ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deputy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deputy-, *deputy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
deputy interior minister(n) รมช.มหาดไทย, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deputy(n) ผู้รักษาการแทน, See also: ตัวแทน, ผู้แทน, Syn. ambassador, agent, representative,deputies

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deputy(เดพ'พิวที) n., adj. (ซึ่งเป็น) ผู้รักษาการแทน, ตัวแทน, ผู้แทน, สมาชิกสภาผู้แทน, รอง. -S.agent

English-Thai: Nontri Dictionary
deputy(n) ตัวแทน, ผู้รักษาการแทน, รอง, สมาชิกสภาผู้แทน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deputyรอง, ผู้ช่วย, ผู้ทำการแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deputyผู้ช่วย, รอง, ผู้ทำการแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Deputy Ministerรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Deputy Premier; Deputy Prime Ministerรองนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Deputy Prime Minister; Deputy Premierรองนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
deputy district chief(n) ปลัดอำเภอ
Deputy Governorรองข้าหลวง เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนฝ่ายปกครองในดินแดนของสหราชอาณาจักร ตำแหน่งนี้ปรากฎเฉพาะอาณานิคมในทวีปอเมริกาเหนือ เทียบได้ตำแหน่งผู้ช่วยข้าหลวง (Lieutenant-Governor) ในอาณานิคมอื่นๆ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I'm not sure. It was addressed to the Deputy Spade.ไม่แน่ใจ จ่าหน้าถึงผู้ช่วยสเปด Blazing Saddles (1974)
Well, once I establish myself in this town Deputy Spade might turn out to be a groovy position.เมื่อคนเมืองนี้คุ้นเคยฉันดีแล้ว... ...ผู้ช่วยสเปด อาจเป็นตำแหน่งที่เจ๋ง Blazing Saddles (1974)
What still remains unexplained by local authorities is just how and where the former Green Beret came into possession of the weapons with which he allegedly killed one deputy sheriff, and tried to kill 6 others.ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นเพียงวิธีการและที่กรินเบเรอดีต เข้ามาครอบครองอาวุธ First Blood (1982)
In Peshawar, the deputy police commissioner lost his head and opened fire with a machine gun.ในเปชชาวา รองผู้ว่าการตร. คุมอารมณ์ไม่ได้และใช้ปืนกลยิง Gandhi (1982)
Deputy Director Carter Preston, คาร์เตอร์ เพรสตั้นผู้ช่วยหัวหน้าเอฟบีไอ The Jackal (1997)
Deputy Director Preston and I have special bounties on our lives.ผู้อำนวยการเพรสตั้นและฉันมีค่าหัวแล้ว The Jackal (1997)
What? The FBI sent Deputy Directors out after illegal aliens?เอฟบีไอ ส่งผู้ช่วยมาทำคดีเล็ก ๆ เนี่ยนะ บอกหน่อยสิเพรสตั้น The Jackal (1997)
Miss Cooper, I'm Deputy District Attorney Chris Caldwell.สวัสดีครับคุณคูปเปอร์ ผมชื่อคริส คาลด์เวล เป็นตัวแทนจากอัยการเขตครับ The O.C. (2003)
- No, she's the deputy director.- เปล่า เธอรักษาการแทนผ.อ. The Bourne Supremacy (2004)
A citywide manhunt continues today for the gunman who shot and wounded deputy chief of detectives, Leland stottlemeyer on Monday.มาติดตามข่าวที่คนทั้งเมืองให้ความสนใจกันมากครับ เรื่องมือปืน คนร้ายที่ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้กองลีแลนด์ สตอทเทิ้ลเมย์เยอร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Now I have to call a deputy to get your statement.เอาละ ฉันจะติดต่อตำรวจเพื่อออกใบดูแลผู้ป่วยให้คุณเอง Crusade (2004)
