ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disreputable

D IH0 S R EH1 P Y AH0 T AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disreputable-, *disreputable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disreputable(adj) ที่ชื่อเสียงไม่ดี, See also: ที่ฉาวโฉ่, ที่ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. disapproval

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disreputable(ดิสเรพ'ยะทะเบิล) adj. ซึ่งมีชื่อเสียงที่ไม่ดี,ฉาวโฉ่,ไม่น่าไว้วางใจ,มอซอ,สกปรก, See also: disreputability n. ดูdisreputable

English-Thai: Nontri Dictionary
disreputable(adj) เสียชื่อเสียง,ฉาวโฉ่,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've done many disreputable things, but lying about sitting in butterfly chairs is lower than even I would go.ผมได้ทำเรื่องไม่ดีมาหลายอย่าง แต่การโกหกว่าเคยนั่งเก้าอี้ทรงผีเสื้อนี่ ผมไม่เคยได้ลองเลย Hope Springs (2003)
Our kingdom can no longer afford to turn a blind eye to these disreputable witches and wizards.อาณาจักรของเราไม่อาจเมินเฉยต่อพ่อมด แม่มดที่เสื่อมเสียได้อีกต่อไป Howl's Moving Castle (2004)
But down in the vault, an after hours locale, devoted to indecency, disreputable behavior and all manner of debauchery.แต่ลึกลงไปยังห้องใต้ดิน ในชั่วโมงที่เปิดร้าน จะสละตัวเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง The Freshmen (2009)
It makes me feel like... Like a disreputable single mom with violent tendencies?เหมือนเธอเป็นตัวอย่างความรุนแรง Bullet Proof (2010)
I've lived a disreputable life, but I've done it in style, and I'll die likewise.ถึงจะใช้ชีวิตฉาวโฉ่ แต่ก็ฉาวโฉ่มีสไตล์ ฉันก็ยอมตายแบบนั้นเหมือนกัน The Replacements (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียชื่อ[sīacheū] (v) EN: be disreputable ; be notorious ; be infamous ; lose one's reputation ; get a bad name  FR: salir (la réputation) (fig.) ; discréditer

CMU English Pronouncing Dictionary
DISREPUTABLE D IH0 S R EH1 P Y AH0 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disreputable (j) dˈɪsrˈɛpjutəbl (d i1 s r e1 p y u t @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不名誉[bù míng yù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, / ] disreputable; disgraceful, #142,879 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
手配師[てはいし, tehaishi] (n) (disreputable) recruiter of day laborers (labourers) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disreputable \Dis*rep"u*ta*ble\, a.
   Not reputable; of bad repute; not in esteem; dishonorable;
   disgracing the reputation; tending to bring into disesteem;
   as, it is disreputable to associate familiarly with the mean,
   the lewd, and the profane.
   [1913 Webster]
 
      Why should you think that conduct disreputable in
      priests which you probably consider as laudable in
      yourself?                --Bp. Watson.
 
   Syn: Dishonorable; discreditable; low; mean; disgraceful;
     shameful.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disreputable
   adj 1: lacking respectability in character or behavior or
       appearance [ant: {reputable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top