ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

depute

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -depute-, *depute*
Possible hiragana form: でぷて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depute(vt) แต่งตั้งให้ทำการแทน, See also: แต่งตั้งให้เป็นตัวแทน, เลือกให้เป็นตัวแทน, มอบหมาย, ให้อำนาจ, กำหนดให้, Syn. delegate
depute(vi) เป็นตัวแทน, See also: เป็นผู้แทน
depute to(phrv) มอบหมายให้เป็นตัวแทน, See also: ให้แทน, Syn. delegate to

English-Thai: Nontri Dictionary
depute(vt) ตั้งตัวแทน, แต่งตั้งผู้แทน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่วยว่าการ(v) depute, See also: delegate, represent, Syn. ทำการแทน, ปฏิบัติหน้าที่แทน, ปฏิบัติการแทน, Example: ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบหมายให้ช่วยว่าการแทนผู้ว่าฯระหว่างนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก้าอี้ ส.ส.[kao-ī sø-sø] (n, exp) FR: siège de député [ m ]
ปฏิบัติการแทน[patibatkān thaēn] (v, exp) EN: depute
ผู้แทนราษฎร[phūthaēn rātsadøn] (n) EN: assemblyman ; member of parliament ; congressman ; representative (of the people) ; elected representative  FR: député [ m ]
สมาชิกรัฐสภา[samāchik ratthasaphā] (n, exp) EN: member of parliament ; member of the assembly  FR: député [ m ] ; parlementaire [ m ] ; membre du Parlement [ m ]
สมาชิกสภา[samāchik saphā] (n, exp) EN: Member of Parliament ; MP ; Representative  FR: député [ m ] ; parlementaire [ m ] ; membre du Parlement [ m ]
สภาล่าง[saphā lāng] (n, exp) EN: House of Commons  FR: Chambre basse [ f ] ; Chambre des députés [ m ] ; Chambre [ f ] ; Chambre des communes [ f ]
ส.ส.[sø.sø.] (abv) EN: MP ; member of Parliament ; member of the Assembly of People's Representatives (abv)  FR: député [ m ] ; membre de la chambre des représentants (abv) [ m ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depute
deputed
deputes

WordNet (3.0)
depute(v) appoint as a substitute, Syn. deputise, deputize
delegate(v) transfer power to someone, Syn. depute
delegate(v) give an assignment to (a person) to a post, or assign a task to (a person), Syn. depute, assign, designate

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Depute

v. t. [ imp. & p. p. Deputed; p. pr. & vb. n. Deputing. ] [ F. députer, fr. L. deputare to esteem, consider, in LL., to destine, allot; de- + putare to clean, prune, clear up, set in order, reckon, think. See Pure. ] 1. To appoint as deputy or agent; to commission to act in one's place; to delegate. [ 1913 Webster ]

There is no man deputed of the king to hear thee. 2. Sam. xv. 3. [ 1913 Webster ]

Some persons, deputed by a meeting. Macaulay. [ 1913 Webster ]

2. To appoint; to assign; to choose. [ R. ] [ 1913 Webster ]

The most conspicuous places in cities are usually deputed for the erection of statues. Barrow. [ 1913 Webster ]

Depute

n. A person deputed; a deputy. [ Scot. ] [ 1913 Webster ]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top