Search result for

dan

(216 entries)
(0.0681 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dan-, *dan*
Possible hiragana form: だん
Longdo Dictionary ภาษาดัชท์ (NL) - ดัชท์ (NL) (UNAPPROVED version -- use with care )
Dankgebet {n} | Dankgebete {pl} (phrase ) WE GATHER TOGETHER

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
蛋糕[dàn gāo] (n ) ขนมเค้ก

English-Thai: Longdo Dictionary
dangerous(adj) อันตราย
good riddance(phrase) โล่งไปที, พ้นไปที

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dan[N] ระดับของทักษะในวิชาศิลปะป้องกันตัว, Syn. dan grade
Dane[N] คนเดนมาร์ก
dank[ADJ] เปียกชื้นและหนาวเย็น
dance[N] การเต้นรำ, See also: ศิลปการเต้นรำ, การเต้นระบำ, การฟ้อนรำ, การรำ, การร่ายรำ, การลีลาศ, นาฏกรรม, นาฎศิลป์, Syn. dancing, hop, jig
dance[N] งานเต้นรำ, See also: งานลีลาศ, งานบอล, Syn. ball
dance[VI] เต้นรำ, See also: รำ, ร่ายรำ, เต้น, เต้นระบำ, เต้นลีลาศ, เคลื่อนไหวเหมือนเต้นรำ, Syn. prance, hop, jig
dandy[ADJ] (ผู้ชาย) ซึ่งสำรวย
dandy[ADJ] ดีเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ), See also: คุณภาพดี, Syn. excellent
dandy[N] ผู้ชายที่สำรวย, Syn. coxcomb, fop
dancer[N] นักเต้นรำ, Syn. ballerina

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dance(ดานซฺ) {danced,dancing,dances} vi.,n. (การ) เต้นรำ,เต้นระบำ,กระโดดโลดเต้น ,กระโดดขึ้นลง
dancern. นักเต้นรำ
dancery(ดาน'เซอะรี) n. ห้องเต้นรำ
dandelion(แดน'ดะไลออน) n. ต้นไม้จำพวกหนึ่งมีใบหยิก ดอกสีเหลือง
dandern. ขี้รังแค,ความโกรธ,ความเดือดดาล v. เดินทอดน่อง
dandlevt. เล่นหัวหรือหยอกล้อกับเด็ก,โอ๋
dandruff(แดน'ดรัฟ) n. ขี้รังแค, See also: dandruffy adj. ดูdandruff dandriffy adj. ดูdandruff, Syn. dandriff
dandy(แดน'ดี) n. ผู้ชายที่สำรวย,คนขี้โอ่,คนเจ้าชู้,สิ่งหรือคนที่มีคุณภาพดีเป็นพิเศษ adj. สำรวย,ชอบแต่งตัวเกินไป,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม, See also: dandily adv. ดูdandy dandyish adj. ดูdandy dandiacal adj. ดูdandy dandyism n. ดูdandy
dane(เดน) n. ชาวเดนมาร์ก,ชื่อสุนัขพันธุ์เดนมาร์กที่มีขนาดใหญ่, Syn. Great Dane
danger(เดน'เจอะ) n. อันตราย,ภัย,ความไม่ปลอดภัย, Syn. peril

