ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

condensate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -condensate-, *condensate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
condensate(คันเดน'เซท) n. สิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันแน่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
condensateของเหลวผลควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condensate pan; drain panถาดรับน้ำทิ้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condensate; distillate; natural gasolineแก๊สธรรมชาติเหลว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Condensateก๊าซธรรมชาติเหลว, Example: เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา ซึ่งจะอยู่ในรูปของเหลวที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ จะมีโปรเพนและบิวเทนปนอยู่ด้วย จะต่างกับน้ำมันดิบตรงที่มีไฮโดรคาร์บอนชนิดหนักซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ำมันเตาปนอยู่เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย [ปิโตรเลี่ยม]
Condensateแก๊สธรรมชาติเหลว, Example: เป็นแก๊สธรรมชาติที่มีสูตรโครงสร้างของโมเลกุล ประกอบด้วย คาร์บอน 5 ตัว (เพนเทน) หรือ 6 ตัว (เฮกเซน) มีสถานะเป็นของเหลว ที่อุณหภูมิและความดันของบรรยากาศ [สิ่งแวดล้อม]

WordNet (3.0)
condensate(n) a product of condensation
condensation(n) atmospheric moisture that has condensed because of cold, Syn. condensate

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Condensate

a. [ L. condensatus, p. p. of condensare. See Condense, v. t. ] Made dense; condensed. [ 1913 Webster ]

Water . . . thickened or condensate. Peacham. [ 1913 Webster ]

Condensate

v. t. [ imp. & p. p. Condensated; p. pr. & vb. n. Condensating. ] To condense. [ R. ] Hammond. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Reader's Digest condensed books.รีดเดอร์ไดเจสต์หนังสือย่อ The Shawshank Redemption (1994)
Condensed milk.นมข้น. How I Won the War (1967)
This is some sort of condensing unit.นี่คือการเรียงคำย่อบางอย่า่ง The Legend (2008)
The other thing they fucked up-- this wasn't made with condensed milk.อีกอย่างที่พลาด นี่ไม่ใช่นมข้นจืด Sí se puede (2008)
The water vapor condensed and fell in torrential downpours.ไอน้ำควบแน่น แล้วตกลงมาเป็นฝน Home (2009)
Facts, details, condense, plot, tell it.ข้อมูล, รายละเอียด, สรุป, ลำดับ, ว่ามา. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
With reflux condensers?- ครบทั้งหมดมี 6 รายการไหม 4 Days Out (2009)
Condensed version of my list.ลิสต์ของฉันแบบย่อน่ะ The Grandfather (2009)
How much more condensed could it have been?เท่าไหร่ถึงเป็นไปได้ The Grandfather (2009)
When you saw the condensed version, ตอนที่คุณเห็นลิสย่อของฉัน The Grandfather (2009)
Although that last one would be kind of hard to condense.ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วทำได้ยาก The Grandfather (2009)
For a non-physicist, you have a remarkable grasp of how electric dipoles in the brain's water molecules could not possibly form a Bose condensate.ใช่ สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่นักฟิสิกส์ คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ ว่าคู่อิเลคตรอนของไฟฟ้า ที่โมเลกุลของน้ำในสมอง The Maternal Congruence (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
condensate
condensates

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボースアインシュタイン凝縮[ボースアインシュタインぎょうしゅく, bo-suainshutain gyoushuku] (n) Bose-Einstein condensate [Add to Longdo]
還水[かんすい, kansui] (n, n-pref) (See 還水槽) condensate return [Add to Longdo]
還水槽[かんすいそう, kansuisou] (n) (See 還水) condensate receiver tank [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top