ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

driver's licence

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -driver's licence-, *driver's licence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Would you recognize him if you saw his driver's licence picture?คุณจำหน้ามันได้มั้ย ถ้าเห็นรูปเขาในใบขับขี่ Mr. Brooks (2007)
Hey, mike, have you seen that envelope with my driver's licence from the D. M. V. ?ไมค์ เห็นซองจดหมาย.. ที่ใส่ใบขับขี่จากกองทะเบียนฉันไหม Pilot (2009)
Why do you need a driver's licence when you don't even have a car?ทำไมเธอถึงอยากได้ใบขับขี่หละ เธอไม่เคยมีรถเลยหนิ The Blind Side (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบขับขี่(n) driver's licence, See also: driving licence, Syn. ใบอนุญาตขับขี่, Example: ช่วงนี้ตำรวจทุกพื้นที่จะตรวจใบขับขี่ของผู้ใช้ยานพาหนะอย่างเคร่งครัด, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ใบอนุญาตให้ขับขี่ยานพาหนะซึ่งกองทะเบียนกรมตำรวจออกให้แก่ผู้สอบกฎจราจรได้
ใบอนุญาตขับขี่(n) licence, See also: driver's licence, driving licence, Syn. ใบขับขี่, Example: เขาขับรถไม่ดีจึงถูกยึดใบอนุญาตขับขี่, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ใบสำคัญสำหรับหุ้นที่บริษัทจำกัดออกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการถือหุ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบขับขี่[bai khapkhī] (n, exp) EN: driver's licence  FR: permis de conduire [ m ]
ใบขับขี่ตลอดชีพ[bai khapkhī taløt chīp] (n, exp) EN: lifetime driver's licence

Japanese-English: EDICT Dictionary
運転免許[うんてんめんきょ, untenmenkyo] (n) driver's license; driver's licence [Add to Longdo]
運転免許証[うんてんめんきょしょう, untenmenkyoshou] (n) driver's license; driver's licence [Add to Longdo]
普免[ふめん, fumen] (n) (abbr) (abbr of 普通免許) standard driver's licence [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top