ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cut out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cut out-, *cut out*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cut out(phrv) ตัดออก, Syn. clip out
cut out(phrv) ตัดให้เข้ารูป
cut out(phrv) ตัดประโยคหรือคำพูดออก, Syn. miss out
cut out(phrv) เลิกทำ (คำไม่เป็นทางการ)
cut out(phrv) ไม่ให้เข้าร่วม, Syn. cut off
cut out(phrv) คัดออกมา, See also: คัดสรร, Syn. cull out
cut out(phrv) แทนที่ (ความรักหรือธุรกิจ)
cut out(phrv) หยุดทำงาน (เครื่องจักรหรือเครื่องยนตร์), See also: ไม่ทำงาน, Syn. conk out
cut out(phrv) ไปเร็วกว่า (คำไม่เป็นทางการ)
cut out(phrv) (รถยนต์) แล่นตัดออกไปอย่างเร็ว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cut Outคัทเอาท์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You certainly have your work cut out as mistress of Manderley.เเต่หน้าที่การงานของเธอไม่เหมาะ จะเป็นนายหญิงของเเมนเดอเลย์เเน่ Rebecca (1940)
- My sister is. - Oh man, cut out the shit talk.น้องสาว ของฉันคือ โอ้ คน ตัด ออกจาก การพูดคุย อึ I Spit on Your Grave (1978)
In fact, I used to go out of my way to prove my mother wrong, that I wasn't cut out to be the best anything, I could only be me.ที่จริงแล้ว ฉันมักจะออกนอกเส้นทางของตัวเองเสมอ เพื่อพิสูจน์ว่าแม่ของฉันผิด ว่าฉันไม่ใช่คนที่เกิดมายอดเยี่ยม ในเรื่องอะไรสักอย่าง ฉันก็เป็นได้แค่ตัวฉันเอง The Joy Luck Club (1993)
It was nothing, I found the cable cut out back.เล็กน้อยน่า แค่สายขาด Dark Harbor (1998)
Looks like I've got my work cut out for me.ดูเหมือนว่าฉันจะมีงานหนักรออยู่สินะ Howl's Moving Castle (2004)
Oh, my personal favourite - and had their entrails cut out and burned!-โอ้! ส่วนตัวผมชอบแบบ แล่เป็นชิ้นๆแล้วเผา ! National Treasure (2004)
See, we cut out girls' pictures from the yearbook, and then we wrote comments.เห็นมั๊ย ! เราตัดรูปผู้หญิงทุกคนมาจากหนังสือรุ่น แล้วเราก็เขียนคำบรรยายลงไป Mean Girls (2004)
They dragged him into the desert, cut out his tongue, พวกมันลากเข้าไปในทะเลทราย/N ตัดลิ้นออก The Constant Gardener (2005)
- Are the phones not working? - They cut out during storms.โทรศัพท์ใช้ได้ไหม \ ตอนนี้สัญญาณขาดหายเพราะพายุ Red Eye (2005)
- Yeah. Who cut out all these beautiful stars?- จ้ะ ใครเป็นคนตัดรูปดาวสวยๆ พวกนี้จ๊ะ The Holiday (2006)
You know, why don't you cut out all the riddles, Snowflake, and just give it to us straight.ฉันว่า ทำไมนายไม่เลิกพูดเป็นปริศนา แล้วบอกพวกเรามา ตรงๆ เลยล่ะ Manhunt (2006)
I'm not cut out for love and diet.ชีวิตของฉันคงไม่มีวัน ที่จะมีความรัก หรือแม้แต่ลดน้ำหนักได้ 200 Pounds Beauty (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cut out2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
cut outCut out nonsense, will you?
cut outHe seems not to be cut out for teaching.
cut outHe's not cut out of for teaching.
cut outI am not cut out to be a politician.
cut outI don't think I'm cut out for city life.
cut outI'm not cut out for gambling. Maybe I'm just unlucky, but working for my pay is more of a sure thing.
cut outMy grandfather was quite a learned man for his time and place but he just wasn't cut out to be a businessman.
cut outOne of the aircraft's engines cut out.
cut outShe isn't cut out for teaching.
cut outThat is the sort of job I am cut out for.
cut outThey cut out a path through the jungle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัด(v) cut out, See also: tailor, Syn. ตัดเย็บ, Example: เธอตัดเสื้อผ้าชุดนี้ด้วยฝีมือเธอเอง, Thai Definition: ตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้เป็นสิ่งสำเร็จรูป
ดับเครื่องยนตร์(v) cut out an engine, See also: switch off an engine, stop the motor, Syn. ดับเครื่อง, Example: จริงๆ แล้วผู้ขับขี่ควรดับเครื่องยนต์ก่อนเติมน้ำมันทุกครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัดออก[tat øk] (v, exp) EN: eliminate ; amputate ; cut off ; cut out ; take out ; excise ; delete ; expunge  FR: éliminer ; couper ; enlever ; supprimer ; retrancher ; ôter ; exclure ; séparer ; amputer ; exciser

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cái, ㄘㄞˊ, ] cut out (as a dress); cut; trim; reduce; diminish; decision; judgment, #8,720 [Add to Longdo]
裁剪[cái jiǎn, ㄘㄞˊ ㄐㄧㄢˇ, ] cut out, #29,645 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
向いている[むいている, muiteiru] (exp, v1) to be cut out for (e.g. a job); to be suited (to) [Add to Longdo]
裁ち出す[たちだす, tachidasu] (v5s) to cut out (a dress) from cloth [Add to Longdo]
出来上がり[できあがり, dekiagari] (n) finish; completion; ready; made for; cut out; (P) [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r, vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf, v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) [Add to Longdo]
切り取る;切取る[きりとる, kiritoru] (v5r, vt) to cut off; to excise; to tear off; to cut out; to whittle down; to tear out; to cut down; to amputate [Add to Longdo]
切り除ける[きりのける, kirinokeru] (v1) to cut off; to cut out [Add to Longdo]
切り窓[きりまど, kirimado] (n) windows cut out of a wall [Add to Longdo]
切り抜く;切抜く[きりぬく, kirinuku] (v5k, vt) to cut out; to clip from; to extract [Add to Longdo]
切除[せつじょ, setsujo] (n, vs) cut off; cut out; ablation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cut out
   adj 1: having been cut out; "the cut-out pieces of the dress"
   v 1: delete or remove; "Cut out the extra text"; "cut out the
      newspaper article"
   2: form and create by cutting out; "Picasso cut out a guitar
     from a piece of paper"
   3: cut off and stop; "The bicyclist was cut out by the van"
     [syn: {cut off}, {cut out}]
   4: strike or cancel by or as if by rubbing or crossing out;
     "scratch out my name on that list" [syn: {scratch out}, {cut
     out}]
   5: intercept (a player) [syn: {cut down}, {cut out}]
   6: cease operating; "The pump suddenly cut out"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top