ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decapitation

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decapitation-, *decapitation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decapitation(n) การตัดศีรษะ, See also: กระบวนการตัดคอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decapitationการประหารชีวิตโดยตัดหัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decapitation; decollation; detruncationการตัดคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decapitationการตัดให้เหลือไขสันหลัง, การตัดคอเด็ก, การตัดคอ, การตัดคอทารก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All you can see in Jackson Square is decapitated bodies stumbling around bumping into each other saying "How's your mama and them?"ในแจ็คสันสแควร์จะเห็นแต่ร่างไร้ศีรษะผ่านไปมา เดินชนกัน กล่าวคำทักทายกัน The Legend of 1900 (1998)
Well, um, decapitations aren't my idea of a good time, I guess.ฉันแค่คิดว่า.. การตัดหัวมันไม่สนุก, ก็แค่นั้น Bloodlust (2006)
He was two seconds away from being decapitated because of you.อีกนิดเดียวเขาจะถูกตัดหัวอยู่แล้ว เพราะคุณ Photo Finish (2007)
It can be pulled so tight that you will be decapitated on the mounted razors.มันจะลากหัวคุณเข้าไปแนบกับตัวใบมีด 181 00: 23: 58, 370 Saw V (2008)
My vic's aren't covered in peanut butter and decapitated?งั้นคงเพราะเหยื่อคนนี้ไม่ได้ถูกทาตัวด้วยเนยถั่ว หรือถูกตัดหัว Masterpiece (2008)
They use it to decapitate whales.เขาเอาไว้ตัดหัวปลาวาฬ Snap (2009)
I decapitated Reverend Fain.ฉันตัดคอบาทหลวง เฟน Sigh (2009)
Decapitation might work, so we got a guillotine on order, just in case.การตัดคอจะฆ่ามันได้ ดังนั้นเราเลยมีกิโยติน เผื่อเอาไว้นะ Never Let Me Go (2009)
He was decapitated.เขาถูกตัดศรีษะออก A Night at the Bones Museum (2009)
Yeah, babe, I... I decapitated the bear.ที่รัก ผมฆ่าหมีตัวนั้นไป.. Chuck Versus Operation Awesome (2010)
We met at a conference on decapitation.เราพบกันที่การประชุม เกี่ยวกับการตัดคอไง The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Last night, 3 decapitated heads were found in front of a sheriff's station in the small border town of terlingua, Texas.คืนก่อน, มีหัวที่ถูกตัด 3 หัว ถูกพบที่หน้าสถานีตำรวจ ในเมืองเล็กๆชื่อเทอลินกัว ซึ่งอยู่ชายขอบของรัฐเท็กซัส Rite of Passage (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decapitationWell, it's time for your decapitation. Don't you have any last words to say?

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
decapitation
decapitations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decapitation
decapitations

WordNet (3.0)
decapitation(n) execution by cutting off the victim's head, Syn. beheading
decapitation(n) killing by cutting off the head, Syn. beheading

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Decapitation

n. [ LL. decapitatio: cf. F. décapitation. ] The act of beheading; beheading. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n, n-suf) (1) death; decease; (2) (arch) (See 五刑) death penalty (by strangulation or decapitation); (P) #1,412 [Add to Longdo]
[ざん, zan] (n) (obsc) beheading; decapitation #8,841 [Add to Longdo]
棄市;棄死(iK)[きし, kishi] (n) (arch) execution by decapitation, followed by public display of the body (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
斬罪[ざんざい, zanzai] (n) (execution by) decapitation [Add to Longdo]
斬首[ざんしゅ, zanshu] (n, vs) decapitated head; decapitation [Add to Longdo]
斬首刑[ざんしゅけい, zanshukei] (n) decapitation [Add to Longdo]
首切り;首斬り[くびきり, kubikiri] (n) (1) (sens) decapitation; beheading; (2) firings; dismissals; layoffs; downsizing; (3) small samurai sword used for decapitation [Add to Longdo]
打ち首[うちくび, uchikubi] (n) decapitation; beheading [Add to Longdo]
土壇[どだん, dodan] (n) (1) dirt mound; (2) dirt walls on the inside of the sunken hearth in a tea room; (3) platform made of dirt used to perform executions (decapitations) in the Edo period [Add to Longdo]
土壇場[どたんば, dotanba] (n) (1) last moment; eleventh hour; (2) platform made of dirt used to perform executions (decapitations) in the Edo period; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top