ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conviviality

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conviviality-, *conviviality*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conviviality (n) kˈənvˌɪvɪˈælɪtiː (k @1 n v i2 v i a1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fröhlichkeit { f }conviviality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conviviality \Con*viv`i*al"i*ty\, n.; pl. {Convivialities}.
   The good humor or mirth indulged in upon festive occasions; a
   convivial spirit or humor; festivity.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conviviality
   n 1: a jovial nature [syn: {conviviality}, {joviality}]
   2: a boisterous celebration; a merry festivity [syn:
     {merrymaking}, {conviviality}, {jollification}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top