ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

course of action

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -course of action-, *course of action*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aunt Hisako is very kind to us however, please tell us what our next course of action should beคุณอา ฮิซาโกะดีกับพวกเรามาก อย่างไรก็ตาม, กรุณาช่วยบอกพวกเรา ด้วยว่าจะทำยังไงต่อไปดี Grave of the Fireflys (2005)
When this occurs, the proper course of action is to remove oneselfปรากฎการณ์ที่รู้จักกันในชื่อ "การเคลื่อนไปตามธรรมชาติ" จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ หลักสูตรสมบูรณ์ที่เปลี่ยนตัวตนคน ๆ นึง The Nanny Diaries (2007)
Therefore, it seems to me that our best course of action would be chemical disincorporation.ดังนั้นจึงดูเหมือนว่าฉัน ต้องใช้วิธีที่สุดจัดการ เพื่อเชื้อโรคสารเคมีรวมตัวกัน Cat's in the Bag... (2008)
What the best course of action is.รักษาที่ดีที่สุดให้ The Legend (2008)
You need to contact Earth and find out what our next course of action should be.คุณต้องติดต่อกับโลกนะ ถามว่าต่อไปเราจะทำยังไงกันดี Dead Space: Downfall (2008)
My advisorare telling me the most prudent course of action is to try to initiate communication with Juma.ที่ปรึกษาของผมบอกว่า ทางออกที่ดีที่สุดตอนนี้ คือการเริ่มเจรจากับจูม่า Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Choosing your own course of action is confusing terrifying.เลือกการกระทำด้วยตัวเอง มันน่าสับสน On the Head of a Pin (2009)
Three days to see where this course of action takes you.3วันนี้จะได้เห็นว่า เรื่องราวทั้งหมดนี่จะทำให้นายคิดยังไงบ้าง The End (2009)
I cannot see any course of action that will prevent...ฉันไมเห็นแนวทางใดๆ ของการปฎิบัติ ที่จะป้องกันไม่ให้เธอตาย August (2009)
So you understand, when the commander-in-chief deems a course of action necessary to the national good, it's not our place to question it.คุณก็ต้องเข้าใจ เวลา\ เจ้านายเชื่อมั่นว่า แนวทางปฏิบัติที่จำเป็นต่อผลประโยชน์ของชาติ มันไม่ใช่บทบาทของเรา ที่ต้องตอบคำถามมัน Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
Gentlemen, have you come to the realization that the only reasonable course of action is to sell the ring and divide the money?ทุกท่าน ตระหนักแล้วหรือยัง ว่าการกระทำที่ สมเหตุสมผล ก็คือขายแหวน แล้วแบ่งเงินกัน The Precious Fragmentation (2010)
There is only one course of action open to us.นั่นก็เหลือทางเลือก ให้เราลงมือได้เพียงทางเดียว The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
course of actionI leave it in your hands what course of action to take.
course of actionThe course of action is unclear.
course of actionThe lawyer determined his course of action.
course of actionYou insist upon our taking that course of action.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作法[zuò fǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄚˇ,  ] course of action; method of doing sth; practise; modus operandi [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
騎虎の勢い[きこのいきおい, kikonoikioi] (exp) having no choice but to carry on; having no choice but to go on; unable to change one's course of action; a man riding a tiger cannot disembark halfway through [Add to Longdo]
行動方針[こうどうほうしん, koudouhoushin] (n) course of action [Add to Longdo]
採るべき道;とるべき道[とるべきみち, torubekimichi] (n) course of action [Add to Longdo]
出処進退;出所進退[しゅっしょしんたい, shusshoshintai] (n) advancing and retreating; appearance and disappearance; one's daily activities; one's course of action; one's attitude [Add to Longdo]
進退[しんたい, shintai] (n, vs) movement; course of action; advance or retreat; (P) [Add to Longdo]
進退去就[しんたいきょしゅう, shintaikyoshuu] (n) one's course of action; deciding what to do with oneself, whether staying in the present position or leaving it [Add to Longdo]
朝令暮改[ちょうれいぼかい, choureibokai] (n) an unsettled course of action; (orders or laws) being revised often with no guiding principles [Add to Longdo]
方向性;方向姓(iK)[ほうこうせい, houkousei] (n) (1) trend; course of action; direction; (2) { comp } directionality; directivity; orientation; (adj-no) (3) { comp } directional; vectorial [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 course of action
   n 1: a mode of action; "if you persist in that course you will
      surely fail"; "once a nation is embarked on a course of
      action it becomes extremely difficult for any retraction to
      take place" [syn: {course}, {course of action}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top