ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

digital computer

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -digital computer-, *digital computer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
digital computerดิจิตอลคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เชิงเลขหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งจะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการทางเลขคณิต โดยป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข และให้ผลลัพธ์เป็นเลข คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะคิดคำนวณในระบบตัวเลขด้วยสัญญาณดิจิตอล คือ บวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบ และจะให้ค่าที่ไม่ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์นั้นแบ่งตามลักษณะการรับ/ส่งข้อมูลเป้น 2 ชนิด คือ อะนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer) คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็น ดิจิตอลคอมพิวเตอร์เกือบทั้งสิ้น ผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะถูกต้องและแม่นยำกว่าอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ดู analog computer เปรียบเทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
digital computerคอมพิวเตอร์เชิงเลข, ดิจิทัลคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digital computerคอมพิวเตอร์เชิงเลข, ดิจิทัลคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デジタルコンピュータ[dejitarukonpyu-ta] (n) { comp } digital computer [Add to Longdo]
デジタルコンピューター[dejitarukonpyu-ta-] (n) { comp } digital computer [Add to Longdo]
デジタル計算機[デジタルけいさんき, dejitaru keisanki] (n) { comp } digital computer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デジタルコンピューター[でじたるこんぴゅーたー, dejitarukonpyu-ta-] digital computer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Computer \Com*put"er\ (k[o^]m*p[=u]t"[~e]r), n.
   1. One who computes.
 
   2. (Computers) an electronic device for performing
    calculations automatically. It consists of a clock to
    provide voltage pulses to synchronize the operations of
    the devices within the computer, a central processing
    unit, where the arithmetical and logical operations are
    performed on data, a random-access memory, where the
    programs and data are stored for rapid access, devices to
    input data and output results, and various other
    peripheral devices of widely varied function, as well as
    circuitry to support the main operations.
 
   Note: This modern sense of computer comprises the
      stored-program computers, in which multiple steps in a
      calculation may be stored within the computer itself as
      {instructions} in a {program}, and are then executed by
      the computer without further intervention of the
      operator. Different types of computer are variously
      called {analog computer}, {number cruncher,
      number-cruncher}, {digital computer}, and {pari-mutuel
      machine, totalizer, totaliser, totalizator,
      totalisator}.
 
   Syn: data processor, electronic computer, information
     processing system.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   3. (Computers) same as {digital computer}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 digital computer \digital computer\ n.
   1. (Computers) a computer that represents information by
    numerical digits with a fixed number of values; -- most
    commonly each piece of information is internally
    represented in binary code, as an array of {bits}, which
    are information units each of which can take only two
    values. The possible values of each {bit} are
    conventionally represented as the numbers 1 or 0.
 
   Note: The bits of information are usually further organized,
      maniplulated, and discussed as {nybbles} (4 bits,
      rarely used), {bytes} (8 bits, most commonly used), or
      {words} (from 16 to 128 bits, and in the future
      probably more). A {word} is usually defined as the
      number of bits that are processed at one time by the
      central procesor unit.
 
   Syn: .
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 digital computer
   n 1: a computer that represents information by numerical
      (binary) digits

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top