ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

directorship

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -directorship-, *directorship*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
directorship(n) ตำแหน่งผู้อำนวยการ (หน่วยงาน)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have to think the short list for the directorship just got a lot shorter.ฉันก็เลยคิดอยากหาตำแหน่งอะไรก็ได้เท่ห์ๆ สักอย่างให้กับเค้า Pilot (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
directorshipHe is aiming for the directorship.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
directorship
directorship
directorship
directorships
directorships
directorships
directorship(4)
directorships(4)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
directorship
directorships

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Directorship \Di*rect"or*ship\, n.
     The condition or office of a director; directorate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  directorship
      n 1: the position of a director of a business concern

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top