ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dream of

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dream of-, *dream of*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dream of(phrv) ฝันถึง, See also: ฝันเกี่ยวกับ, คิดถึงเรื่อง, Syn. dream about
dream of(phrv) พิจารณา, See also: คิดถึง, นึกถึง, Syn. think of

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How the devil can you dream of fawning on me?ปีศาจตนใด ดลใจให้เธอประจบสอพลอฉัน Wuthering Heights (1992)
The utopia that men have dreamed of for a thousand years... and I'll be the conduit.ดินแดนที่มนุษย์เฝ้าฝันถึงมานับร้อยปี และผมคือทางผ่านสู่มัน The Lawnmower Man (1992)
He's got scams you haven't even dreamed of.เขามีการหลอกลวงคุณยังไม่ได้แม้แต่ฝันของ The Shawshank Redemption (1994)
Аnd I'm dreaming ofและฉันฝันของ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
No, Frith, I wouldn't dream of it.ไม่ล่ะฟริธไม่ต้องก็ได้ Rebecca (1940)
He was asleep in a short time... ... and he dreamed of Africa, when he was a boy.เขากำลังนอนหลับอยู่ในเวลา อันสั้น และเขาฝันของทวีปแอฟริกา เมื่อเขายังเป็นเด็ก The Old Man and the Sea (1958)
He dreamed of the golden beaches and the white beaches so white they hurt your eyes.เขาฝันของหาดทรายสีทองยาว และหาดทรายสีขาวเพื่อให้สี ขาว มันทำร้ายดวงตาของคุณ The Old Man and the Sea (1958)
To see the white peaks of the island rising to the sea... ... and he dreamed of the different harbors and roadsteads of the Canary Islands.ที่จะเห็นยอดเขาสีขาวของเกาะ เพิ่มขึ้นจากทะเลและจากนั้นเขา ฝันถึง ท่าเรือที่แตกต่างกันและทางเข้า The Old Man and the Sea (1958)
He no longer dreamed of storms nor of women... ... nor of great occurrences nor of great fish... ... nor fights nor contests of strength nor of his wife.เขาไม่ได้ฝันของพายุมิได้ของ ผู้หญิง มิได้เกิดขึ้นมิได้ที่ดีของปลาที่ดี มิได้ต่อสู้หรือแข่งขันของความ แข็งแรง The Old Man and the Sea (1958)
He only dreamed of places now... ... and of the lions on the beach.เขาฝันถึงสถานที่ในขณะนี้ และสิงโตบนชายหาด The Old Man and the Sea (1958)
He did not dream of the lions, but instead, of a vast school of porpoises... ... that stretched for eight or 10 miles, and it was in the time of their mating.เขาไม่ได้ฝันของสิงโต แต่แทน ของโรงเรียนที่กว้างใหญ่ของ ปลาโลมา ที่ทอดยาวแปดหรือ 10 ไมล์ The Old Man and the Sea (1958)
After that, he began to dream of the long yellow beach... ... and he saw the first of the lions.หลังจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะฝัน ชายหาดยาวสีเหลือง และเขาเห็นครั้งแรกของสิงโต The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dream ofAt night she used to dream of the country and the field of daisies and the apple trees dancing in the moonlight.
dream ofHe gave up his dream of becoming a pilot.
dream ofHe realized his dream of becoming an artist.
dream ofI dream of a society whose wealth is distributed fairly.
dream ofI dream of seeing him there.
dream ofI never dream of there being such a quiet place.
dream ofI often dream of the same scene.
dream ofI sometimes dream of home.
dream ofI sometimes dream of my mother.
dream ofI wouldn't dream of going on a picnic on such a rainy day.
dream ofI wouldn't dream of letting you do that.
dream ofLittle did I dream of doing you any harm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใฝ่ฝันถึง(v) dream of, Syn. ฝันถึง, ฝันใฝ่ถึง, Example: วัยรุ่นเป็นวัยที่ชอบใฝ่ฝันถึงสิ่งสวยงาม และอยากมีหน้ามีตาทัดเทียมเพื่อนฝูงในทุกๆ ด้าน, Thai Definition: อยากได้หรืออยากเป็นอย่างที่นึกถึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใฝ่ฝันถึง[faifan theung] (v, exp) EN: dream of
ฝันเฟื่อง[fanfeūang] (v) EN: daydream of the impossible ; fantasize about the impossible ; dream about the impossible ; imagine the impossible  FR: rêver à l'impossible ; vivre de chimères
ฝันถึง[fan theung] (v, exp) EN: dream of  FR: rêver de

Japanese-English: EDICT Dictionary
一攫千金を夢見る[いっかくせんきんをゆめみる, ikkakusenkinwoyumemiru] (exp, v1) (obs) to dream of making a fortune at one stroke [Add to Longdo]
邯鄲の夢[かんたんのゆめ, kantannoyume] (n) vain dream of wealth and splendour (splendor) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top