ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

displeased

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -displeased-, *displeased*, displeas, displease
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Displeasedly

adv. With displeasure. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Displeasedness

n. Displeasure. [ R. ] South. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ariki. May I ask, How does this moai displease the gods?ท่านหัวหน้า รูปสลักนี้ไม่เป็นที่น่าพอใจเทพเจ้ากระนั้นหรือ Rapa Nui (1994)
Do our gifts displease your government?ของขวัญจากเราทำให้ รัฐบาลไม่พอใจหรือ Seven Years in Tibet (1997)
Rose is displeased.โรสไม่พอใจ Titanic (1997)
I am most seriously displeased. Drive on!ฉันไม่พอใจอย่างที่สุด ออกรถได้ Episode #1.6 (1995)
Are you displeased?ไม่พอใจเหรอ? Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
King Xerxes is displeased with his generals.กลายเป็นตัวโง่เง่า 300 (2006)
That displeases also.โอนั่นก็ไม่ดีเหมือนกัน The King and the Clown (2005)
I'm entirely displeased with you right now.ฉันไม่พอใจเธออย่างมากตอนนี้ Charlie Bartlett (2007)
And if that displeases you, take it up with a majestor.และถ้านั่นทำให้นายไม่พอใจ เอาไปฟ้องราชาสิ Shake and Fingerpop (2009)
Will be displeasedคงดีใจน่าดู Hello, Dexter Morgan (2009)
I fear the gods will be displeased.ข้าเกรงว่า พระเจ้าจะไม่พอใจ Shadow Games (2010)
I was afraid you would be displeased.ข้ากลัวนายท่านไม่พอใจ Whore (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
displeasedHe is displeased at her rude behavior.
displeasedHe is displeased with their way of reception.
displeasedHe was displeased with his neighbor.
displeasedHe was displeased with my coming.
displeasedIf she was displeased, she never showed it.
displeasedIf you have not paid because you are displeased with something we have done, would you tell us what it is?
displeasedI'm displeased at your negligence.
displeasedNo one feels displeased when he is praised.
displeasedShe bitterly regretted having said something that displeased her mother-in-law.
displeasedShe was displeased at my letter.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
displeased

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
displeased

Japanese-English: EDICT Dictionary
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) #2,593 [Add to Longdo]
噛んで吐き出すように;かんで吐き出すように[かんではきだすように, kandehakidasuyouni] (exp) curtly, in a displeased manner [Add to Longdo]
冠を曲げる[かんむりをまげる, kanmuriwomageru] (exp, v1) to become displeased; to get stubborn [Add to Longdo]
尖る(P);尖がる(io);尖んがる(io)[とがる(尖る;尖がる)(P);とんがる, togaru ( togaru ; sen garu )(P); tongaru] (v5r, vi) (1) to taper to a point; to become sharp; (2) to look displeased; to look sour; to be on edge; to be touchy; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top