ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coexistence

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coexistence-, *coexistence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coexistenceการดำรงอยู่ร่วมกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coexistenceการอยู่ร่วมกัน, Example: การอยู่ร่วมกันของกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ใน พื้นที่ หรือในประเทศก่อนแล้ว กับประชากรกลุ่มที่ย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ ถ้ามีการขจัดความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มเพื่อให้รวมเข้าด้วยกัน ได้เรียกว่า เป็นการรวมเข้าด้วยกัน (integration) ในทางตรงข้ามการแบ่งแยกระหว่างประชากรสองกลุ่มในการอยู่ร่วมกันเรียกว่า การ แบ่งแยก (segregation) [สิ่งแวดล้อม]
Coexistenceการอยู่ร่วมกัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
coexistence(n) การอยู่รวมกัน (ของโลกตะวันออกและโลกคอมมิวนิสต์), อยู่ร่วมกัน, See also: coexist, Syn. coexistent

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This guardianship has struggled to make coexistence with humans a lasting reality.การปกครองนี้มีความพยายาม ที่จะสร้างการอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ เป็นความจริงที่มีมาตลอด Authority Always Wins (2012)
Coexistence with humans is not an option.การอยู่ร่วมกับมนุษย์ไม่ใช่ทางเลือก Authority Always Wins (2012)
You do believe in coexistence with humans.คุณเชื่อในการดำรงชีวิต อยู่ร่วมกับมนุษย์ Hopeless (2012)
I must admit I do find it ironic that we proponents of coexistence find it so very difficult to coexist with our enemies.ผมยอมรับ ผมรู้ว่ามันดูน่าขัน กับการที่เราสนับสนุนการปรองดอง รู้ว่ามันยากที่จะอยู่ร่วม กับศัตรูของพวกเรา Hopeless (2012)
I still believe that without peaceful coexistence between our species, neither species will survive.ผมยังคงเชื่อ ว่าถ้าทั้งสองเผ่าพันธุ์ ระหว่างเผ่าพันธุ์ของเรา In the Beginning (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
coexistence

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coexistence

Japanese-English: EDICT Dictionary
同居[どうきょ, doukyo] (n, vs) coexistence; living together; (P) #8,940 [Add to Longdo]
共存[きょうぞん(P);きょうそん, kyouzon (P); kyouson] (n, vs) coexistence; (P) #14,762 [Add to Longdo]
両立[りょうりつ, ryouritsu] (n, vs) compatibility; coexistence; standing together; (P) #15,247 [Add to Longdo]
共在[きょうざい, kyouzai] (n, vs) coexistence; compresence [Add to Longdo]
併存;並存[へいぞん;へいそん, heizon ; heison] (n, vs) coexistence [Add to Longdo]
平和共存[へいわきょうぞん, heiwakyouzon] (n) peaceful coexistence [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
同居[どうきょう, doukyou] coexistence, to coexist (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coexistence \Co`ex*ist"ence\, n.
   Existence at the same time with another; -- contemporary
   existence.
   [1913 Webster]
 
      Without the help, or so much as the coexistence, of any
      condition.                --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coexistence
   n 1: existing peacefully together

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top