ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

die genehmigung

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -die genehmigung-, *die genehmigung*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The certificate will be ready tomorrow.Die Genehmigung wird morgen da sein. Les tricheurs (1958)
Then get it.Dann hol dir die Genehmigung. Ben-Hur (1959)
- Yes. I - I have finished.- Ja, ich habe die Genehmigung. Peeping Tom (1960)
We have the permission of the Curia!Wir haben die Genehmigung der Kurie. Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
I wanna see your driver's license, pilot license transport license, hangar license, building license see your "license" license.Ich will Ihre Führerscheine sehen, die Pilotenlizenzen, LKW-Führerscheine, Hangar- genehmigungen, Baugenehmigungen, die Genehmigungen für die Genehmigungen. Sex and the Single Girl (1964)
I must warn you, Colonel. If conditions at the front become more critical, I will rescind this authorization.Wenn es an der Front kritisch wird, widerrufe ich die Genehmigung. The Train (1964)
The general explained it might be necessary to rescind the authorization for my train.Der General meinte, es sei vielleicht nötig, die Genehmigung für meinen Zug zu widerrufen. The Train (1964)
No one is allowed in there without the orders of the commandant.Niemand betritt das Gelände ohne die Genehmigung des Kommandanten. Oil for the Lamps of Hogan (1965)
Here's the okay from Washington... on our latest ham operator application. Call letters are W6XRL4.Hier ist die Genehmigung aus Washington für den Betrieb eines Funkgeräts W6XRL04. If a Martian Answers, Hang Up (1965)
Now, that cat headed onto game-reserve property and I want a permit to track her down.Die Löwin drang in geschütztes Wildgebiet ein, und ich will die Genehmigung, sie zu erlegen. The Killer Lion (1966)
You've got to give me that permit, because if you don't and that cat hurts someone, it'll be your neck.Wenn Sie mir die Genehmigung verweigern und das Tier fällt noch jemanden an, zieht man Sie zur Verantwortung. The Killer Lion (1966)
He had to give Murphy that permit after what happened.Er konnte nicht anders, als Murphy die Genehmigung zu geben. The Killer Lion (1966)
I got the permit from Hedley, you know that.Ich habe die Genehmigung von Hedley. The Killer Lion (1966)
CARTER: Authorization to remove the prisoner Becker.Die Genehmigung, den Gefangenen Becker abzuholen. The Rise and Fall of Sergeant Schultz (1966)
The high priests and the minister of war have the right to sign treaties with neighbouring powers.Der hohe Rat der Priester und Minister hat sehr wohl das Recht, mit den Nachbarländern Verträge abzuschließen, ohne die Genehmigung des Erhabenen einzuholen. Pharaoh (1966)
- I have the authorisations right here.- Ich hab die Genehmigungen hier. The Fortune Cookie (1966)
What about the coroner? Surely he supported your applications?Der amtliche Leichenbeschauer hätte Ihnen doch die Genehmigung geben können. The Plague of the Zombies (1966)
No, you, uh, you have every legal right to open a hunting lodge.Ja, wenn Sie die Genehmigung bekommen haben, dürfen Sie die Hütte bauen. African Heritage (1968)
Very well, Max. You've got your permit.Na schön, Sie bekommen die Genehmigung. License to Kill (1968)
So I assured him that after I was convinced the animal was no longer dangerous, I would tear this up.Also versicherte ich ihm, wenn ich überzeugt bin, dass die Löwin ungefährlich ist, zerreiße ich die Genehmigung. License to Kill (1968)
Let me remind you that that kill order is no good here on this compound.Die Genehmigung gilt im Reservat, nicht für die Tierstation. License to Kill (1968)
I have permission from the governor.Ich habe die Genehmigung. License to Kill (1968)
Degree Absolute. I require approval.Extremfall... ich benötige die Genehmigung. Fall Out (1968)
Well, this is the authorization.- Also, das hier ist die Genehmigung. The Double Circle (1969)
