ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disinterested

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disinterested-, *disinterested*, disinterest, disintereste
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disinterested(adj) ไม่เกี่ยวข้อง, See also: ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย, ไม่สนใจ, Syn. dispassionate, fair, indifferent, Ant. interested, prejudiced, biased

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disinterestedadj. ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว, ไม่สนใจ, เมินเฉย, Syn. impartial, indifferent

English-Thai: Nontri Dictionary
disinterested(adj) ไม่สนใจ, ไม่นำพา, เมินเฉย, ไม่เกี่ยวข้อง, ไม่แยแส, ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disinterestednessความเป็นกลาง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
disinterested(adj) unaffected by self-interest
disinterestedly(adv) without bias; without selfish motives
disinterestedness(n) freedom from bias or from selfish motives

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Disinterested

a. [ Cf. Disinteressed. ] Not influenced by regard to personal interest or advantage; free from selfish motive; having no relation of interest or feeling; not biased or prejudiced; as, a disinterested decision or judge. [ 1913 Webster ]

The happiness of disinterested sacrifices. Channing.

Syn. -- Unbiased; impartial; uninterested; indifferent. [ 1913 Webster ]

Disinterestedly

adv. In a disinterested manner; without bias or prejudice. [ 1913 Webster ]

Disinterestedness

n. The state or quality of being disinterested; impartiality. [ 1913 Webster ]

That perfect disinterestedness and self-devotion of which man seems to be incapable, but which is sometimes found in woman. Macaulay. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His choice is disinterested at least. He must know that our father can give him nothing.สิ่งที่เขาเลือกจะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไร เขาต้องรู้สิว่าพ่อเราไม่สามารถให้อะไรเขาได้ Episode #1.5 (1995)
The clinical disinterest of a beautiful woman, for instance.เช่น คลีนิกที่ไม่สนใจ เรื่องความงามของผู้หญิง แค่ยกตัวอย่างนะ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
She's trying to make you more interested in her by acting disinterested.อะไรนะ? นายคิดจริงๆว่าฉันถูกฆ่าในรถบรรทุกขยะหรือ G-Force (2009)
You have an interesting way of being disinterested, Sam.เธอมีวิธีทำเป็นไม่สนใจ ได้น่าสนใจนะ TRON: Legacy (2010)
Kitty Dukakis could not be here because of disinterest, but Lima Police Chief Lawrence Krowley is here to show you a grisly slideshow of auto accidents.Kitty Dukakis ไม่ได้มา แต่ Lawrence Krowley หัวหน้า ตร.ลิม่า มาที่นี่ เพื่อมาโชว์ภาพสไลด์ที่น่ากลัวของอุบัติเหตุทางรถยนต์ Blame It on the Alcohol (2011)
She seems disinterested in doing business with you today.หล่อนไม่สนใจที่จะทำธุรกิจกับคุณแล้ววันนี้ Advanced Dungeons & Dragons (2011)
I don't think you really need me. What about him? He's secretly disinterested or--?แล้วเค้าล่ะเป็นไง ดูไม่น่าสนใจเท่าไหร่ The Thing (2011)
According to the Relationship Agreement, on the anniversary of our first date, he must take me to a nice dinner, ask about my day and engage in casual physical contact that a disinterested onlooker might mistake for intimacy.ในวันครบรอบ 1 ปีจากเดทแรกของเรา เขาต้องพาฉันไปดินเนอร์ที่ดีๆ ไถ่ถามว่าแต่ละวันเป็นไงบ้าง และมีความสัมพันธ์ทางกายบ้างเป็นครั้งคราว The Date Night Variable (2012)
I mean, not that I wanna seem disinterested.พ่อหมายถึง, ไม่ได้หมายความว่า พ่อไม่สนใจแล้วนะ Win Some, Lose Some (2013)
Tragically Disinterested Parents.ลูกที่พ่อแม่ไม่ต้องการไง Fallen (2016)
What part would you have me be disinterested in?จะไม่ให้ฉันสนใจได้ยังไง Bondage and Beta Male Sexuality (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disinterestedAs a disinterested third-party I can declare that she secretly loves him.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
disinterested
disinterested

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disinterested
disinterestedly
disinterestedness

Japanese-English: EDICT Dictionary
第三者[だいさんしゃ, daisansha] (n) third party; third person; outsider; disinterested person; (P) #2,674 [Add to Longdo]
似非親[えせおや, eseoya] (n) distant disinterested parent [Add to Longdo]
石地蔵[いしじぞう, ishijizou] (n) (1) stone statue of Jizo; (2) taciturn person or someone disinterested in romance [Add to Longdo]
禅味[ぜんみ, zenmi] (n) the flavor of Zen; the flavour of Zen; air or style of disinterestedness [Add to Longdo]
疎い[うとい, utoi] (adj-i) (1) distant; estranged; disinterested; (2) (usu. as 〜に疎い) (ant [Add to Longdo]
無欲(P);無慾[むよく, muyoku] (adj-na, n, adj-no) unselfish; disinterested; unavaricious; free of avarice; (P) [Add to Longdo]
無欲無私[むよくむし, muyokumushi] (n) unselfish and impartial (disinterested) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top