ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deployment

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deployment-, *deployment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deployment(n) การเคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), See also: การเข้าแถวเรียงหน้ากระดาน, Syn. stretching, spread

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
deployment(n) การแปรแถว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Agent Yellow, which has been chosen for use here in Korea, is a state-of-the-art chemical and deployment system, recently developed by the U.S. to fight virus outbreaks or biological terror.'เอเจ้นเยลโล่' ถูกเลือกให้นำมาใช้ในเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ที่ได้รับการพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อใช้ต่อสู้ กับการระบาดของไวรัสหรือภัยทางชีวภาพที่เกิดขึ้น สหรัฐอเมริกาเลือกที่จะใช้เอเจ้นเยลโล่ The Host (2006)
I want an update on deployment of HRT. Hi. Mr. Buchanan, I assume they told you I was coming.ผมอยากได้ความคืบหน้าการเคลื่อนผลของทีมช่วยตัวประกัน คุณบิวแคแนน คงมีคนบอกคุณแล้วว่าผมจะมา Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Give me a team deployment plan.ขอแผนกองกำลังติดอาวุธฉันหน่อย The Bourne Ultimatum (2007)
Now, if you gentlemen would excuse me, I need to see how much kin deployment cost me.ทีนี้ เอ่อ... ถ้าท่านสุภาพบุรุษจะอนุญาติ ผมจะไปดูหน่อยว่าทั้งหมดนี่จะใช้เงินเท่าไร... Mr. Brooks (2007)
Prepare for deployment immediately? !ไปเตรียมตัวเดี๋ยวนี้ซะ! The Kingdom of the Winds (2008)
Complete all deployment procedures.กระบวนการจัดเตรียมทั้งหมดเสร็จสิ้น The Kingdom of the Winds (2008)
Prepare for deployment immediately!เตรียมกองทหารเเดี๋ยวนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
I have commanded law enforcement agencies, emergency services and first responders to keep their deployment level...ดิฉันได้สั่งการให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน หน่วยฉุกเฉินและหน่วยโต้ตอบต่าง ๆ รักษาระดับ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Utilize his secret service deployment grid.ใช้ข้อมูลจากตำรวจลับ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
I need you to cross-reference our deployments with Homeland.ผมต้องการให้คุณประสานงานกับกองกำลังความมั่นคง Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
[ Ben ] This is a little prototype I've been working on called the Rapid Deployment Vehicle.บลาสเตอร์ , ฉันต้องการให้ บอกทุกอย่างที่นายรู้เกี่ยวกับฮัวเรซ นายไม่ต้องกังวล. เธอไม่สนใจในตัวฉัน. G-Force (2009)
I'm syncing up with the Secret Service deployment grid.ฉันกำลังแกะรอยสัญญาณ ของตำรวจลับ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deploymentThe government asked the SDF for a disaster relief deployment to Okinawa.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
deployment
deployments

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deployment
deployments

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufmarschgebiet { n }deployment zone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
展開[てんかい, tenkai] (n, vs) (1) development; evolution; unfolding; (2) expansion; deployment; building up; (P) #1,266 [Add to Longdo]
配置[はいち, haichi] (n, vs) arrangement (of resources); deployment; stationing; posting; disposition; (P) #1,912 [Add to Longdo]
派遣[はけん, haken] (n, vs) dispatch; despatch; deployment; (P) #2,123 [Add to Longdo]
配備[はいび, haibi] (n, vs) deploy; deployment; (P) #5,645 [Add to Longdo]
疎開[そかい, sokai] (n, vs) dispersal; evacuation; deployment; (P) #14,465 [Add to Longdo]
緊急配備[きんきゅうはいび, kinkyuuhaibi] (n) emergency deployment (police, etc.); emergency posting [Add to Longdo]
軍事配備[ぐんじはいび, gunjihaibi] (n) military deployment [Add to Longdo]
耕地整理[こうちせいり, kouchiseiri] (n) redeployment of arable land [Add to Longdo]
散開[さんかい, sankai] (n, vs) deployment; spreading out; dispersing; dispersal [Add to Longdo]
配備開始[はいびかいし, haibikaishi] (exp) start of deployment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deploy \De*ploy"\, Deployment \De*ploy"ment\, n. (Mil.)
   The act of deploying; a spreading out of a body of men in
   order to extend their front. --Wilhelm.
   [1913 Webster]
 
      Deployments . . . which cause the soldier to turn his
      back to the enemy are not suited to war. --H. L. Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 deployment \deployment\ n.
   the arrangement or distribution (of resources such as people
   or equipment), in preparation for battle or work.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deployment
   n 1: the distribution of forces in preparation for battle or
      work

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top