ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

creditor

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creditor-, *creditor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creditor(n) เจ้าหนี้, Syn. lender, lessor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creditor(เครด'ดิทเทอะ) n. เจ้าหนี้, ผู้เป็นเจ้าหนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
creditor(n) เจ้าหนี้, ผู้ให้เครดิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
creditorเจ้าหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
creditor life insuranceการประกันชีวิตเพื่อเจ้าหนี้ มีความหมายเหมือนกับ credit life assurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
/ have written to Colonel Forster to request that he will satisfy Wickham's creditors in Brighton, for which /'ve pledged myself.พี่ได้เขียนจดหมายไปหาพันเอกฟอสเตอร์ เพื่อขอร้องให้เขาลบล้างชื่อเสียๆ ของวิคแฮมในไบรตัน ซึ่งพี่ได้รับประกันด้วยตนเอง Episode #1.6 (1995)
"Perhaps you will be so good as to do the same for his creditors in Meryton,""บางทีน้องน่าจะทำอย่างเดียวกัน สำหรับชื่อเสียๆ ของเขาในแมรี่ตัน" Episode #1.6 (1995)
After you left, the creditors came everyday chasing their debtsหลังจากท่านจากไป พวกเจ้าหนี้ก็แห่กันมา ทวงหนี้ไม่เว้นแต่ละวันเลย Fearless (2006)
- Creditors meeting Please take what you want of my body.ได้โปรดเอาอะไรก็ได้ในตัวผมที่คุณต้องการไปเถอะ Eiga: Kurosagi (2008)
After the creditors meeting, you met up with Ishigaki again.หลังจากการประชุมเกี่ยวกับหนี้สิน, คุณได้ไปพบกับอิชิกาคิอีกครั้ง Eiga: Kurosagi (2008)
Has yet to dig up an unpaid creditor or aยังค้นหาหลักฐานเครดิตการ์ดที่ยังไม่ได้จ่ายอยู่หรือ The Grandfather (2009)
The market has opened in New York, Mr Cherevin. Margin calls from creditors are imminent. Do we sell?ตลาดนิวยอร์คเปิดแล้ว คุณเชเรวิน คำสั่งซื้อกำลังมา เราจะขายไหม Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าเบี้ย(n) creditor, See also: financier, usurer, Syn. นายเงิน
เจ้าหนี้(n) creditor, Ant. ลูกหนี้, Example: ผู้หญิงที่กำลังเดินมาหาเรานั้นเป็นเจ้าหนี้ของเราเอง, Thai Definition: ผู้มีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าหนี้[jaonī] (n) EN: creditor ; obligee  FR: créancier [ m ] ; créancière [ f ]
หลบเจ้าหนี้[lop jaonī] (v, exp) EN: avoid meeting one's creditors
ผู้ให้ยืมเงิน[phū hai yeūm ngoen] (n, exp) EN: creditor ; moneylender

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
creditor
creditor
creditors
creditors'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creditor
creditors

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
债权人[zhài quán rén, ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˊ ㄖㄣˊ,    /   ] creditor #13,425 [Add to Longdo]
债权国[zhài quán guó, ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ,    /   ] creditor country #88,279 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パリクラブ[parikurabu] (n) Paris club (group of creditor countries) [Add to Longdo]
共同権利者[きょうどうけんりしゃ, kyoudoukenrisha] (n) co-creditor [Add to Longdo]
債鬼[さいき, saiki] (n) cruel creditor; bill collector [Add to Longdo]
債権者[さいけんしゃ, saikensha] (n) (1) creditor; (2) claimant [Add to Longdo]
債主[さいしゅ, saishu] (n) creditor [Add to Longdo]
貸し主;貸主[かしぬし, kashinushi] (n) lender; creditor; landlord [Add to Longdo]
貸方;貸し方[かしかた, kashikata] (n) creditor; method of lending; credit side [Add to Longdo]
代替わり;代替り;代変わり;代変り;代替(io)[だいがわり, daigawari] (n) (1) taking over (e.g. store or family's headship); (2) subrogation; substitution of one person for another (usu. a creditor) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creditor \Cred"it*or\ (kr?d"?t-?r), n. [L.: cf. F. cr?diteur.
   See {Credit}.]
   1. One who credits, believes, or trusts.
    [1913 Webster]
 
       The easy creditors of novelties.   --Daniel.
    [1913 Webster]
 
   2. One who gives credit in business matters; hence, one to
    whom money is due; -- correlative to debtor.
    [1913 Webster]
 
       Creditors have better memories than debtors.
                          --Franklin.
    [1913 Webster] Creditress

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 creditor
   n 1: a person to whom money is owed by a debtor; someone to whom
      an obligation exists [ant: {debitor}, {debtor}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top