ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dispassionately

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dispassionately-, *dispassionately*, dispassionate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


WordNet (3.0)
dispassionately(adv) in an impartially dispassionate manner

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Science is dispassionate.วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไร้อารมณ์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I want you to take your ego out of the equation and to judge the situation dispassionately.ฉันอยากให้เธอละทิ้งความอวดดีซะ ...และตัดสินสถานการณ์เบื้องหน้า ด้วยความสงบเยือกเย็น Casino Royale (2006)
Dispassionate draftsmen.คนร่างสงบ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Let us calmly, dispassionately, try to decide what we are going to do...ขอให้เราสงบพยายามที่จะตัดสินใจว่า สิ่งที่เรากำลังจะทำ Sex Trek: Charly XXX (2007)
I believe that darwin was simply inaccurate, that females can be just as aggressive as males, with males equally dispassionate.ฉันเชื่อว่าดาร์วินนั้นก็แค่ไม่แม่นยำ ว่าเพศหญิงสามาุรถเ้ป็นฝ่ายรุกได้เหมือนกับเพศชาย กับเพศชายที่ก็ไร้อารมณ์ได้เหมือนกัน The No-Brainer (2009)
Either way, they're calculating and dispassionate.ไม่ว่าแบบไหน เขาได้ไตร่ตรองและใจเย็น I Love You, Tommy Brown (2012)
You know, it's my job as a photographer to maintain a distance, to be a "dispassionate observer."งานของฉันคือเป็นช่างภาพ ที่รักษาระยะห่าง เพื่อเป็นผู้สังเกตการณ์\ ที่ปราศจากอคติ The Survivor in the Soap (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เที่ยงธรรม[thīengtham] (adv) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
dispassionately

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dispassionately

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top