from temple area, both sheep and cattle;
droveArmed only with a short sword, he drove off all five of his attackers.
droveAt first they drove through streets of small, gray houses.
droveDespair drove him to attempt suicide.
droveGrief drove her mad.
droveHe drove a nail into the board.
droveHe drove a point home to his pupils.
droveHe drove carelessly and had an accident.
droveHe drove down to the hotel.
droveHe drove his car to Yokohama.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝูง[fūng] (n) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm  FR: groupe [ m ] ; troupeau [ m ] ; troupe [ f ] ; meute [ f ] ; vol [ m ] ; essaim [ m ] ; horde [ f ] ; harde [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
drove
drover
droves

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drove
drover
droves
drovers

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herden { f }; Schar { f } | Herden { pl }; Scharen { pl }drove | droves [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
牛追い[うしおい, ushioi] (n) (1) cattle droving; (2) drover; cowpoke; cowpuncher [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top