ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

creative

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creative-, *creative*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creative(adj) ซึ่งมีความคิดริเริ่ม, See also: ซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์, Syn. imaginative, productive
creative(adj) ซึ่งสามารถสร้าง
creative(n) บุคคลซึ่งเต็มไปด้วยความคิดริเริ่ม
creatively(adv) อย่างสร้างสรรค์, Syn. differently, originally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creative(ครีเอ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้น, ซึ่งสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้น, ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์, เจ้าความคิด, ช่างประดิษฐ์., See also: creativeness n. ดูcreative, Syn. prolific, productive, inventive, Ant. barren

English-Thai: Nontri Dictionary
creative(adj) เกี่ยวกับการสร้าง, ในเชิงประดิษฐ์, เจ้าความคิด, ช่างประดิษฐ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
creative theory of perceptionทฤษฎีสัญชานเชิงสร้างสรรค์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creativeการสร้างสรรค์ [การแพทย์]
Creative abilityการสร้างสรรค์ [TU Subject Heading]
Creative ability in businessการสร้างสรรค์ทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Creative ability in scienceการสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Creative ability in technologyความสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Creative ability in technologyการสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี [TU Subject Heading]
Creative commonsสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์, Example: การกำหนดสิทธิ์ที่เจ้าของงาน (มักใช้กับเอกสารดิจิทัล) ที่อนุญาตให้ผู้อื่นนำงานของตนเองไปใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อใช้ครีเอทีฟคอมมอนส์ เจ้าของผลงานสามารถมอบสิทธิ์ที่ตนเองเห็นสมควรให้กับผู้ที่ต้องการใช้ผลงานได้ เช่น สิทธิ์ในการทำซ้ำ ส่งต่อ จัดแสดง ดัดแปลง โดยไม่ต้องขออนุญาตกลับมาที่เจ้าของผลงาน โดยในขณะเดียวกันก็เลือกสงวนลิขสิทธิ์บางประการ (Some rigths reserved) เช่น สิทธิ์ในการได้รับการอ้างอิงว่าเป็นเจ้าของผลงานต้นฉบับ (Attribution - by) การห้ามดัดแปลงผลงาน (No derivative- nd) การห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า (Noncommercial -nc) และการกำหนดให้ต้องเผยแพร่ผลงานที่ถูกต่อยอดหรือดัดแปลง ภายใต้สัญญาอนุญาตฉบับเดียวกันกับงานต้นฉบับเท่านั้น (Share alike - sa) เพื่อทำให้มั่นใจว่าผลงานจะถูกเผยแพร่ต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่ถูกใครสงวนลิขสิทธิ์ทุกประการต่อผลงานที่ดัดแปลงแล้ว (ซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์อนุญาตให้ทำเช่นนั้น) สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์มักจะใช้กับเอกสารดิจิทัลในทุกรูปแบบ การประกาศทำได้หลากหลายวิธี ทั้งการฝังสัญญาฯ ไปกับเอกสารหรือการเขียนประกาศาทางหน้าเว็บไซต์ พร้อม banner กำกับ [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Creative Commons (CC)ครีเอทีฟคอมมอนส์, องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การใช้และเผยแพร่สื่อต่างๆ มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ทำให้การใช้สื่อมีอิสระโดยยังคงรักษาสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน บุคคลอื่นสามารถใช้และเผยแพร่สื่อได้ตามเงื่อนไขที่เจ้าของผลงานกำหนด เช่น ต้องระบุที่มาของสื่อ (Attribution :by) ห้ามใช้ท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Creative Intelligence/Quotientความคิดสร้างสรรค์, Example: ความสามารถทางสมองอย่างหนึ่งที่เน้นกระบวนการคิด เช่น คิดริเริ่ม แปลกใหม่ คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสิ่งที่แตกต่างกัน คิดหลากหลาย คิดนอกกรอบ และคิดต่อยอด มีการแสดงออกในลักษณะเป็นคนช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็น มองโลกในแง่ดี มีจินตนาการ และหาทางแก้ไปญหา [สุขภาพจิต]
Creative thinkingความคิดสร้างสรรค์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Creative Common(n) สัญญาอนุญาตให้ผู้อื่นนำสำเนาผลงานของผู้เขียน ผู้ประพันธ์ หรือผู้สร้างไปเผยแพร่ผลงานต่อ ซึ่งมีอยู่หลายแบบ โดยผู้สร้างสามารถเลือกได้ว่าจะให้อนุญาตแบบไหน ซึ่งได้แก่ "ยอมรับสิทธิของผู้สร้าง" (Attribution) "ไม่ใช้เพื่อการค้า" (Noncommercial) "ไม่แก้ไขต้นฉบับ" (No Derivative Works) และ "ใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกัน" (Share Alike), Syn. copyleft

