ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dishonored

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dishonored-, *dishonored*, dishonor, dishonore
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My father and family were dishonored and brutally killed by the royal family of Balhae.พ่อและครอบครัวข้า ถูกดูหมิ่น และถูกฆ่าอย่างโหดร้าย โดยพวกราชวงศ์ บัลเฮ Shadowless Sword (2005)
His treachery dishonored rome.การทรยศของเขาทำให้โรมต้องอับอาย Mark of the Brotherhood (2010)
You know we've dishonored him by escaping.คุณรู้ว่าเราจะเสียชื่อเสียง หากปล่อยเขาหนีไปได้ Vengeance, Part 1 (2012)
I have dishonored my family.ฉันทำให้ครอบครัวอับอาย The Archaeologist in the Cocoon (2013)
He was a Samurai, and he felt he'd dishonored himself, so he committed seppuku, ritual suicide, with his own particular sword.เขาเป็นซามูไร และเขารู้สึกว่า เขาทำให้ตัวเองไร้เกียรติ ดังนั้น เขาจึง เซพพุกุ พิธีฆ่าตัวตาย Black-Winged Redbird (2013)
H-how had he dishonored himself?แล้วเขาทำให้ตัวไร้เกียรติยังไง Black-Winged Redbird (2013)
And a long time ago, my family were dishonored and degraded by yours.และเมื่อนานมาแล้ว ครอบครัวของฉันถูกทำให้เสื่อมเสียและถูกปลด โดยตระกูลของแก Rise of the Villains: Worse Than a Crime (2015)
I hold you dear to my heart, but you have dishonored the 40-year history and meaningful legacy of the Animal Liberation Front.ฉันรักนายมาก แต่นายทำให้ ประวัติศาสตร์ 40 ปีของเรา และมรดกตกทอดที่มีคุณค่า ของ นสส. Okja (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
dishonored

Japanese-English: EDICT Dictionary
不渡り手形[ふわたりてがた, fuwataritegata] (n) dishonored bill; dishonoured bill [Add to Longdo]
不渡り小切手[ふわたりこぎって, fuwatarikogitte] (n) dishonored check; dishonoured cheque [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top