As the war on terrorism escalates, Deputy Secretary of Homeland Securityหลังจากเหตุอาชญากรรม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ Red Eye (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deputyHe appointed John to act as his deputy.
deputyHe attended the meeting as deputy president.
deputyHe will be my deputy while I am away.
deputyThe defendant was about stand trial when he grabbed the deputy's gun and shot the judge.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รมช.(n) deputy minister, Syn. รัฐมนตรีช่วยว่าการ
รองหัวหน้า(n) deputy chief, Example: การลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าครั้งนี้ทำให้ทุกคนแปลกใจเป็นอย่างยิ่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ตำแหน่งถัดลงมาจากตำแหน่งหัวหน้า
รองนายกรัฐมนตรี(n) Deputy Prime Minister, See also: vice-premier, Syn. รองนายกฯ, Ant. นายกรัฐมนตรี, Example: ฯพณฯ มีชัย ฤชุพันธ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีผู้แตกฉานในด้านกฎหมาย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีอำนาจหน้าที่รองมาจากนายกรัฐมนตรี
ผู้รักษาการแทน(n) deputy, See also: substitute, Syn. ผู้ดูแลแทน, Example: คุณต้องนำเอกสารไปให้ผู้รักษาการแทนเซ็นก่อน เพราะท่านไม่อยู่อีกหลายวัน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคคลอื่นชั่วคราว
ปลัด(n) deputy, See also: administrative assistant, deputy chief, Example: ลูกชายของปลัดวินัย สอบเข้าได้เป็นนายร้อยคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีตำแหน่งหน้าที่รองจากผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่เหนือตนโดยตรง
รองเลขาธิการ(n) deputy secretary general
รองอธิบดี(n) deputy director, Example: มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า รองอธิบดีผู้หนึ่งทำงานหากินกับสำนักพิมพ์บางแห่ง, Count Unit: ตำแหน่ง
รองคณบดี(n) deputy dean, See also: associate dean
ต้นเรือ(n) chief officer (of a ship), See also: deputy captain of a ship, Syn. รองผู้บังคับการเรือ, Example: เขาได้เลื่อนขั้นเป็นต้นเรือ
รอง(n) deputy, See also: assistant, Example: พ.ต.ท.ระดับรองผกก.นายหนึ่งของกองปราบปราม ถูกเชิญตัวไปให้ปากคำ, Thai Definition: เป็นที่ 2 โดยตำแหน่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลัด[palat] (x) EN: deputy ; administrative assistant ; deputy chief  FR: adjoint [ m ] ; assistant [ m ]
ผู้รักษาการแทน[phūraksākān thaēn] (n, exp) EN: deputy ; substitute
ผู้แทน[phūthaēn] (n) EN: agent ; representative ; deputy ; spokeman ; delegate  FR: agent [ m ] ; représentant [ m ] ; délégué [ m ]
รัฐมนตรีช่วยว่าการ[ratthamontrī chūay wākān] (n, exp) EN: deputy ; assistant secretary ; junior minister
รองนายกรัฐมนตรี[røng-nāyokratthamontrī] (n) EN: Deputy Prime Minister ; vice-premier
รองนายกฯ[røng-nāyok] (n) EN: Deputy Prime Minister
รองนายกรัฐมนตรี[røng-nāyokratthamontrī] (n) EN: Deputy Prime Minister
รองนายกเทศมนตรี[røng nāyok thēsamontrī] (n, exp) EN: deputy mayor  FR: adjoint au maire [ m ] ; échevin [ m ] (Belg.)
รองผู้อำนวยการ[røng phūamnūaykān] (n, exp) EN: deputy director  FR: directeur-adjoint [ m ]
รองรัฐมนตรี[røng ratthamontrī] (n) EN: vice-minister ; deputy minister  FR: vice-premier ministre [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
deputy
deputy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deputy

