ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

directorship

D ER0 EH1 K T ER0 SH IH2 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -directorship-, *directorship*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
directorship(n) ตำแหน่งผู้อำนวยการ (หน่วยงาน)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have to think the short list for the directorship just got a lot shorter.ฉันก็เลยคิดอยากหาตำแหน่งอะไรก็ได้เท่ห์ๆ สักอย่างให้กับเค้า Pilot (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
directorshipHe is aiming for the directorship.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DIRECTORSHIP D ER0 EH1 K T ER0 SH IH2 P
DIRECTORSHIP D AY0 R EH1 K T ER0 SH IH2 P
DIRECTORSHIPS D ER0 EH1 K T ER0 SH IH2 P S
DIRECTORSHIPS D AY0 R EH1 K T ER0 SH IH2 P S
DIRECTORSHIP(2) D IY0 R EH1 K T ER0 SH IH2 P
DIRECTORSHIP(3) D IH0 R EH1 K T ER0 SH IH2 P
DIRECTORSHIPS(2) D IY0 R EH1 K T ER0 SH IH2 P S
DIRECTORSHIPS(3) D IH0 R EH1 K T ER0 SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
directorship (n) dˈɪrˈɛktəʃɪp (d i1 r e1 k t @ sh i p)
directorships (n) dˈɪrˈɛktəʃɪps (d i1 r e1 k t @ sh i p s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Directorship \Di*rect"or*ship\, n.
     The condition or office of a director; directorate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  directorship
      n 1: the position of a director of a business concern

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top