ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cork tree

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cork tree-, *cork tree*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กางของ[kāngkhøng] (n) EN: cork tree
ลำพู[lamphū] (n) EN: Cork tree
ปีบ[pīp] (n) EN: Indian cork tree
ต้นปีบ[ton pīp] (n, exp) EN: Cork Tree

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄蘗;黄檗;黄膚;黄柏[きはだ;きわだ;キハダ, kihada ; kiwada ; kihada] (n) (uk) Amur cork tree (Phellodendron amurense) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He had a favorite spot out in the pasture under a cork tree.ที่ที่โปรดปรานของเขาไม่ใช่ในทุ่งหญ้า แ่ต่เป็นใต้ต้นคอร์ก The Blind Side (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กางของ(n) Millingtonia hortensis Linn., See also: cork tree, species of plants, Syn. กาซะลอง, ปีบ, Example: ดอกแห้งของกางของใช้ประสมยาสูบ, Count Unit: ต้น, ดอก

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cork \Cork\ (k[^o]rk), n. [Cf. G., Dan., & Sw. kork, D. kurk;
   all fr. Sp. corcho, fr. L. cortex, corticis, bark, rind. Cf.
   {Cortex}.]
   1. The outer layer of the bark of the cork tree ({Quercus
    Suber}), of which stoppers for bottles and casks are made.
    See {Cutose}.
    [1913 Webster]
 
   2. A stopper for a bottle or cask, cut out of cork.
    [1913 Webster]
 
   3. A mass of tabular cells formed in any kind of bark, in
    greater or less abundance.
    [1913 Webster]
 
   Note: Cork is sometimes used wrongly for calk, calker;
      calkin, a sharp piece of iron on the shoe of a horse or
      ox.
      [1913 Webster]
 
   {Cork jackets}, a jacket having thin pieces of cork inclosed
    within canvas, and used to aid in swimming.
 
   {Cork tree} (Bot.), the species of oak ({Quercus Suber} of
    Southern Europe) whose bark furnishes the cork of
    commerce.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cork tree
   n 1: deciduous tree of China and Manchuria having a turpentine
      aroma and handsome compound leaves turning yellow in autumn
      and deeply fissured corky bark [syn: {cork tree},
      {Phellodendron amurense}]
   2: prickly Australian coral tree having soft spongy wood [syn:
     {cork tree}, {Erythrina vespertilio}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top