ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conduct oneself

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conduct oneself-, *conduct oneself*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประพฤติชอบ(v) behave well, See also: conduct oneself properly, Syn. ประพฤติดี, Ant. ประพฤติมิชอบ, Example: คุณครูสั่งสอนให้นักเรียนประพฤติดีประพฤติชอบยึดมั่นในความสุจริตเพื่อที่นักเรียนจะได้จำเริญยิ่งๆ ขึ้นไป, Thai Definition: ปฏิบัติแต่ความดี
ปฏิบัติตน(v) behave, See also: conduct oneself, Syn. ประพฤติตน, กระทำตน, Example: บ้านเมืองจะมีความเรียบร้อย ความมั่นคง ก็ต่อเมื่อประชาชนปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบของบ้านเมือง
วางตน(v) behave, See also: conduct oneself, deport, Syn. วางตัว, ปฏิบัติตน, ปฏิบัติตัว, ทำตน, ทำตัว, Example: คุณเป็นถึงผู้บริหารแล้วนะ ต้องวางตนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกรงขามหน่อยสิ
วางตัว(v) behave, See also: conduct oneself, mind one's manners, keep one's nose clean, Example: เขาวางตัว สูง ไม่ค่อยคลุกคลีกับสมาชิกพรรคทำให้ลูกพรรคต่างไม่ยอมรับ, Thai Definition: ประพฤติตน
ทำตัว(v) behave, See also: conduct oneself, act, Syn. ประพฤติ, วางตัว, ประพฤติตัว, Example: เด็กๆ ต้องทำตัวเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
ทำท่าทำทาง(v) act, See also: conduct oneself, Syn. ทำท่า, Example: คนที่ประท้วงอดอาหาร ทำท่าทำทางว่าจะคร่าชีวิตตัวเอง, Thai Definition: แสดงกิริยาหรืออาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทำท่า(v) act, See also: conduct oneself, Syn. ตั้งท่า, วางท่า, แสดงท่าทาง, ทำท่าทำทาง, Example: นักร้องคนนี้ชอบทำท่าเหมือนนางพญา, Thai Definition: แสดงกิริยาหรืออาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ครองตัว(v) take care of oneself, See also: conduct oneself, Example: ถึงแม้สามีของฉันจะตายไปแล้ว แต่ฉันยังครองตัวของฉันเองได้มาจนทุกวันนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเพ็ญ[bamphen] (v) EN: behave ; conduct oneself ; act  FR: se comporter ; se conduire ; agir
ปฏิบัติตน[patibat ton] (v, exp) EN: behave ; conduct oneself  FR: se comporter
ปฏิบัติตัวดี[patibat tūa dī] (v, exp) EN: behave oneself well ; conduct oneself well ; give a good account of oneself
ทำท่า[thamthā] (v) EN: act ; conduct oneself
ทำท่าทำทาง[thamthā tham thāng] (v, exp) EN: act ; conduct oneself
ทำตัว[thamtūa] (v) EN: act ; behave ; conduct oneself  FR: se comporter ; agir
วางตน[wāng ton] (v, exp) EN: behave ; conduct oneself ; comport oneself ; adopt an attitude
วางตัว[wāngtūa] (v) EN: behave ; act ; conduct oneself ; mind one's manners ; keep one's nose clean  FR: se comporter ; agir

Japanese-English: EDICT Dictionary
行う(P);行なう[おこなう, okonau] (v5u, vt) to perform; to do; to conduct oneself; to carry out; (P) #555 [Add to Longdo]
下種張る;下衆張る;下種ばる;下司ばる[げすばる, gesubaru] (v5r) to be churlish; to be crude; to be boorish; to be vulgar; to conduct oneself in an unseemly manner [Add to Longdo]
修まる[おさまる, osamaru] (v5r, vi) to govern oneself; to conduct oneself well [Add to Longdo]
振る舞う(P);振舞う[ふるまう, furumau] (v5u, vt) (1) to behave; to conduct oneself; (2) to entertain; to treat someone (to a drink); to make tea for someone (tea ceremony); (P) [Add to Longdo]
立ち回る;立回る[たちまわる, tachimawaru] (v5r, vi) (1) to walk about; to walk around; (2) to conduct oneself; (3) to turn up; (4) to brawl (in a play, etc.) [Add to Longdo]
蹌踉めく[よろめく, yoromeku] (v5k, vi) (1) (uk) to stagger; (2) (uk) to misconduct oneself; to have a love affair; to waver; to feel some inclination; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top