Right. I'll start on the clearances now.Ich besorge die Genehmigungen. The Andromeda Strain (1971)
Here's the permission to remove the body.Hier ist die Genehmigung zum Abtransport. So Sweet, So Dead (1972)
The boss would lose his license if I serve him.Es könnte uns die Genehmigung kosten. The Last Detail (1973)
I'm afraid you have to get permission from Lord Summerisle.Tut mir leid, Sie brauchen die Genehmigung von Lord Summerisle. The Wicker Man (1973)
- As soon as we can get permission.- Ich brauch noch die Genehmigung. A Trout in the Milk (1973)
He'll get clearance to come up here.Er wird die Genehmigung bekommen, hier hoch zu kommen. Airport 1975 (1974)
Who do you think approved that surveillance team of yours?Wer hat Ihnen eigentlich die Genehmigung erteilt? Commitment (1974)
You're getting me in trouble.Ich bräuchte von höchster Stelle die Genehmigung. Emergency Squad (1974)
How come? Arlene asked me to try to fix it up. - Where do you know Arlene from?Arlene hat mich gebeten, ihr die Genehmigung zu besorgen. Night Moves (1975)
Thanks for keeping us alive.- Vielen Dank für die Genehmigung. - Das war nett von Ihnen. Flatfoot in Hong Kong (1975)
Next you'll be telling me I need Council permission to use the turbo-flush.Ich brauche wohl auch die Genehmigung des Rats wenn ich mal für "kleine Jungs" muss. Baltar's Escape (1979)
You have the permission of the attorney.Die Genehmigung vom Staatsanwalt hast du. Cop or Hood (1979)
So there's no real case for refusing permission for the new plant.Es gibt also keinen zwingenden Grund mehr, die Genehmigung für die Anlage zu verweigern, nicht wahr? The Greasy Pole (1981)
If you gave us permission for an extra nine storeys...- Wenn Sie uns die Genehmigung geben würden, für neun weitere Stockwerke... - Neun? The Quality of Life (1981)
But if they don't send us the information, the plans and the requests for permission, what are we here for?Und das sogar ziemlich gut. Aber wenn sie uns die Informationen nicht schicken, die Pläne und die Genehmigungsanträge, wozu sind wir dann hier? The Skeleton in the Cupboard (1982)
He's not against my permit, I'll leave his rhododendrons alone.Er gibt mir die Genehmigung und behält die Rhododendren. Garçon! (1983)
"for my inscription in the trade register." How's that?"und bitte Sie, die Genehmigung abzugeben." Gefällt dir das? Garçon! (1983)
And the resolution is not valid without his signature.Und ohne seine Genehmigung ist die Genehmigung ungültig. Blue Mountains, or Unbelievable Story (1983)
We can get the filming permits if we pull a few strings.Die Genehmigung kriegen wir mit etwas Glück und Beziehungen. Filming Raul (1984)
First Capt. Hart will have to obtain clearance from the Governor.Hauptmann Hart braucht erst die Genehmigung des Gouverneurs. Episode #1.6 (1985)
Clearance request granted.Die Genehmigung ist erteilt. Pilot (1985)
This is an H2206 authorizing the compulsory, temporary requisitioning of this flat for our necessary repairs.Das ist Formular H2206, die Genehmigung zur zwangsweisen, vorübergehenden Beschlagnahmung... der Wohnung für die notwendigen Reparaturen. Brazil (1985)
But he loves me and wants to get married -- as soon as he can get permission.Aber er liebt mich und will, dass wir heiraten, gleich, wenn er die Genehmigung dazu bekommt. Kiss of the Spider Woman (1985)
No one's gonna hold up approval of the whole budget just for one little amendment which may not have enough support to get passed anyway.Keiner wird die Genehmigung des ganzen Haushalts aufhalten, nur wegen einer kleinen Änderung, die vielleicht nicht genug Unterstützung für eine Bewilligung findet. Jonathan Smith Goes to Washington (1986)
Yes, but not as industriously as the state licensing board.Aber sie sind nicht so effizient wie die Genehmigungsbehörde. Sensitive Steele (1986)
Sorry about the screw-up, yours came in last night.Entschuldigen Sie die Verzögerung, wir haben die Genehmigung eben erst erhalten. Iron Eagle (1986)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top