ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comfortless

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comfortless-, *comfortless*, comfortles
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comfortless(adj) ที่ไม่สะดวกสบาย

English-Thai: Nontri Dictionary
comfortless(adj) ไม่น่าสบาย, ไม่สุขสบาย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comfortless

Japanese-English: EDICT Dictionary
侘しい;侘びしい(io);佗しい(iK)[わびしい, wabishii] (adj-i) miserable; wretched; lonely; dreary; shabby; comfortless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comfortless \Com"fort*less\, a.
   Without comfort or comforts; in want or distress; cheerless.
   [1913 Webster]
 
      Comfortless through tyranny or might.  --Spenser.
 
   Syn: Forlorn; desolate; cheerless; inconsolable;
     disconsolate; wretched; miserable. --
     {Com"fort*less*ly}, adv. -- {Com"fort*less*ness}, n.
     [1913 Webster]
 
        When all is coldly, comfortlessly costly.
                          --Milton.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comfortless
   adj 1: without comfort; "a comfortless room"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top