English-Thai: Nontri Dictionary
dance(n) การเต้นรำ,การดิ้น,การลีลาศ,การฟ้อนรำ,การเริงระบำ
dance(vi) เต้นรำ,ดิ้น,ลีลาศ,ฟ้อนรำ,เริงระบำ
dancer(n) นักเต้นรำ,นักดิ้น
dandle(vt) โยกเยก,ยกขึ้นลง,หยอกล้อ,เล่นหัว
dandruff(n) รังแค,ขี้หัว
dandy(adj) หรูหรา,สวยหรู,ฟู่ฟ่า,โอ่อ่า,สำรวย
dandy(n) ชายสำรวย,คนเจ้าชู้,คนขี้โอ่
danger(n) อันตราย,ภัย,ภยันตราย,ความไม่ปลอดภัย
dangerous(adj) มีอันตราย,ไม่ปลอดภัย,เป็นภัย,เป็นอันตราย,น่ากลัว
dangle(vi) แกว่ง,ห้อย,โหน,ติด(ผู้หญิง)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
danburiteแดนบูไรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dancing spasm; spasm, saltatoryอาการชักโลด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dandruffขี้รังแค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dangerภยันตราย, อันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
danger, alternativeอันตรายที่จำเป็นต้องเสี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
danger, publicสาธารณภัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dangerous and reckless driving; driving, dangerous and recklessการขับรถอย่างน่ากลัวอันตรายและปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous drivingการขับรถอย่างน่ากลัวอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous occupationอาชีพที่เสี่ยงอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous weaponอาวุธร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Danasolดานาซอล [การแพทย์]
Danceการเต้นรำ [TU Subject Heading]
Danceการรำ [TU Subject Heading]
Dance for people with disabilitiesการเต้นรำสำหรับคนพิการ [TU Subject Heading]
Dance musicดนตรีสำหรับเต้นรำ [TU Subject Heading]
Dancersนักเต้นรำ [TU Subject Heading]
Dander, Humanรังแคมนุษย์ [การแพทย์]
Dandiesบุรุษที่ชอบแต่งตัว [TU Subject Heading]
Dandruffรังแค [การแพทย์]
Dandruff, Oilรังแคน้ำมัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dance sport (n) ลีลาศ
dangerอันตราย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dante.Dante The Russia House (1990)
Danny!แดนนี่! The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
Daniel!แดเนียล Orphan (2009)
What about Dan?แล้วแดนล่ะ The Lost Boy (2009)
Dannic!แดนนิค Intervention (2010)
Danny!แดนนี่! Mai Ka Wa Kahiko (2012)
Dani.ดานี่ I, Witness (2015)
Daniel, my son, you have near perfect grades,แดเนียล ลูกพ่อ ลูกได้เกรดสุดยอด New Haven Can Wait (2008)
Oh, my name, of course, um, is Dan.เอ้อ แน่นอน ฉันชื่อ แดน New Haven Can Wait (2008)
Dan Humphrey.แดน ฮัมฟรีย์ New Haven Can Wait (2008)
No, that's Dan Humphrey.ป่าวนะ นั่น แดน ฮัมฟรีย์ New Haven Can Wait (2008)
Dan Humphrey.แดน ฮัมฟรีย์ New Haven Can Wait (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
danWe are going to a dance tomorrow.
danThat dog is too dangerous to be left loose.
danHis company is dangling by a thread. That's the rumor I hear.
danHe was aware of the danger.
danThere's a scent of danger.
danShe may not be aware of the danger.
danHe is a danger to society.
danThe girl danced in a way that brought joy to the audience.
danFinally, in 1314, these games had become so violent and dangerous that King Edward II made a law.
danI think it dangerous for you to cross the river.
danDo you know how many people turned up at the dance last week?
danJudy is fond of dancing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิษภัย[N] danger, See also: peril, hazard, risk, harm, Syn. อันตราย, ผลร้าย, Example: กลุ่มเยาวชนจำนวนมากต่างตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคม
ภยันตราย[N] danger, See also: risk, peril, harm and danger, hazard, Example: ทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อภยันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชน, Thai definition: ภัยและอันตราย, อันตรายที่น่ากลัว, Notes: (บาลี)
ละครรำ[N] dance drama, Example: ละครดึกดำบรรพ์เป็นละครรำแบบใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5, Thai definition: ละครร่ายรำไปตามคนพากย์ การร้องนั้นมีคนร้องต่างหาก ตัวละครจะรำไปตามบทเพลงแต่จะพูดเองเมื่อถึงบทเจรจา
รำ[V] dance, See also: perform a ballet, Syn. ร่ายรำ, Example: นางละครเขมรที่กำลังรำอยู่นั้น หน้าตาออกจะอ่อนวัย, Thai definition: แสดงท่าเคลื่อนไหวคนเดียวหรือหลายคน โดยมีลีลาและแบบท่าของการเคลื่อนไหว และมีจังหวะลีลาเข้ากับเสียงที่ทำจังหวะเพลงร้องหรือเพลงดนตรี
สร้อย[N] minnow, See also: Dangila leptocheila, Syn. ปลาสร้อย, กระสร้อย, Example: ปลาสร้อยเริ่มมีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดหลายสกุล ในวงศ์ Cyprinidae พบอยู่รวมกันเป็นฝูงในตอนปลายฤดูน้ำหลาก และว่ายทวนน้ำขึ้นไปหากินในแหล่งน้ำที่สูงขึ้นไป ส่วนใหญ่ลำตัวสีขาวเงินและมีจุดคล้ำหรือจุดดำบนเกล็ดจนเห็นเป็นเส้นสายหลายแถบพาดตามยาวอยู่ข้างตัว
อันตราย[N] danger, See also: hazard, Example: ฟ้าผ่านั้นมีอันตรายมากอาจทำให้มนุษย์ถึงแก่ความตายบ้านเรือนพังและลุกไหม้เป็นไฟได้, Thai definition: เหตุที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ
นางรำ[N] Thai folk dancer, See also: dancing girl, Example: นางรำกำลังรำแก้บนหน้าศาลพระพรหม, Count unit: คน, Thai definition: หญิงผู้แสดงการร่ายรำ
ภัย[N] danger, See also: harm, risk, threat, peril, hazard, Syn. ภัยพิบัติ, ภยันตราย, Example: หากเราไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอาจจะมีภัยมาถึงตัวเองอย่างแน่นอน, Thai definition: สิ่งที่น่ากลัวอันตราย, สิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อน
ขี้ลม[N] dandruff, See also: scurf, Syn. ขี้รังแค, รังแค, Example: ชายแก่ใส่เสื้อสีดำ ทำให้เห็นขี้ลมล่วงอยู่บนบ่าชัดเจน, Thai definition: ขุยหนังศีรษะ, ขี้ไคลที่ศีรษะ
ขี้รังแค[N] dandruff, See also: dandriff, scurf, Syn. รังแค, Example: เขาเกาผมจนขี้รังแคร่วงหล่นเต็มเสื้อ, Thai definition: ขี้ไคลขาวๆ หรือหนังตาย ที่ติดอยู่ตามศีรษะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition   FR: se trouver dans un état grave
อาณานิคม[n.] (ānānikhom) EN: colony ; dependency   FR: colonie [f] ; dépendance [f]
อ่านใจเขาออก[v. exp.] (ānjai khao øk) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind   FR: lire dans les pensées de qqn
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm   FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize   FR: mettre en péril
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome   FR: dangereux ; risqué ; périlleux
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse

