ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conventional wisdom

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conventional wisdom-, *conventional wisdom*
English-Thai: Longdo Dictionary
conventional wisdom(noun phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Conventional wisdom says we slowly squeeze the lemon.ตามความเห็นของผม เราจะค่อยๆรีดข้อมูลพวกเขา Sad Professor (2011)

Japanese-English: EDICT Dictionary
常識を覆す[じょうしきをくつがえす, joushikiwokutsugaesu] (exp,v5s) to defy conventional wisdom [Add to Longdo]
世間一般の通念[せけんいっぱんのつうねん, seken'ippannotsuunen] (exp) conventional wisdom [Add to Longdo]
相場[そうば, souba] (n) (1) market price; (2) speculation (e.g. on stocks); (3) reputation (according to conventional wisdom); estimation; esteem; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top