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
副主任[fù zhǔ rèn, ㄈㄨˋ ㄓㄨˇ ㄖㄣˋ,   ] deputy director; assistant head #3,853 [Add to Longdo]
副书记[fù shū ji, ㄈㄨˋ ㄕㄨ ㄐㄧ˙,    /   ] deputy secretary #5,108 [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] deputy #24,789 [Add to Longdo]
副经理[fù jīng lǐ, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ,    /   ] deputy director; assistant manager #25,036 [Add to Longdo]
次长[cì zhǎng, ㄘˋ ㄓㄤˇ,   /  ] deputy chief #47,862 [Add to Longdo]
二把手[èr bǎ shǒu, ㄦˋ ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ,   ] deputy leader; the second-in-command #56,485 [Add to Longdo]
人民代表[rén mín dài biǎo, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ,    ] deputy to People's Congress [Add to Longdo]
副州长[fù zhōu zhǎng, ㄈㄨˋ ㄓㄡ ㄓㄤˇ,    /   ] deputy governor (of a province or colony); lieutenant governor of US state [Add to Longdo]
[zào, ㄗㄠˋ, ] deputy; subordinate; concubine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふく, fuku] (n, pref) (1) assistant; associate; vice-; sub-; deputy; substitute; auxiliary; supplementary; additional; collateral; (n) (2) duplicate; copy; (P) #848 [Add to Longdo]
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n, adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P) #2,233 [Add to Longdo]
代理[だいり, dairi] (n, vs, adj-no) representation; agency; proxy; deputy; agent; attorney; substitute; alternate; acting (principal, etc.); (P) #3,134 [Add to Longdo]
代理人[だいりにん, dairinin] (n) proxy; agent; substitute; deputy; alternate; representative; attorney #11,199 [Add to Longdo]
補欠[ほけつ, hoketsu] (n, vs, adj-no) (1) filling a vacancy; supplementation; (2) substitute; deputy; alternate; spare; (P) #11,727 [Add to Longdo]
副長[ふくちょう, fukuchou] (n) (1) deputy head; deputy director; vice chief (of something); (2) executive officer (navy) #18,271 [Add to Longdo]
教頭[きょうとう, kyoutou] (n) deputy head teacher; vice principal; (P) [Add to Longdo]
審議官[しんぎかん, shingikan] (n) Assistant Vice-Minister; Deputy Director-General; Councillor [Add to Longdo]
代人[だいにん, dainin] (n) substitute; deputy; proxy; representative; agent; (P) [Add to Longdo]
代理者[だいりしゃ, dairisha] (n) proxy; agent; substitute; deputy; alternate; representative; attorney [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 deputy \dep"u*ty\ (d[e^]p"[-u]*t[y^]), n.; pl. {Deputies}
   (d[e^]p"[-u]*t[i^]z). [F. d['e]put['e], fr. LL. deputatus.
   See {Depute}.]
   1. One appointed as the substitute of another, and empowered
    to act for him, in his name or his behalf; a substitute in
    office; a lieutenant; a representative; a delegate; a
    vicegerent; as, the deputy of a prince, of a sheriff, of a
    township, etc.
    [1913 Webster]
 
       There was then [in the days of Jehoshaphat] no king
       in Edom; a deputy was king.      --1 Kings
                          xxii. 47.
    [1913 Webster]
 
       God's substitute,
       His deputy anointed in His sight.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Deputy is used in combination with the names of various
      executive officers, to denote an assistant empowered to
      act in their name; as, deputy collector, deputy
      marshal, deputy sheriff.
      [1913 Webster]
 
   2. A member of the Chamber of Deputies. [France]
    [1913 Webster]
 
   {Chamber of Deputies}, one of the two branches of the French
    legislative assembly; -- formerly called {Corps
    L['e]gislatif}. Its members, called deputies, are elected
    by the people voting in districts.
 
   Syn: Substitute; representative; legate; delegate; envoy;
     agent; factor.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deputy
   n 1: someone authorized to exercise the powers of sheriff in
      emergencies [syn: {deputy}, {deputy sheriff}]
   2: an assistant with power to act when his superior is absent
     [syn: {deputy}, {lieutenant}]
   3: a member of the lower chamber of a legislative assembly (such
     as in France)
   4: a person appointed to represent or act on behalf of others
     [syn: {deputy}, {surrogate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top