ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cushy

K UH1 SH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cushy-, *cushy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cushy(adj) ง่ายและไม่ยาก, Syn. easy, comfortable
cushy(sl) จิ๊บๆ, See also: ง่ายๆ, กล้วยๆ, หมูๆ
cushy number(sl) ของกล้วยๆ, See also: ของง่ายๆ, สิ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ง่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cushy(คู'ชี) adj. ง่าย, สบาย, สุโข

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Felix, we need your help, and if you succeed you will have a cushy new job right here at Illustra.เฟลิกซ์, เราต้องการให้นายช่วย และถ้านายทำสำเร็จ... ...นายจะได้งานใหม่แสนสบายที่อิลลัสทรานี่ Mannequin (1987)
A nice, big, cushy bed.เตียงใหญ่นุ่มสบาย Bringing Down the House (2003)
Because Phyllis is offering her a cushy life?เพราะคุณย่าเสนอแต่ทางสบายให้เธอ Art Isn't Easy (2007)
I'd argue that Opie is a criminal and he's lying to make a cushy deal.ฉันจะพิสูจน์เรื่องโอปี้เป็นจำเลย และเขาโกหกยอมรับข้อเสนอ Capybara (2008)
Cos most of the DI's would give their right arm to be in fraud or a cushy number like that, do you know what I mean?แต่ระดับคุณส่วนใหญ่แล้ว จะเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกง หรือพวกตัวเลขอะไรทำนองนั้น คุณเข้าใจผมใช่ไม๊? Harry Brown (2009)
He lives alone, cushy little suburb just outside of Oaklandพ่อหม้าย อยู่ชานเมืองเล็กๆ ด้านนอกของโอกแลนด์ Fa Guan (2009)
Take on a cushy job, get married, and live your life just like that.หางานง่ายๆทำและแ่ต่งงาน และก็ใช้ชีวิตแบบนั้นแหละ Finding Mr. Destiny (2010)
Nice cushy town like this?เมืองที่เรียบง่ายดีๆแบบนั้นเหรอ ? Careful What U Wish 4 (2011)
Not the most cushy arrangement, but it'll keep your team close to the crime scene for now.มันไม่สยายเลยที่จะจัดการที่นี่ แต่มันทำให้ทีมของคุณอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุที่สุด ตอนนี้ Big Sea (2011)
Kohl vanishes without a trace, and his teammates end up living cushy lives in New York.โคลหายตัวไปโดยไร้ร่องรอย และเพื่อนร่วมทีมต่างจบลง โดยการใช้ชีวิตเรียบง่ายในนิวยอร์ค Foe (2011)
Mate, this place is positively cushy compared to some of the places I've slept at.เพื่อน ที่แห่งนี้ดูน่าสบาย เมื่อเทียบกับบางแห่งที่ผมเคยนอนมา The Scarecrow (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CUSHY K UH1 SH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cushy (j) kˈuʃiː (k u1 sh ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bequem { adj } | bequemer | am bequemstencushy | cushier | cushiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cushy \cushy\ (k[oo^]sh"[y^]), adj.
   not requiring strong efforts; easy; -- said of paid
   employment; as, He got a cushy job in a large company.
   [informal]
 
   Syn: soft.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cushy
   adj 1: not burdensome or demanding; borne or done easily and
       without hardship; "what a cushy job!"; "the easygoing
       life of a parttime consultant"; "a soft job" [syn:
       {cushy}, {soft}, {easygoing}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top