ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

connecter

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -connecter-, *connecter*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're in, and they're running a computer virus... that's placing triple key encryption codes... on all outside access and network connections.แถมยังปล่อยไวรัส ซึ่งถูกป้องกันสามชั้นและเข้ารหัส และมันกำลังกระจายไปทั่วระบบ The Lawnmower Man (1992)
You cut the network connections, but I'll find a way out.แกตัดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก แต่ฉันจะออกไปให้ได้ The Lawnmower Man (1992)
- It connects to the sewer and up to the street.- มันเป็นทางเชื่อมต่อท่อระบายน้ำกับถนน. Hocus Pocus (1993)
Their connection with each other had more to do with hope than joy or luck.ความสัมพันธ์ของพวกเธอแต่ละคน มีมากกว่าแค่ความหวัง... มากกว่าความสุขหรือโชคดี The Joy Luck Club (1993)
We're trying to find a connection in these deaths.ใช่ Deep Throat (1993)
I'm allowed to continue my work because I've made connections in Congress.- ใคร ? ฉันไม่เข้าใจ - ใครบางคนที่มีอำนาจเหนือกว่า Deep Throat (1993)
If you could feel for one minute the sense of absolute joy and connection... that carrying your baby brings, you would understand.ถ้านายได้รู้สึกถึงห่วงที่มีต่อกันสักนาทีนึง ว่าการมีเด็กมันเป็นอย่างไร นายก็คงจะเข้าใจ Junior (1994)
- This connection. - Yes.- ให้เราเข้าหากัน Junior (1994)
I'm gonna connect you with an officer.ฉันจะต่อเจ้าหน้าที่ให้ Léon: The Professional (1994)
Oh, he has? Would you connect me, please?กลับมาเเล้วรึคะ งั้นช่วยต่อสายให้ทีค่ะ Rebecca (1940)
Yes. Yes. In connection with the body that was found in a boat.ใช่ครับที่ว่าเกี่ยวข้องกับศพที่พบในเรือ Rebecca (1940)
If he did, he may not have connected it with his own acts.ถ้าเขาทำเขาอาจจะไม่ได้เชื่อมต่อกับการกระทำของตัวเอง 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อม[cheūam] (v) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement  FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
หลุด[lut] (v) EN: come off ; become undone ; slip off ; come apert ; be disjoined  FR: se détacher ; se défaire ; se déboîter ; se déconnecter
ติดต่อ[tittø] (v) EN: contact ; associate (with) ; communicate (with) ; get in touch with ; keep in touch with ; connect ; reach  FR: contacter ; prendre contact (avec) ; être en contact (avec) ; être en rapport (avec) ; se mettre en rapport (avec) ; atteindre ; relier ; connecter ; adjoindre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
connecter

WordNet (3.0)
connection(n) an instrumentality that connects, Syn. connecter, connector, connective, connexion

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
connecter

n. same as connector.
Syn. -- connection, connexion, connector, connective. [ WordNet 1.5 ]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top