CMU English Pronouncing Dictionary
DAN    D AE1 N
DANK    D AE1 NG K
DANI    D AA1 N IY0
DANT    D AE1 N T
DANE    D EY1 N
DANG    D AE1 NG
DANN    D AE1 N
DANA    D EY1 N AH0
DANO    D AA1 N OW0
DANZ    D AE1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dan    (n) (d a1 n)
Dane    (n) (d ei1 n)
dank    (j) (d a1 ng k)
Dante    (n) (d aa1 n t ei)
Danes    (n) (d ei1 n z)
Danny    (n) (d a1 n ii)
dance    (v) (d aa1 n s)
dandy    (n) (d a1 n d ii)
Danube    (n) (d a1 n y uu b)
Daniel    (n) (d aa1 n i@ l)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ダンボール[だんぼーる, danbo-ru] (n) กล่องกระดาษ
暖房[だんぼう, danbou] (n) เครื่องทำความร้อน, เครื่องทำความอุ่น, ฮีทเตอร์, See also: A. 冷房,
弾力性[だんりょくせい, danryokusei] (n) ความยืดหยุ่น
段差[だんさ, dansa] (n) ผิวต่างระดับ (วิศวะ), ระดับขั้นบรรทัด
男性[だんせい, dansei] (n) เพศชาย
男子[だんし, danshi] (n) เด็กผู้ชาย
断水[だんすい, dansui] (n) น้ำ (เช่นน้ำประปา)ไม่ไหล, การขาดน้ำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
段階[だんかい, dankai] (n ) ขั้นตอน ระดับชั้น ลำดับ อันดับ
弾性率[だんせいりつ, danseiritsu] (n ) อัตราการหดหรือขยายของวัตถุเมื่อได้รับการบีบหรือดึง , See also: S. ヤング率,
段々[だんだん, dandan] ค่อยๆ ; ทีละเล็กทีละน้อย
断トツ[だんとつ, dantotsu] (adj slang ) ที่สุดของที่สุด
断熱[だんねつ, dannetsu] ป้องกันกระแสไฟฟ้า, ป้องกันไม่ให้ไฟฟ้ารั่ว, ฉนวนไฟฟ้า
断熱材[だんねつざい, dannetsuzai] ฉนวนกันความร้อน
断面積[だんめんせき, danmenseki] (n ) พื้นที่หน้าตัดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง(พบในแบบร่าง)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
団体[だんたい, dantai] Thai: องค์กร English: organization
団体[だんたい, dantai] Thai: สมาคม English: association

