ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

come over

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come over-, *come over*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They come over here and before they can take a breath, they're telling us how to run the show.พวกเขามาที่นี่และก่อนที่พวกเขาสามารถใช้ลมหายใจ พวกเขากำลังบอกเราว่าวิธีการทำงานการแสดง 12 Angry Men (1957)
Come over here.มาตรงนี้. ดวงตาของคุณจะ สดใส How I Won the War (1967)
I'm going to have a couple of our people come over to the house.ฉันจะมีสองสามคนของเรามาที่บ้าน The Godfather (1972)
Come over here in front of me.มานั่งที่นี่ตรงข้างหน้าฉัน The Blues Brothers (1980)
Come over quickly.มานี่เร็ว. Return of the Condor Heroes (1983)
And teach 'em, Sarah, teach 'em never to come over here... and dig these records out.แล้วสอนลูกหลาน ว่าอย่ามาที่นี่ อย่ามาขุดขยะพวกนี้ไป Day of the Dead (1985)
What's come over me?นี่ฉันเป็นอะไรไปเนี่ย An American Tail (1986)
What are you doing there? Come over here!ไปทำอะไรตรงนั้น มานี่สิ! Stand by Me (1986)
Maybe you could come over and read it again to me tomorrow.ปู่ช่วยแวะมาอีกได้มั้ยฮะ แล้วมาอ่านให้ผมฟังอีกครั้งพรุ่งนี้ The Princess Bride (1987)
I don't know. All right, listen. You come and meet me or I'll come over and tell your husbandคุณไปพบผม ไม่งั้นผมจะไปหา... Punchline (1988)
The two of them come over every day, commiserating.พวกเธอมาบ้านฉันทุกวัน น่าเวทนา Goodfellas (1990)
Henry, come over here. Did you and Jimmy talk?เฮนรี่ มานี่ นายคุยกับจิมมี่รึยัง Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come overCalm down. I'll come over as soon as possible.
come overCome over here and join us.
come overCome over tonight. I will show you how.
come overCould you come over right now?
come overEzra, will y' all come over tonight?
come overHe gave out that he would come over at once and investigate the matter.
come over"I can't stand it any more!" "Calm down. I'll come over as soon as possible."
come overI'll come over after I finish the work.
come overI'll get in touch with Jim and ask him to come over.
come overI'm dying to see you tonight in any event. Please come over by seven.
come overPlease come over if you have time.
come overPlease come over with your wife.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปลี่ยนท่าที[plīen thāthī] (v, exp) EN: change one's attitude ; turn one's point ; change one's mind ; sing a different tune ; change one's ideas ; come over  FR: changer d'attitude

Japanese-English: EDICT Dictionary
固肥える[かたごえる, katagoeru] (v1, vi) to put on a moderate amount of lean or firm weight; to gain healthy weight (e.g. from muscle); to become overweight as opposed to obese [Add to Longdo]
差す[さす, sasu] (v5s, vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す, 魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s, vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf, v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P) [Add to Longdo]
掻き曇る[かきくもる, kakikumoru] (v5r, vi) to become overcast [Add to Longdo]
曇る[くもる, kumoru] (v5r, vi) (1) to get cloudy; to cloud over; to become overcast; (2) to cloud up; to fog up; to mist up; to become dim; (3) to be gloomy; to be clouded (expression); to be downcast; (4) (from 面曇る) (See 照る・てる・2) to look slightly downward (of a noh mask; indicating sadness, grief, etc.); (P) [Add to Longdo]
理に落ちる[りにおちる, riniochiru] (exp, v1) to become overly logical; to be hairsplitting [Add to Longdo]
羹に懲りて膾を吹く[あつものにこりてなますをふく, atsumononikoritenamasuwofuku] (exp) (id) (obs) a burnt child dreads the fire; once bitten twice shy; to become over cautious from a bad experience [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  come over
      v 1: communicate the intended meaning or impression; "He came
           across very clearly" [syn: {come across}, {come over}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top