ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deposit account

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deposit account-, *deposit account*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deposit account(n) บัญชีเงินฝาก, Syn. savings account, checking account

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deposit accountบัญชีเงินฝากประจำ [การบัญชี]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัญชีเงินฝาก(n) deposit account, See also: bank account, Syn. บัญชีธนาคาร, Example: จากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากจากธนาคารพบว่า เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดครั้งนี้, Count Unit: บัญชี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีเงินฝาก[banchī ngoenfāk] (n, exp) EN: deposit account ; bank account ; account  FR: compte d'épargne [ m ] ; compte sur livret [ m ] ; compte bancaire [ m ]
บัญชีออมทรัพย์[banchī ømsap] (n, exp) EN: savings account ; deposit account  FR: compte d'épargne [ m ]
บัญชีธนาคาร[banchī thanākhān] (n, exp) EN: deposit account  FR: compte bancaire [ m ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Depositenkonto { n } | Depositenkonten { pl }deposit account | deposit accounts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
総合口座[そうごうこうざ, sougoukouza] (n) savings account; deposit account [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deposit account
   n 1: a savings account in which the deposit is held for a fixed
      term or in which withdrawals can be made only after giving
      notice or with loss of interest [syn: {time deposit
      account}, {deposit account}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top