ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

differently

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -differently-, *differently*, different
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
differently(adv) อย่างแตกต่าง, See also: อย่างผิดแปลก, Syn. variously, diversely, Ant. evenly, invariably

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anyone who says differently is selling something.ใครที่กล่าวต่างออกไป ก็เหมือนโกหก The Princess Bride (1987)
Although I think your father felt differently back thenถึงแม้ผมว่าพ่อคุณจะคิดเป็นอย่างอื่น The Legend of 1900 (1998)
Your cells react to bacteria and viruses differently than mine.ร่างกายคณมีปฏิกิริยาต่อเชื้อโรค ต่างจากผม Unbreakable (2000)
It was just thathe thought differently than everyone else.อาจเป็นเพราะเขาคิดไม่เหมือนกับชาวบ้านละมั้ง Ken Park (2002)
Maybe you remember things differently now.นึกอะไรออกอีกบ้าง The O.C. (2003)
And as the corporation reads the market differently it can go back.และเมื่อไรบรรษัทมองตลาดแตกต่างออกไป มันก็จะกลับไปเป็นอย่างเดิม วันหนึ่งคุณจึงเห็นแบมบี The Corporation (2003)
Well, you're an artist and artists feel things differently than regular people.- ก็เธอเป็นศิลปิน และศิลปินรู้สึกแตกต่างจากคนทั่วไป Raise Your Voice (2004)
When you told me water goes down differently in Franceตอนที่หนูบอกฉัน น้ำ มันไหลลงคนละทิศกับที่ฝรั่งเศส Rice Rhapsody (2004)
I've never considered myself claustrophobic... but I started sweating and I couldn't find the right flow rate on the tank... and I was breathing differently than I was when I was testing it on the outside.ฉันเริ่มเหงื่อแตก ปรับอัตราปล่อยออกซิเจนไม่ถูก จังหวะหายใจของฉันต่างจากตอนที่ซ้อมอยู่ข้างนอก Primer (2004)
If you pass this, you'll be treated differently by the world.ถ้านายชนะการแข่งครั้งนี้ นายจะได้รับการยอมรับจากคนอื่น Spin Kick (2004)
Lankman is holding the question cards differently every time.แลงค์แมนจับกระดาษคำถาม แตกต่างกันทุกครั้ง Mr. Monk and the Game Show (2004)
We have to think differently about war because the new technologies so completely transformed the consequences of that old habit that we can't just mindlessly continue the patterns of the past.เราต้องคิดถึงสงครามที่แตกต่างออกไป เพราะเทคโนโลยีใหม่เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ผลสืบเนื่องที่เกิดจากความเคยชินเก่าๆ An Inconvenient Truth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
differentlyAmericans would have responded differently from Japanese.
differentlyA true friend would have acted differently.
differentlyDo people behave differently when they go abroad?
differentlyI see life differently now.
differentlyI think it's a good idea to spend some time apart so you can see each other differently.
differentlyI would act differently in your place.
differentlyMy jacket is made differently from yours.
differentlyNow I'm older, I see things differently.
differentlyPeople see things differently according after they are rich or poor.
differentlyPeople see things differently according as they are rich or poor.
differentlyThe younger generation looks at things differently.
differentlyWe see things differently according to whether we are rich or poor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่างกัน(adv) differently, Syn. แตกต่าง, Example: ฉันว่าเราสองคนคิดต่างกัน คงไปด้วยกันไม่ได้, Thai Definition: อย่างผิดแผกกันไป, อย่างไม่เหมือนกัน
ต่างกัน(adv) differently, Syn. แตกต่าง, Example: ฉันว่าเราสองคนคิดต่างกัน คงไปด้วยกันไม่ได้, Thai Definition: อย่างผิดแผกกันไป, อย่างไม่เหมือนกัน
นานาเนก(adv) variously, See also: differently, Syn. นาเนก, มากมาย, หลากหลาย, Thai Definition: ต่างๆ กันมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่างกัน[tāngkan] (adv) EN: differently  FR: différemment

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
differently
differently

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
differently

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
andersdenkend { adj }differently minded [Add to Longdo]
verschieden; abweichend; anders (als) { adv }differently (from) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い替えるなら;言替えるなら[いいかえるなら, iikaerunara] (exp) if we put this another way; in other words; put differently [Add to Longdo]
色違い[いろちがい, irochigai] (n) differently colored; differently coloured [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Differently \Dif"fer*ent*ly\, adv.
   In a different manner; variously.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 differently
   adv 1: in another and different manner; "very soon you will know
       differently"; "she thought otherwise"; "there is no way
       out other than the fire escape"; [syn: {differently},
       {otherwise}, {other than}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top