German-Thai: Longdo Dictionary
danachหลังจากนั้น
dankbar(adj) รู้สึกสำนึกในบุญคุณ, รู้สึกขอบคุณ เช่น Ich bin dafür sehr dankbar, was du für mich getan hast. ผมรู้สึกสำนึกในบุญคุณสำหรับทุกอย่างที่คุณทำให้ผมนะครับ
danken(vt) |dankte, hat gedankt| (+ jmdm. für etw.) ขอบคุณ, ขอบใจ เช่น Er dankte mir für meinen Rat. เขาขอบคุณฉันสำหรับคำแนะนำของฉัน, See also: S. sich bedanken,
dannแล้ว
Gedanke(n) |der, pl. Gedanken| สิ่งที่ได้จากการคิด, ความคิด เช่น ein kluger, vernünftiger Gedanke, einen Gedanken fassen/ haben, seinen Gedanken sammeln , See also: S. die Überlegung,
Fluchtgedanke(n) |der| การคิดจะหลบหนี, See also: Gedanken
Heiratsgedanke(n) |der| การคิดจะแต่งงาน, See also: Gedanken
Rachegedanke(n) |der| การคิดแก้แค้น, See also: Gedanken
Selbstmordgedanke(n) |der| การคิดฆ่าตัวตาย, See also: Gedanken
Gedankenlesen(n) |das, nur Sg.| ความสามารถในการทายความคิดคนอื่นได้, See also: Gedanken lesen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dandy {m}; feiner Pinkel; eitler Manndandy [Add to Longdo]
Dank {m}thank [Add to Longdo]
Dankbarkeit {f}gratefulness [Add to Longdo]
Dankbarkeit {f} | in Dankbarkeit fürgratitude | in gratitude for [Add to Longdo]
Dankbarkeit {f}thankfulness [Add to Longdo]
Dankbarkeit {f}; Erkenntlichkeit {f} | jdm. seine Dankbarkeit ausdrückengratitude | to express one's gratitude to someone [Add to Longdo]
Danksagung {f}expression of thanks [Add to Longdo]
Danksagung {f}acknowledgment [Am.]; acknowledgement [Br.] [Add to Longdo]
Dankfest {n}; Danksagung {f} [relig.] | Dankfeste {pl}; Danksagungen {pl}thanksgiving | thanksgivings [Add to Longdo]
Dankgebet {n} | Dankgebete {pl}thanksgiving prayer | thanksgiving prayers [Add to Longdo]
Dankgottesdienst {m}thanksgiving service [Add to Longdo]
Dankopfer {n} | Dankopfer {pl}thank offering | thank offerings [Add to Longdo]
Dankschreiben {n}letter of thanks [Add to Longdo]
danachafter it [Add to Longdo]
danachafter that [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Danemark|m| ประเทศเดนมาร์ก, See also: Related: danois
danois(adj) |-oise| ที่เกี่ยวกับประเทศเดนมาร์ก
dans(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่ บ่งชัดว่าอยู่ 'ใน' กว่า à) เช่น Nous soomes descendus dans un petit hôtel qui se trouve dans une rue tranquille.
dans l'oeuf(phrase) ตั้งแต่เริ่มต้น
faire de la danse(vt) เต้นรำ
Image:
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง
enseignement par correspondance(n) le, = การเรียนการสอนทางไกล,ทางไปรษณีย์
se mettre de doigt dans l'oeil(phrase) fam. กระทำผิดพลาด, พลาด

