ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

come by

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come by-, *come by*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So maybe you'd like to come by and see the show.ดังนั้นบางทีคุณชอบมาและชมการแสดง The Blues Brothers (1980)
Trust is a tough thing to come by these days.แล้วคอยดูเขาอย่างใกล้ชิด แกได้ยินที่ฉันพูดไหม The Thing (1982)
How'd you come by that name?คุณจะมาโดยที่ชื่อ? In the Name of the Father (1993)
I didn't come by accident.ฉันไม่ได้มานี่โดยบังเอิญ Wild Reeds (1994)
Let me tell you what I do know. Every day I come by your house, and I pick you up.ชั้นทุกอย่างแหละชั้นจะบอกให้นะ ทุกครั้งที่ชั้นขับรถมารับนายที่บ้าน Good Will Hunting (1997)
I could come by later and you could buy me a drink.ก็ฉันมารับคุณไป แล้วคุณก็พาฉันไปทานอะไรก็ได้ Christmas in August (1998)
cool. I'II come by and get them.เจ๋ง เดี๋ยวผมไปเอา The Story of Us (1999)
I'll come by again.บ้านสวยนะ ไว้วันหลังจะแวะมาใหม่ Il Mare (2000)
Did you come by to see if I was okay?เธอมาดูว่าฉันเป็นไงบ้างหรอ? X-Ray (2001)
You should come by though.นายต้องมาแล้วหละ Ken Park (2002)
Why don't you come by for dinner in a week, and I'll show you?มากินข้าวเย็นกับผมอาทิตย์หน้า แล้วจะเล่าให้ฟัง The Time Machine (2002)
I promise you I'll come by sometime later tonight, and I won't make any sense.คืนนี้ผมจะไปหาคุณให้ได้ คุณอาจคิดว่าผมไม่ได้สติ The Time Machine (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come byAlways come by the time of the promise.
come byBill has come by a great deal of money.
come byDid he come by bus or by train?
come byDo come by all means.
come byDon't forget that good jobs are very hard to come by these days.
come byHe ought to have come by now.
come byHe promised me to come by five at the latest.
come byHow did he come by this money?
come byHow did they come by all that wealth?
come byHow did you come by an admission ticket for the auto show free of charge?
come byHow did you come by such a job?
come byHow did you come by such a large sum of money?

Japanese-English: EDICT Dictionary
過ぎ来し方;過ぎこし方;過ぎこしかた[すぎこしかた, sugikoshikata] (exp) (1) (See 来し方) the past; bygone days (years, age, etc.); (2) the course (route) one has come by; the direction one came from [Add to Longdo]
在り付く;在りつく;有り付く;有りつく[ありつく, aritsuku] (v5k) (uk) to get; to obtain; to come by; to find [Add to Longdo]
人情負け[にんじょうまけ, ninjoumake] (n) overcome by sympathy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 come by
   v 1: visit informally and spontaneously; "We frequently drop by
      the neighbors' house for a cup of coffee" [syn: {drop by},
      {drop in}, {come by}]
   2: obtain, especially accidentally [syn: {come by}, {come into}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top