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My mind is a raging torrent flooded with rivulets of thought cascading into a waterfall of creative alternatives.สมองฉันกำลังไหลแล่น... ...ไปตามแม่น้ำแห่งความคิด ...แล้วตกลงสู่น้ำตกแห่งความสร้างสรรค์ Blazing Saddles (1974)
It's obvious to this country girl that you're an A-number one creative freak.มันก็แหงอยู่แล้วที่ยอดศิลปินเอก จะต้องมีความคิดบรรเจิดเกินจริงกันมั่ง Mannequin (1987)
Creative freedom, practically my own boss, maybe some World Series tickets.เราจะไปเที่ยวกัน ไปพักร้อน บางทีเราจะไปดูการแข่งชิงแชมป์โลกสัก 4-5 รายการ Mannequin (1987)
-I need your creative muse.-เค้าอยากได้ไอเดียเลิศ ๆ จากตัวเองมั่ง Mannequin (1987)
You wouldn't want to interrupt the creative flow, would you?คุณคงไม่ต้องการจะมารบกวน การพรั่งพรูของจินตนาการอันบรรเจิดหรอกนะ Mannequin: On the Move (1991)
Hey, I was present at the time of creative inspiration... which entitles me to partial ownership... in this criminalistic endeavour.ฉันเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจ ฉันจึงควรมีส่วนในอาชญากรรมนี้ ไปซะ Nothing to Lose (1997)
The more insight you have about the consumer the more creative you'll be in your communication strategies.ยิ่งคุณเข้าใจผู้บริโภคมากเท่าไร ยุทธวิธีในการสื่อสารของคุณก็ยิ่งสร้างสรรค์มากขึ้น The Corporation (2003)
And if we know you move products with a certain creative execution placed in a certain type of media vehicle then we've done our job.และถ้าเรารู้ว่าคุณผลักดันยอดขายสินค้าได้ ด้วยการบริหารอย่างสร้างสรรค์ ด้วยสื่อสารมวลชนบางอย่าง The Corporation (2003)
Some of the best creative minds are employed to assure our faith in the corporate worldview.คนกลุ่มหนึ่งที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สุด ถูกจ้างมาเพื่อหาทางตอกย้ำความศรัทธาของเรา ในโลกทัศน์ของบรรษัท The Corporation (2003)
We're creative people. I just don't see why we are afraid.ฉันมองไม่เห็นเลยว่าเราจะกลัวไปทำไม The Corporation (2003)
Matthew is a, uh, photographer. Beautifully, wonderfully creative man.แมททิวเป็นนักถ่ายภาพ แล้วก็เป็นคนที่สร้างสรรค์มากๆครับ Wicker Park (2004)
I used to write all the time in high school, but I, I think it's very important that I have a creative outlet, you know?ฉันชอบเขียนหนังสือมาโดยตลอด สมัย ม.ปลาย แต่ฉัน ฉันคิดว่ามันสำคัญมาก ที่ฉันได้เขียนผลงานที่แสดงออกถึงอารมณ์ คุณเข้าใจไหม Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
creativeHe is barren of creative spirit.
creativeHope, not fear, is the creative principle in human affairs.
creativeMachinery rods work of creative interest.
creativeOne problem is how the enterprises arrange posts for excellent female students, but another important point is whether the educational industry can grow and supply creative students needed for Japan's future.
creativePaul's knowledge of creative bookkeeping has been the secret of his ability to get all the staffing he needs.
creativeTelevision can dull our creative power.
creativeTheir effect becomes more important every day, but they are not creative and cannot exercise value judgements.
creativeThe place was alive with creative young people.
creativeThis is a product of our own creative activity.
creativeWe adults shouldn't destroy the intelligent and creative capacity of children.
creativeWhen the accountant was arrested, rumour had it that it was for his creative bookkeeping.
creativeYou must be creative in composing a piece of music.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
creative
creatively
creativeness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creative
creatively
creativeness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
创意[chuàng yì, ㄔㄨㄤˋ ㄧˋ,   /  ] creative; creativity #2,872 [Add to Longdo]
创造性[chuàng zào xìng, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] creativeness; creativity #7,016 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kulturschaffende { m, f }; Kulturschaffendercreative artist [Add to Longdo]
Schaffensdrang { m }creative urge [Add to Longdo]
Schaffenskraft { f }creative power [Add to Longdo]
Schöpfergeist { m } | Schöpfergeister { pl }creative genius | creative geniuses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エランビタール;エランヴィタル;エランビタル[eranbita-ru ; eranvitaru ; eranbitaru] (n) (See 創造的進化) elan vital (hypothetical driving force behind creative evolution) (fre [Add to Longdo]
クリエーティブ(P);クリエイティヴ(P);クリエイティブ[kurie-teibu (P); kurieiteivu (P); kurieiteibu] (adj-na) creative; (P) [Add to Longdo]
クリエーティブエージェンシー[kurie-teibue-jienshi-] (n) creative agency [Add to Longdo]
クリエーティブグループ[kurie-teibuguru-pu] (n) creative group [Add to Longdo]
クリエイティブコンテンツ[kurieiteibukontentsu] (n) { comp } creative content [Add to Longdo]
解釈改憲[かいしゃくかいけん, kaishakukaiken] (n, vs) effecting de facto constitutional changes through creative interpretation of the existing constitution; reinterpretation of the constitution [Add to Longdo]
失敗作[しっぱいさく, shippaisaku] (n) failed creative work; flop; dud; bomb [Add to Longdo]
創意工夫[そういくふう, souikufuu] (n) being imaginative and creative; creative originality [Add to Longdo]
創作意欲[そうさくいよく, sousakuiyoku] (n) will (urge) to create; creative urge; appetite for writing [Add to Longdo]
創作的[そうさくてき, sousakuteki] (adj-na) creative [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creative \Cre*a"tive\ (-t?v), a.
   Having the power to create; exerting the act of creation.
   "Creative talent." --W. Irving.
   [1913 Webster]
 
      The creative force exists in the germ.  --Whewell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 creative
   adj 1: having the ability or power to create; "a creative
       imagination" [syn: {creative}, {originative}] [ant:
       {uncreative}]
   2: promoting construction or creation; "creative work"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top