ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

down into

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -down into-, *down into*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's very awkward to stab down into the chest of someone over half a foot taller.มันเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดใจมากที่จะแทงลงไปที่หน้าอกของคนกว่าครึ่งเท้าสูง 12 Angry Men (1957)
The fact that she described the stabbing by saying she saw the boy raise his arm over his head and stab down into the father's chest.And two: 12 Angry Men (1957)
He looked down and watched the lines that went down into the dark of the water.เขามองลงไปในน้ำ และดูสายที่ไป ตรงลงไปในความมืดของน้ำ The Old Man and the Sea (1958)
We gotta bring this whole place right down into the ice.I said, how's it... The Thing (1982)
Ah! Are you coming down into the pit?ท่านจะลงไปในคุกมืดไหม? The Princess Bride (1987)
The way he looked right down into me.สายตาที่เขามองฉัน... ...มองตรงมาที่ฉัน City of Angels (1998)
She's dragged us all down into her coffin just like daddy.แล้วเธอก็ลากให้เรา ไปนอนเน่าอยู่ในโลง เหมือนพ่อของเธอ Dark Harbor (1998)
People break down into two groups when they experience something lucky.ผู้คนแตกออกเป็นสองกลุ่ม เมื่อเจอกับโชคดี Signs (2002)
And now you dunk it down into the other pot and pour a little sprinkling of soil to keep him warm.ก็ใส่ลงไปในอีกกระถาง และเติมดินลงไปนิดหน่อยเพื่อให้อบอุ่น Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Break them down into smaller pieces. You might actually enjoy it.แล้วแบ่งเป็นเรื่องย่อยๆ เธออาจจะชอบก็ได้ Mona Lisa Smile (2003)
Only one will go down into history.มีเพียงผู้เดียวที่จะได้ถูกจารึกชื่อไว้ในประวัติ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Bigweld is gonna be melted down into next season's upgrades along with you, your moronic coffeepot and Cappy.เราจะหลอมบิ๊กเวลด์แล้วเอาไปทำเป็น อัพเกรดซีซั่นหน้า รวมทั้งนาย ถ้วยกาแฟงี่เง่าของนาย และแค็ปปี้ Robots (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
down intoHeat will break this chemical down into harmless gases.
down intoHe led his men and horses over snowy mountains and down into hot valleys.
down intoLight source, that is what direction the light is facing, also take care with shadowing. Just copy down into the sketch book you have at hand as accurately as possible.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กดน้ำ[kot nām] (v, exp) EN: duck ; push down into the water ; dive ; dip ; souse
ทุ่ม[thum] (v) EN: throw down into ; throw  FR: jeter à terre ; lancer

Japanese-English: EDICT Dictionary
覗く(P);覘く;窺く;臨く[のぞく, nozoku] (v5k, vt) (1) to peek (though a keyhole, gap, etc.); (2) to look down into (a ravine, etc.); (3) to peek into (a shop, bookstore, etc.); (4) to sneak a look at; to take a quick look at; (5) to peep (through a telescope, microscope, etc.); (v5k, vi) (6) to stick out (a scarf from a collar, etc.); to peek through (sky through a forest canopy, etc.); (7) (arch) (esp. 臨く) to face; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top