ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissimilitude

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissimilitude-, *dissimilitude*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissimilitude

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissimilitude \Dis`si*mil"i*tude\, n. [L. dissimilitudo, fr.
   dissimilis: cf. F. dissimilitude.]
   1. Want of resemblance; unlikeness; dissimilarity.
    [1913 Webster]
 
       Dissimilitude between the Divinity and images.
                          --Stillingfleet.
    [1913 Webster]
 
   2. (Rhet.) A comparison by contrast; a dissimile.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissimilitude
   n 1: dissimilarity evidenced by an absence of likeness [syn:
      {unlikeness}, {dissimilitude}] [ant: {alikeness},
      {likeness}, {similitude}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top