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (n) {comp} (link, path) redundancy [Add to Longdo]
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture) [Add to Longdo]
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
DDI;ddI[ディーディーアイ, dei-dei-ai] (n) (See ジデオキシイノシン) dideoxyinosine; didanosine; DDI; ddI [Add to Longdo]
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
あやす[, ayasu] (v5s,vt) to cuddle; to comfort; to rock; to soothe; to dandle [Add to Longdo]
あ段[あだん, adan] (n) {ling} (See 五十音) 'a' row [Add to Longdo]
い段[いだん, idan] (n) {ling} (See 五十音) 'i' row [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dān, ㄉㄢ, ] red; pellet; powder; cinnabar [Add to Longdo]
丹佛[Dān fó, ㄉㄢ ㄈㄛˊ, ] Denver, Colorado [Add to Longdo]
丹参[dān shēn, ㄉㄢ ㄕㄣ, / ] Salvia miltiorrhiza [Add to Longdo]
丹寨[Dān zhài, ㄉㄢ ㄓㄞˋ, ] (N) Danzhai (place in Guizhou) [Add to Longdo]
丹尼斯[dān ní si, ㄉㄢ ㄋㄧˊ ㄙ˙, ] Dennis (a person's name) [Add to Longdo]
丹尼尔[dān ní ěr, ㄉㄢ ㄋㄧˊ ㄦˇ, / ] Daniel (name) [Add to Longdo]
丹巴[Dān bā, ㄉㄢ ㄅㄚ, ] (N) Danba (place in Sichuan) [Add to Longdo]
丹布朗[Dān Bù lǎng, ㄉㄢ ㄅㄨˋ ㄌㄤˇ, ] Dan Brown (American novelist) [Add to Longdo]
丹徒[Dān tú, ㄉㄢ ㄊㄨˊ, ] (N) Dantu (place in Jiangsu) [Add to Longdo]
丹心[dān xīn, ㄉㄢ ㄒㄧㄣ, ] loyalty [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
インピーダンス[いんぴーだんす, inpi-dansu] impedance [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
ケーブルの切断[ケーブルのせつだん, ke-buru nosetsudan] cable cut [Add to Longdo]
サンプル集団[サンプルしゅうだん, sanpuru shuudan] sample group, sample set [Add to Longdo]
セル間の到着時間[セルあいだのとうちゃくじかん, seru aidanotouchakujikan] cell inter-arrival time [Add to Longdo]
ダンプ[だんぷ, danpu] dump (vs) [Add to Longdo]
データ段階化[データだんかいか, de-ta dankaika] data staging [Add to Longdo]
データ転送段階[データてんそうだんかい, de-ta tensoudankai] data transfer phase [Add to Longdo]
デッドロック回避[デッドロックかいひ, deddorokku kaihi] deadlock avoidance [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
その後[そのご, sonogo] danach, spaeter [Add to Longdo]
[だん, dan] GRUPPE, KREIS [Add to Longdo]
団体[だんたい, dantai] Gruppe [Add to Longdo]
団体旅行[だんたいりょこう, dantairyokou] Gruppenreise [Add to Longdo]
団地[だんち, danchi] Wohnsiedlung [Add to Longdo]
団結[だんけつ, danketsu] Vereinigung, Zusammenhalt, Solidaritaet [Add to Longdo]
[だん, dan] PODIUM, ERHOEHTER PLATZ, (REDNER)TRIBUENE [Add to Longdo]
弾丸[だんがん, dangan] -Kugel, -Geschoss [Add to Longdo]
弾力[だんりょく, danryoku] Elastizitaet [Add to Longdo]
弾劾[だんがい, dangai] -Anklage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dan \Dan\ (d[a^]n), n. [OE. dan, danz, OF. danz (prop. only
   nom.), dan, master, fr. L. dominus. See {Dame}.]
   A title of honor equivalent to master, or sir. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Old Dan Geoffry, in gently spright
      The pure wellhead of poetry did dwell.  --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      What time Dan Abraham left the Chaldee land. --Thomson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dan \Dan\, n. [Etymol. uncertain.] (Mining)
   A small truck or sledge used in coal mines.
   [1913 Webster]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 dan
   dan
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 dan [dɑn]
   dan
   than
   afterwards; next; subsequently
   then
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 de
 
 1. (önek) -den, -dan, aşağı, tamamen, mahrum.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 from
 
 1. (edat) (den.), dan, (den.) dolayı. from above yukarıdan, gökten. from childhood çocukluktan beri. from ten to twenty ondan yirmiye kadar, on ile yirmi arasında. as from -dan başlayarak, itibaren.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 whence
 
 1. (bağlaç), (eski) nereden, hangi yerden
 2. nereli
 3. (bağlaç) (den.), dan
 4. yere
 5. sebepten.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top