ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

credible

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -credible-, *credible*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
credible(adj) น่าเชื่อถือ, Syn. believable, Ant. incredible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
credible(เครด'ดะเบิล) adj. ซึ่งเชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ, น่าไว้วางใจ., See also: credibility n. -Conf. creditable, credulous
incredible(อินเครด' ดะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อ, เหลือเชื่อ., See also: incredibility, incredibleness n. incredibly adv., Syn. inconceivable, unbelievable, doubtful

English-Thai: Nontri Dictionary
credible(adj) น่าเชื่อถือ, ไว้ใจได้, น่าไว้วางใจ
incredible(adj) เหลือเชื่อ, ไม่เชื่อถือ, ไม่เลื่อมใส

WordNet (3.0)
credible(adj) capable of being believed, Syn. believable, Ant. incredible
credible(adj) (a common but incorrect usage where `credulous' would be appropriate) credulous
credible(adj) appearing to merit belief or acceptance

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Credible

a. [ L. credibilis, fr. credere. See Creed. ] Capable of being credited or believed; worthy of belief; entitled to confidence; trustworthy. [ 1913 Webster ]

Things are made credible either by the known condition and quality of the utterer or by the manifest likelihood of truth in themselves. Hooker. [ 1913 Webster ]

A very diligent and observing person, and likewise very sober and credible. Dampier. [ 1913 Webster ]

Credibleness

n. The quality or state of being credible; worthiness of belief; credibility. [ R. ] Boyle. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What we've just witnessed, what we've read in your field reports, the scientific basis and credibility just seem wholly unsupportable.ไม่ต้องกลัว Billy พวกเราอยู่ที่นี่ เพื่อช่วยคุณ เราเพิ่งเป็นพยานการพบเห็นอะไร อะไร ในรายงานการลงพื้นที่ ที่เราอ่าน Deep Throat (1993)
This'll give me credibility, and God'll get his word across.ใช่ มันทำให้ผมมีชื่อเสียง พระเจ้าอยากส่งข้อความออกไป Oh, God! (1977)
The problem, Miss Cooper, is that your testimony lacks credibility.คุณคูปเปอร์ครับ ปัญหาก็คือคำให้การของคุณ ขาดความน่าเชื่อถือ The O.C. (2003)
You come to us with no evidence, no records no artifacts only a story that, to put it mildly, strains credibility.คุณมาให้เรามีหลักฐาน ไม่มีไม่มีระเบียน สิ่งประดิษฐ์ไม่มี เพียงเรื่องราวที่จะนำมันอย่างอ่อน โยนสายพันธุ์ความน่าเชื่อถือ Contact (1997)
We didn't find the information credible.เราเลยไม่มีข้อมูล. National Treasure (2004)
He's a pleasant fellow and he'd do the job credibly.เขาดูนิสัยดี เขาต้องทำหน้าที่ได้ดีแน่ๆ Pride & Prejudice (2005)
No, no, no. You're not credible as a doctor. Make something up.ไม่ได้ นายน่ะไม่น่าเชื่อถือพอ เอาอย่างอื่นเถอะ Just Like Heaven (2005)
In the wrong light, the loss of the Voice of London could be devastating to our credibility.ด้วยความสับสน, เราเพิ่งสูญเสีย เสียงแห่งลอนดอน... ...นี่อาจทำให้เราไม่ได้รับความเชื่อถือ. V for Vendetta (2005)
You have to find a credible person...มันสำคัญมาก ว่าเจ้าค้าขายกับใคร Shadowless Sword (2005)
In 18 hours, the Rabbit's Foot will be delivered to its Middle Eastern buyer, and we'll have credible intel to prove it.ร่วมมือกัน และนี่ คริสต์มาส Mission: Impossible III (2006)
He-He... He had no credibility.เขาไม่มีความน่าเชื่อถือหรอก Allen (2005)
If you give Scofield preferential treatment, it'll undermine your credibility.ถ้าท่านให้สิทธิพิเศษสกอฟิลด์มากไป มันจะทำลายเครดิตท่านเองนะครับ Cute Poison (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
credibleA most credible hypothesis is the one that limits the number of elements in the domain T.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหลือเชื่อ[leūacheūa] (x) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe  FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire
ไม่น่าเชื่อ[mai nācheūa] (adj) EN: incredible ; unbelievable ; too improbable for belief ; not believable  FR: incroyable ; pas croyable ; invraisemblable
น่าเชื่อถือ[nācheūatheū] (adj) EN: believable ; reliable ; dependable ; credible ; trustworthy  FR: fiable ; crédible
แปลก[plaēk] (x) EN: strange ; queer ; outlandish ; odd ; incredible  FR: bizarre ; étrange ; surprenant ; incroyable
แปลกแต่จริง[plaēk tāe jing] (x) EN: incredible but true ; believe it or not  FR: incroyable mais vrai

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
credible

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
credible

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
glaubwürdig; glaubhaft; zuverlässig { adj } | glaubwürdiger | am glaubwürdigstencredible | more credible | most credible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘘のよう[うそのよう, usonoyou] (adj-na) (See 様・よう・4) hard to believe; fabulous; unbelievable; incredible [Add to Longdo]
気違いに刃物;気狂いに刃物[きちがいにはもの, kichigainihamono] (exp) (sens) incredible danger (lit [Add to Longdo]
桁外れ[けたはずれ, ketahazure] (adj-na, n) incredible; extraordinary [Add to Longdo]
実しやか;真しやか;誠しやか[まことしやか, makotoshiyaka] (adj-na) (uk) plausible (e.g. of a rumour); believable (e.g. of a story); specious (e.g. of an argument); credible (e.g. of a lie); looking very like the truth [Add to Longdo]
凄くない[すごくない, sugokunai] (exp) (uk) cool! (only when said or written in a questioning tone); incredible; unbelievable [Add to Longdo]
珍無類[ちんむるい, chinmurui] (adj-na, n) extraordinary; singular; incredible [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top